Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział I Krasnale
Oddział I Krasnale

ODDZIAŁ I KRASNALE 3 latki

Nauczyciele prowadzący - p. Aleksandra Malarczyk, p. Katarzyna Kołakowska

Personel obsługowy: p. Zosia, p. Ania

Godz. pracy oddziału: 07.30 - 16.30

Do grupy I uczęszcza obecnie 13 chłopców i 12 dziewczynek. Nasza grupa nosi nazwę Krasnale.  Jesteśmy „maluchami”, ale chętnie uczymy się nowych wierszy, piosenek i zabaw. Przestrzegamy też zasad bezpieczeństwa, naszego kodeksu grupowego i wytycznych GIS. Uczymy się jak poprawnie myć rączki. W tym roku szkolnym w będziemy opierać nasze działania na Programie Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa MAC z 2020 roku.  W nauce języka angielskiego pomoże nam Program Powszechnej Dwujęzyczności dla nas będzie to poziom A Baby Beetles. W tym roku szkolnym w naszej grupie będzie realizowany Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”, Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oraz innowacja „Rytuały znam- stosuję sam” oparta na zabawach Agnieszki Chartanowicz.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu
 2. Jestem przedszkolakiem
 3. Bezpieczne ulice
 4. Nadeszła jesień

Cele:

 • poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy
 • przestrzeganie ustalo­nych umów i zasad re­gulujących współżycie w grupie
 • mówienie o swoich po­trzebach
 • odpowiadanie na pytania
 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 •  poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 •  poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie
 •  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie
 2. Kolorowe warzywa
 3. Nasze rodziny
 4. Domowi ulubieńcy

Cele:

 • rozpoznawanie wybranych owoców,
 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw,
 • podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, siostra, brat,ciocia, wujek, babcia, dziadek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Domy i domki.
 2. Urządzenia elektryczne
 3. A deszcz pada i pada…
 4. Dbamy o zdrowie

Zamierzenia:

 • Nazewnictwo poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w domu (piwnica, parter, piętro, strych)
 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom..
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych (deszcz, mgła, niska temperatura, skracająca się długość dnia)
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia, ograniczania spożywania słodyczy.
 • Zapoznanie z zasadami higieny osobistej (mycie zębów, mycie rąk, dbanie o rzeczy osobiste, mycie całego ciała, zmienianie ubrań).

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Ulubione zabawy i zabawki.
 2. Nadeszła zima.
 3. Święta tuż-tuż

Zamierzenia:

 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji :nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie ; podejmowanie prób wspólnych zabaw.
 • Uczestniczenie w zabawach : uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw : wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli; dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru).
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia

       ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ                                                                                                        

Tematy kompleksowe:                                                  

 1. W świecie baśni
 2. Dokarmiamy ptaki
 3. Moja babcia i mój dziadek
 4. Program „Chronimy dzieci”
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – składanie obrazków z części
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań i baśni
 • Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytanie
 • Nazywanie postaci baśniowych wybranych baśni, oglądanie książeczek dla dzieci – zwrócenie uwagi na piękne ilustracje
 • Doskonalenie przeliczania w zakresie trzech
 • Zapoznanie ze zdjęciami ptaków: wrony, wróbla, gila i jemiołuszki oraz obserwacje przyrodnicze
 • Śpiewanie piosenek „Głody wróbelek” i „Walczyk dla babci i dziadka”
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków zimą
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny

      ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY 

Tematy kompleksowe:

 1. Zabawy na śniegu
 2. Tak mija nam czas
 3. Poznajemy kosmos
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • Przebywanie na świeżym powietrzu
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ulicy, na zamarzniętym jeziorze
 • Zauważanie rytmów w mozaice geometrycznej, klockach
 • Dostrzeganie i rozumie nie cykliczności dnia i nocy, następstw pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór
 • Poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego
 • Poznanie zawodów kosmonauty, astronoma
 • Poznanie ciekawostek na temat księżyca

  ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

Tematy kompleksowe:

Poznajemy zwierzęta

Były sobie dinozaury

Wiosna tuż tuż

Nadeszła wiosna

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, ich wyglądem nazwami, przypomnienie co znaczy „rośliny chronione”
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków bocian, jaskółka
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz wzbogacenie słownictwa dzieci o określenia charakteryzujące wiosnę
 • Rozwiazywanie zagadek słownych i słuchowych
 • Sprawne lepienie z plasteliny
 • Przeliczanie do czterech
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Uważne słuchanie tekstów literackich

  ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

1.     Wielkanoc

2.     Wiosna na wsi

3.     Wiosna na wsi

4.     Ochrona przyrody

5.     W świecie teatru

 • Wzmacnianie więzów w rodzinie , kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • Ochrona przyrody -nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami , wyrzucanie śmieci do kosza
 • Oglądanie przedstawień dla dzieci
 • Rozwiazywanie zagadek słownych i słuchowych
 • Sprawne lepienie z plasteliny
 • Przeliczanie do czterech
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Uważne słuchanie tekstów literackich

Zamierzenia wychowawczo- kształcące w grupie II, praca zdalna 12.04.-16.04.2021

Temat kompleksowy: W świecie teatru

 • Udział w przedstawieniach dla dzieci
 • Oglądanie przedstawień teatralnych
 • Rozwijanie zainteresowania teatrem i sztuką
 • Pobudzanie wyobraźni
 • Nabywanie umiejętności odróżniania zdarzeń świata realnego od fikcji;
 • Wdrażanie do zachowywania się stosownie do roli widza podczas przedstawienia teatralnego

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące 19.04-30.04.2021

Tematy kompleksowe:

1.     Ochrona przyrody

2.     Wiosna na wsi

 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • Ochrona przyrody -nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami , wyrzucanie śmieci do kosza
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i słuchowych
 • Sprawne lepienie z plasteliny
 • Przeliczanie do czterech
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Uważne słuchanie tekstów literackich

 Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące Maj 2021 r.

 1. Polska mój dom
 2. Muzyka jest wszędzie
 3. Łąka wiosną
 4. Święto rodziców
 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)
 • poznawanie swojej miejscowości
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski-Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
 • śpiewanie piosenek razem z nauczycielem
 • wyrażanie muzyki ruchem, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji
 • oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno,
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • podawanie informacji jak mają na imię mama i tata,
 • dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28