Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Wydarzenia
PLAN DZIAŁAŃ PROGRAMU ,,OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” I ,,DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI” ROK SZKOLNY 2017/2018

l.p.

Zadania do realizacji

Termin realizacji

1.

1.1. Optymistyczne Powitanie Jesieni

 - zabawy kreatywne w grupie

22 wrzesień 2017 r.

 

2.

 

 

2.1. Światowy Optymistyczny i Kreatywny Dzień Uśmiechu

2. 2. Optymistyczne Święto Dyni – najpiękniejsza kreatywna dynia w grupie i przedszkolu - Dzień Pomarańczowy

2.3. Kreatywny Dzień Dobrego Jedzenia - ,,Jesienią nie choruję bo zdrowo gotuję”

2 październik 2017 r.

26 październik 2017 r.

 

październik/ listopad 2017 r.

3.

 

3. 1. Optymistyczne Święto Niepodległości

3. 2.Optymistyczne Kreatywne Święto Pluszowego Misia

3. 3. Wewnętrzny rodzinny konkurs ,,Mikołaj kreatywnie świąteczny”

13 listopad 2017 r.

24 listopad 2017 r.

listopad/ grudzień 2017 r.

 

4.

 

4.1. Optymistyczna wigilia

grudzień 2017 r.

5.

5. 1. Dzień otwartych sal

5.2. Konkurs dla rodziców ,,Wenę twórczą mam – bajki dla dzieci  piszę sam”

styczeń 2018 r.

styczeń 2018 r.

6.

 

6.1. Optymistyczny Bal Czerwonych Serc – Dzień Czerwony, kreatywne zabawy z serduszkiem

6. 2.Tydzień gier planszowych rozwijających kreatywne myślenie

6.3. Zorganizowanie wewnętrznego rodzinnego konkursu ,,Gra planszowa prosto zrobiona”

14 luty 2018 r.

 

26- 28.02. 2018 r.

 

Luty 2018 r.

7.

 

7. 1. Optymistyczny Pierwszy Dzień Wiosny, kreatywny  Dzień Żółto – Zielony w grupach

7. 2. Wewnętrzny rodzinny konkurs ,,Kreatywna biżuteria pani Wiosny”

21 marzec 2018 r.

 

15 marzec 2018 r.

8.

 

8.1. Szukamy wielkanocnego zajączka

8.2. Wyczarować coś z niczego, to zadanie dla każdego – wielkanocne warsztaty kreatywne dla rodziców i dzieci

marzec/kwiecień 2018 r.

marzec/kwiecień 2018 r.

9.

 

9.1. Światowy Dzień Wody – Kreatywny Dzień Niebieski

9.2. Kreatywny Dzień Czekolady w przedszkolu

23 kwiecień 2018 r.

12 kwiecień 2018 r.

10.

 

10.1. VII Obrady Sejmu

10. 2.  Kreatywne VII Święto Optymizmu

 

17 maj 2018 r.

10 maj 2018 r.

11.

11.1. Kreatywny i Optymistyczny Dzień Przyjaźni

11.2. Z Klubikiem Rodziców bawimy się w aktorów i widzów - zajęcia z rodzicami

11. 3. Optymistyczny Dzień bez zabawek – udział w gminnych konkursach ,,Zabawka ze skrawka”, ,,Sprytne rączki mam, zabawkę zrobię sam”, ,,Dzień konstruktora”

11 czerwiec 2018

czerwiec 2018 r.

 

czerwiec 2018 r.

 

 

PLAN DZIAŁAŃ  KLUBU OPTYMISTYCZNYCH I  KREATYWNYCH RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

 

l. p

Zadania do realizacji

     Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne w grupach – przekazanie planu działań dla rodziców ogólnopolskich programów ,,Optymistyczne Przedszkole” i  ,,Dziecięca Kraina Kreatywności”

wrzesień 2017 r.

 

2.

Udział rodziców w konkursie wewnętrznym – najpiękniejsza Dynia 

październik 2017 r.

 

3.

Udział rodziców w Kreatywnym Dniu  Dobrego Jedzenia - ,,Jesienią nie choruję bo zdrowo gotuję”

październik/listopad 2017 r.

4.

Udział rodziców w wewnętrzny rodzinnym konkursie ,,Mikołaj kreatywnie świąteczny”

listopad/grudzień 2017 r.

5.

Konkurs dla rodziców ,,Wenę twórczą mam – bajki dla dzieci  piszę sam”

styczeń 2018 r.

6.

Udział rodziców w  wewnętrznym rodzinnym konkursie ,,Gra planszowa prosto zrobiona”

luty 2018 r.

7.

Udział rodziców w wewnętrznym rodzinnym konkursie ,,Kreatywna biżuteria Pani Wiosny”

marzec 2018 r.

8.

Spotkanie wielkanocne - wspólne wykonywanie świątecznych ozdób na wystawę wielkanocną.

marzec 2018 r.

9.

Udział rodziców w dzielnicowej akcji ,,Dzień bez zabawek”, udział w konkursie ,,Sprytne rączki mam, zabawkę zrobię sam”, ,,Zabawka ze skrawka”, ,,Dzień konstruktora”

czerwiec 2018 r.

Nasza przygoda z optymizmem zaczęła się w roku 2010, wtedy to odbyło się w przedszkolu wspólne szkolenie z Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 156 i 18, prowadzone przez Panią Mirellę Nawrot. Prowadząca przybliżyła założenia, zasady i cele programu. Przekazała pakiet optymistycznych materiałów w czarodziejskich pudłach oraz tabliczkę „Optymistyczne Przedszkole”, życząc wielu sukcesów i wychowania optymistycznych przedszkolaków.  

Optymistyczne przedszkole dostrzega i wzmacnia sukces każdego wychowanka. Wszystkie dzieci otrzymują indywidualne paszporty do kariery.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też, by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy. Tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.

Optymistyczne przedszkole to takie, które stworzy warunki do tego, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna. Obdarzy je miłością i OPTYMIZMEM, nauczy przekraczać granice, przełamywać bariery i wychodzić ze schematów. Wyposaży w optymistyczną radość tworzenia.

Cel wychowania to rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Nauczycielki i cały personel zwracają się do dzieci stosując zasady optymistycznego wychowania przedszkole współpracuje z rodzicami, wszyscy uczą się życzliwości, empatii, pomagania sobie, przyjaźni, rozwiązywania problemów. Personel stale pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych, urządzenie wnętrza sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju, rozwojowi zainteresowań dzieci.

REGULAMIN KLUBU RODZICA W OPTYMISTYCZNYM PRZEDSZKOLU NR 156 W WARSZAWIE, UL. ŻUROMIŃSKA 2A

1. Do Klubu mogą należeć wszyscy rodzice, opiekunowie oraz dziadkowie naszych wychowanków.

2. Aby zostać członkiem Klubu Rodzica wystarczy zgłosić taką chęć.

3. Spotkania Klubu odbywają się w przedszkolu w ustalonym przez członków terminie, w godzinach popołudniowych.

4. Tematyka spotkania uzgadniana jest wspólnie przez członków Klubu.

5. Bardzo ważnym elementem spotkania Klubu jest rozmowa rodziców,  dzielenie się doświadczeniami i problemami wychowawczymi.

6. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, mile widziane jest serwowanie domowych wypieków, słodkich specjałów rodziny.

7. Za merytoryczną stronę spotkań, zaproszenie gości, odpowiedzialny jest dyrektor oraz koordynator programu.

8. We wszystkich spotkaniach Klubu mogą uczestniczyć pracownicy przedszkola.

9. Członkowie Klubu mogą zgłaszać wnioski i propozycje tematyki spotkań. Organizatorzy winni w miarę możliwości realizować te oczekiwania.

10. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o miłą i przyjazną atmosferę podczas spotkań Klubu Rodzica.

Regulamin opracowała Marzanna Tobera - koordynator programu.

Regulamin zatwierdzono na spotkaniu w dniu 22.11.2011 r.

OPTYMISTYCZNE KSIĄŻKI DO POCZYTANIA

„Optymistyczne dziecko” M. E.P. Seligmann, Media Rodzina, Poznań 1997

,,Małe dzieci – duże uczucia” H. Baum, Wydawnictwo Naukowe Jedność, Kielce 2002

„Sekrety szczęśliwego dzieciństwa” S. Biddulph, Dom Wydawniczy REBIS,  Poznań 2004

„Inteligencja moralna dzieci” R. Coles, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2004

„Bajki, które leczą” D. Brett, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  Gdańsk 2002

„Mądre wychowanie”  S. Grimm, Wydawnictwo Moderski i S-ka,  Poznań 1999

CECHY OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW:

 - są pełne inicjatywy

 - wolą współpracę niż rywalizację

 - chętnie się uczą, maja szerokie

 - zainteresowania i rozwijają talenty

 - są kreatywne i pełne fantazji

 - odróżniają dobro od zła, są empatyczne i przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów

 - mają poczucie pewności i wiary w swoje możliwości.

http://partner.edu.pl/

Optymistyczne