Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Wydarzenia

PLAN DZIAŁAŃ KLUBU OPTYMISTYCZNYCH I KREATYWNYCH RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

l. p

Zadania do realizacji

     Termin realizacji

Odpowiedzialne osoby, nauczycielki

1.

Spotkanie organizacyjne w grupach – przekazanie informacji o realizacji ogólnopolskich programów: ,,Optymistyczne Przedszkole” i  ,,Dziecięca Kraina Kreatywności”

wrzesień 2018 r.

wszystkie nauczycielki

2.

Udział rodziców w konkursie ,,Najpiękniejszy kreatywny jesienny kącik przyrodniczy”

wrzesień/październik

p.Marzanna

3.

Udział rodziców w konkursie wewnętrznym – ,,Najpiękniejsza Kreatywna Dynia”

październik 2018 r.

p.Iwona

4.

Udział rodziców w Kreatywnym Dniu  Dobrego Jedzenia - ,,Jesienią nie choruję bo zdrowo gotuję”

październik/listopad 2018 r.

p.Izabella

5.

Udział w wewnętrznym rodzinnym konkursie plastycznym  ,,W królestwie Króla Maciusia”

listopad 2018 r.

p.Katarzyna

6.

Udział rodziców w warsztatach ,,Kreatywny Mikołaj”

listopad/grudzień 2018 r.

p.Marzanna, p.Dominika

7.

Udział rodziców w wewnętrznym rodzinnym konkursie ,,Moje emocje”

styczeń 2019 r.

Nauczycielki grupy III

8.

Spotkanie wielkanocne - wspólne wykonywanie prac ,,Wielkanocne koszyczki”

kwiecień 2019 r.

p.Marzanna, p.Dominika

9.

Udział rodziców w wewnętrznym rodzinnym konkursie ,,Kreatywny wiosenny koszyk”

kwiecień 2019 r.

p.Paulina

10.

Udział rodziców w wewnętrznym rodzinnym konkursie plastycznym ,,Optymistyczne Przedszkole”

maj 2019 r.

p.Dominika

11.

 

Udział rodziców w dzielnicowej akcji ,,Dzień bez zabawek”, konkursie ,,Sprytne rączki mam, zabawkę zrobię sam”, ,,Zabawka ze skrawka”, ,,Dzień konstruktora”

czerwiec 2019 r.

nauczycielki grupy: IV, V, VI

PLAN DZIAŁAŃ PROGRAMU ,,OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” I  PROGRAMU ,,DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI”

ROK SZKOLNY 2018/2019

l.p.

 

Zadania do realizacji

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

1.

  1. Kąciki kreatywne (kontynuacja)
  2. Optymistyczne Powitanie Jesieni – zabawy kreatywne w grupach
  3. Zorganizowanie konkursu ,,Najpiękniejszy kreatywny jesienny kącik przyrodniczy”
  4. II Dzielnicowe Święto Przedszkolaka dla całej społeczności

Wrzesień 2018 r.

21 wrzesień 2018 r.

wrzesień/październik

25 wrzesień 2018 r.

 

1.1.Wszystkie grupy

1.2. Wszystkie grupy

1.3. p.Marzanna

1.4.p. Paulina , p. Elżbieta

2.

 

 

2.1. Światowy Optymistyczny i Kreatywny Dzień Uśmiechu dla całej społeczności

2. 2. Optymistyczne Święto Dyni – Dzień pomarańczowy. dla całej społeczności – ,,Najpiękniejsza kreatywna dynia” - konkurs

2.3. Kreatywny Dzień Dobrego Jedzenia - ,,Jesienią nie choruję bo zdrowo gotuję” dla całej społeczności

02 październik 2018 r.

26 październik 2018 r.

Październik/Listopad 2018 r.

2.1.p.Katarzyna

2. 2. p. Iwona

2.3. p.Izabella

3.

 

3. 1. Optymistyczne Święto Niepodległości, dla całej społeczności

3. 2.Optymistyczne Kreatywne Święto Pluszowego Misia dla całej społeczności przedszkolnej

3.3. Tydzień Praw Dziecka dla całej społeczności

3.4. Wewnętrzny rodzinny konkurs plastyczny  ,,W królestwie Króla Maciusia”

13 listopad 2018 r.

26 listopad 2018 r.

19 – 23 listopad 2018 r.

listopad 2018 r.

3.1. p. Jolanta, p.Sylwia

3. 2. p.Izabella

3.3. p.Jolanta

3.4.p. Katarzyna

4.

 

 

4.1. Optymistyczna wigilia w grupach

4.2. Warsztaty z rodzicami ,,Kreatywny Mikołaj”

 

4.3. Optymistyczny koncert kolęd dla pracowników

grudzień 2018 r.

listopad/grudzień 2018 r.

20 grudzień 2018 r.

4.1. Wszystkie grupy

4.2. p. Marzanna, p. Dominika

4.3. p. Marzanna

5.

5. 1. Dzień otwartych sal

5.2. Wewnętrzny rodzinny konkurs plastyczny ,,Moje emocje”

styczeń 2019 r.

styczeń 2019 r.

5.1. p.Agnieszka

5.2. p.Aleksandra

6.

 

6.1. Optymistyczny Bal Czerwonych Serc – Dzień Czerwony, kreatywne zabawy z serduszkiem dla całej społeczności

14 luty 2019 r.

6.1. p.Iwona, p. Aleksandra

7.

 

7. 1. Optymistyczny Pierwszy Dzień Wiosny – Kreatywny Dzień Żółto – Zielony, dla całej społeczności

7.2. Wewnętrzny rodzinny konkurs ,,Kreatywny wiosenny koszyk”

7.3. Światowy Dzień Wody – Kreatywny Dzień Niebieski, dla całej społeczności

21 marzec 2019 r.

11 marzec 2019 r.

marzec/kwiecień 2019 r.

7.1. p.Agnieszka

7.2. p.Paulina

7.3. p.Jolanta

8.

 

8.1. Szukamy Wielkanocnego Zajączka, dla całej społeczności

8.2.Warsztaty z rodzicami ,,Wielkanocny koszyczek”

18 kwiecień 2019 r.

 02 kwiecień 2019 r.

8.1. p.Dominika

8.2. p.Marzanna, p.Dominika

9.

9.1. VIII Obrady Sejmu, dla całej społeczności

9. 2.  Kreatywne VIII Święto Optymizmu, dla całej społeczności

9.3. Wewnętrzny rodzinny konkurs ,,Optymistyczne przedszkole”

15 maj 2019 r.

09  maj 2019 r.

maj 2019 r.

9.1. p.Jolanta, p.Sylwia

9.2. p.Dominika, p.Marzanna

9.3. p.Dominika

10.

10.1. Kreatywny i Optymistyczny Dzień Przyjaźni, dla całej społeczności

10.2. Udział w gminnych konkursach ,,Zabawka ze skrawka”, ,,Sprytne rączki mam, zabawkę zrobię sam”, ,,Dzień konstruktora”

11 czerwiec 2019 r.

czerwiec 2019 r.

10.1.  p.Elżbieta

10.2. Grupy  IV, V, VI

11.

11.1. Ewaluacja planu działań za rok szkolny 2018/ 2019

11.2. Piknik rodzinny

11. 3. Prowadzenie Optymistycznej Księgi Przedszkola 156

11. 4. Redagowanie Optymistycznego Biuletynu

15 czerwiec 2019 r.

czerwiec 2019 r.

cały rok

cały rok

11.1.p.Marzanna

11.2. p.Agnieszka przy współpracy nauczycieli

11.3. p.Paulina

11.4. p.Marzanna, Dominik

 

PLAN DZIAŁAŃ  KLUBU OPTYMISTYCZNYCH I  KREATYWNYCH RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

 

l. p

Zadania do realizacji

     Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne w grupach – przekazanie planu działań dla rodziców ogólnopolskich programów ,,Optymistyczne Przedszkole” i  ,,Dziecięca Kraina Kreatywności”

wrzesień 2017 r.

 

2.

Udział rodziców w konkursie wewnętrznym – najpiękniejsza Dynia 

październik 2017 r.

 

3.

Udział rodziców w Kreatywnym Dniu  Dobrego Jedzenia - ,,Jesienią nie choruję bo zdrowo gotuję”

październik/listopad 2017 r.

4.

Udział rodziców w wewnętrzny rodzinnym konkursie ,,Mikołaj kreatywnie świąteczny”

listopad/grudzień 2017 r.

5.

Konkurs dla rodziców ,,Wenę twórczą mam – bajki dla dzieci  piszę sam”

styczeń 2018 r.

6.

Udział rodziców w  wewnętrznym rodzinnym konkursie ,,Gra planszowa prosto zrobiona”

luty 2018 r.

7.

Udział rodziców w wewnętrznym rodzinnym konkursie ,,Kreatywna biżuteria Pani Wiosny”

marzec 2018 r.

8.

Spotkanie wielkanocne - wspólne wykonywanie świątecznych ozdób na wystawę wielkanocną.

marzec 2018 r.

9.

Udział rodziców w dzielnicowej akcji ,,Dzień bez zabawek”, udział w konkursie ,,Sprytne rączki mam, zabawkę zrobię sam”, ,,Zabawka ze skrawka”, ,,Dzień konstruktora”

czerwiec 2018 r.

Nasza przygoda z optymizmem zaczęła się w roku 2010, wtedy to odbyło się w przedszkolu wspólne szkolenie z Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 156 i 18, prowadzone przez Panią Mirellę Nawrot. Prowadząca przybliżyła założenia, zasady i cele programu. Przekazała pakiet optymistycznych materiałów w czarodziejskich pudłach oraz tabliczkę „Optymistyczne Przedszkole”, życząc wielu sukcesów i wychowania optymistycznych przedszkolaków.  

Optymistyczne przedszkole dostrzega i wzmacnia sukces każdego wychowanka. Wszystkie dzieci otrzymują indywidualne paszporty do kariery.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też, by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy. Tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.

Optymistyczne przedszkole to takie, które stworzy warunki do tego, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna. Obdarzy je miłością i OPTYMIZMEM, nauczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów. Wyposaży w optymistyczną radość tworzenia.

Cel wychowania to rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Nauczycielki i cały personel zwracają się do dzieci stosując zasady optymistycznego wychowania przedszkole współpracuje z rodzicami, wszyscy uczą się życzliwości, empatii, pomagania sobie, przyjaźni, rozwiązywania problemów. Personel stale pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych, urządzenie wnętrza sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju, rozwojowi zainteresowań dzieci.

REGULAMIN KLUBU RODZICA W OPTYMISTYCZNYM PRZEDSZKOLU NR 156 W WARSZAWIE, UL. ŻUROMIŃSKA 2A

1. Do Klubu mogą należeć wszyscy rodzice, opiekunowie oraz dziadkowie naszych wychowanków.

2. Aby zostać członkiem Klubu Rodzica wystarczy zgłosić taką chęć.

3. Spotkania Klubu odbywają się w przedszkolu w ustalonym przez członków terminie, w godzinach popołudniowych.

4. Tematyka spotkania uzgadniana jest wspólnie przez członków Klubu.

5. Bardzo ważnym elementem spotkania Klubu jest rozmowa rodziców,  dzielenie się doświadczeniami i problemami wychowawczymi.

6. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, mile widziane jest serwowanie domowych wypieków, słodkich specjałów rodziny.

7. Za merytoryczną stronę spotkań, zaproszenie gości, odpowiedzialny jest dyrektor oraz koordynator programu.

8. We wszystkich spotkaniach Klubu mogą uczestniczyć pracownicy przedszkola.

9. Członkowie Klubu mogą zgłaszać wnioski i propozycje tematyki spotkań. Organizatorzy winni w miarę możliwości realizować te oczekiwania.

10. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o miłą i przyjazną atmosferę podczas spotkań Klubu Rodzica.

Regulamin opracowała Marzanna Tobera - koordynator programu.

Regulamin zatwierdzono na spotkaniu w dniu 22.11.2011 r.

OPTYMISTYCZNE KSIĄŻKI DO POCZYTANIA

„Optymistyczne dziecko” M. E.P. Seligmann, Media Rodzina, Poznań 1997

,,Małe dzieci – duże uczucia” H. Baum, Wydawnictwo Naukowe Jedność, Kielce 2002

„Sekrety szczęśliwego dzieciństwa” S. Biddulph, Dom Wydawniczy REBIS,  Poznań 2004

„Inteligencja moralna dzieci” R. Coles, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2004

„Bajki, które leczą” D. Brett, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  Gdańsk 2002

„Mądre wychowanie”  S. Grimm, Wydawnictwo Moderski i S-ka,  Poznań 1999

CECHY OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW:

 - są pełne inicjatywy

 - wolą współpracę niż rywalizację

 - chętnie się uczą, maja szerokie

 - zainteresowania i rozwijają talenty

 - są kreatywne i pełne fantazji

 - odróżniają dobro od zła, są empatyczne i przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów

 - mają poczucie pewności i wiary w swoje możliwości.

http://partner.edu.pl/

Optymistyczne