Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział I Krasnale
Oddział I Krasnale

ODDZIAŁ I KRASNALE:

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 07.00 - 17.00

NAUCZYCIELKI: p. Katarzyna, p. Dominika

PERSONEL POMOCNICZY: p. Marta, P. Zosia

Grupa I liczy obecnie 25 dzieci. Pierwszy miesiąc był okresem adaptacji, pełnym emocji i trudnych chwil rozstania dzieci z najbliższymi. Dyrektor, nauczyciele i wszyscy pracownicy dołożyli ogrom starań, aby każdy przedszkolak poczuł się w nim bezpiecznie i komfortowo.

W celu pomocy i ułatwienia dziecku przekroczenia progu przedszkola realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, gdyż wiemy, że pierwsze doświadczenia przedszkolne rzutują później na dalszy rozwój dziecka. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom sprawnego rozwiązywania trudności związanych z podejmowaniem nowych ról w środowisku przedszkolnym. Program koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem, ważnych z punktu widzenia jego adaptacji do nowego środowiska przedszkolnego. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z dzieckiem.

W grupie I realizowany jest program „Nasze przedszkole” - program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie: aktywności społecznej, aktywności językowej, aktywności poznawczej, aktywności artystycznej, aktywności ruchowej i zdrowotnej.

Rozwijając umiejętności językowe naszych podopiecznych realizujemy również program Powszechnej Dwujęzyczności „Baby Beetles”. Jest to animowana seria edukacyjna przeznaczona dla najmłodszych, która opowiada o przygodach czterech przyjaciół. Rozśpiewani bohaterowie wprowadzają dzieci w świat słów i zwrotów w języku angielskim.

Harmonogram wyjść do biblioteki dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 w gr. I

23.01.2019 godz. 10

27.02.2019 godz. 10

07.03.2019 godz. 10

24.04.2019 godz. 10

22.05.2019 godz. 10

05.06.2019 godz. 10

Harmonogram dni otwartych dla rodziców w grupie I

27.09.2018r. godz. 17.00

24.10.2018r. godz. 17.00

29.11.2018r. godz. 17.00

12.12.2018r. godz. 17.00

24.01.2019r. godz. 17.00

27.02.2019r. godz. 17.00

28.03.2019r. godz. 17.00

24.04.2019r. godz. 17.00

30.05.2019r. godz. 17.00

12.06.2019r. godz. 17.00

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia sie na spotkanie.

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w grupie I w miesiącu wrześniu

Tematy kompleksowe:

1.Pierwszy raz w przedszkolu

2.Jestem przedszkolakiem

3.Bezpieczne ulice

4.Nadeszła jesień

 • poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy
 • poznanie swojego znaczka rozpoznawczego
 • przestrzeganie ustalo­nych umów i zasad re­gulujących współżycie
  w grupie
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
 • dostrzeganie rytmu i jego kontynuowanie
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się
  w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody

„Maszeruje mała Ania” (sł. i muz. B. Forma)

Maszeruje mała Ania

razem z rodzicami,

głośno śpiewa im piosenkę

z wiatrem i ptakami.

Ref: La, la, la śpiewaj też,

        La, la, la jeśli chcesz.

Opowiada o przedszkolu

i o miłej pani,

o zabawkach i o swojej

przyjaciółce Hani.

„Mam trzy lata.” (I. Suchorzewska)

Mam trzy lata, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w grupie I w miesiącu październiku

1. Jesień w sadzie

2. Kolorowe warzywa

3. Nasze rodziny

4. Domowi ulubieńcy

 • Integracja grupy: wspólne zabawy integracyjne
 • Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu
 • Porównywanie liczebności zbiorów; stosowanie określeń „tyle samo”
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji
 • Przeliczanie w zakresie 3
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez lepienie z plasteliny, masy solnej, malowanie farbami, rysowanie
 • Rysowanie postaci ludzkich
 • Rozwijanie mowy i myślenia: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych utworów literackich, rozwiązywanie zagadek, wypowiadanie się na określony temat

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu listopadzie

Tematy kompleksowe:

 1. Domy i domki.
 2. Urządzenia elektryczne
 3. A deszcz pada i pada…
 4. Dbamy o zdrowie
 • Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
 • Pokazywanie na wybranych przykładach (np.: jeża, wiewiórki), jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie zwierząt np.: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór
 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
 • Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, nabiału, mięsa, uświadamianie wartości odżywczych tych produktów
 • Wdrażanie do dbałości o higienę: codzienne mycie się, mycie zębów, mycie rąk, także po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3
 • Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: mało, dużo
 • Porównywanie długości, stosowanie określeń: długi, krótki;
 • Reagowanie na przerwy w muzyce, wyklaskiwanie rytmu
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez tworzenie wydzieranki, rysowanie po śladzie
 • Rozwijanie mowy i myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek dotyczących tematu kompleksowego, opowiadanie historyjek

Tematy kompleksowe:

 1. Ulubione zabawy i zabawki.
 2. Zima biała.
 3. Święta tuż, tuż.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące w miesiącu grudniu

Zamierzenia:

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

- podejmowanie prób wspólnych zabaw.

- wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) róż­nych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli

- wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru).

Poznajemy przyrodę

Zima

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt  i piękno przyrody w zimowej szacie

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

Nasze rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Wzmacnianie więzów w rodzinie

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia

„Piosenka o Świętym Mikołaju” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

Pędzą, pędzą białe sanie

po srebrzystych szlakach.

Wiozą , wiozą Mikołaja

dookoła świat

Ref.: Samochody, misie,

         klocki, piłki, lale –

         dzisiaj każde dziecko

         podarek dostanie.

Żeby wszystkie dzieci w świecie

były uśmiechnięte,

sam Mikołaj dziś przyjedzie

do ciebie z prezentem.

„Sypie śnieg” (sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)

Sypie śnieg, sypie śnieg, sypie biały śnieżek.

Raz nasypie się do butów, raz jest za kołnierzem. (bis)

Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieżek pada.

Biały bałwan śnieżne bajki dzieciom opowiada. (bis)

Prószy śnieg, prószy śnieg, biały śnieżek prószy.

Już ozdobił gwiazdeczkami zającowi uszy. (bis)

„Choineczka” I.R. Salach

Choineczka mała w lesie sobie stała.

Wiatr ją lulał do snu, więc się kołysała.

Przywieźli ją ludzie po zmarzniętej grudzie.

Teraz cieszy dzieci. Widzicie, jak świeci?

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo - kształcące w miesiącu styczniu                                                                                              

Tematy kompleksowe:                                                        

 1. W świecie baśni
 2. Dokarmiamy ptaki
 3. Moja babcia i mój dziadek

Zamierzenia:

- ćwiczenia oddechowe i usprawniające narządy mowy na podstawie wiersza

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – składanie według wzoru obrazka postaci baśniowej, podzielonego na kilka części.

- nazywanie postaci baśniowych wybranych baśni

- przeliczanie w zakresie trzech

- nauka piosenki ,,Głodny wróbelek”

- oglądanie zdjęć ptaków: wrony, wróbla, gila i jemiołuszki

- obserwowanie nielicznych ptaków, ich śladów na śniegu

- nazywanie części karmnika, wyjaśnienie do czego służy.

- kończenie kolorowania kwiatka według wzoru (rytmu).

- zabawy matematyczne z wykorzystaniem papierowych kwiatów.

- rysowanie po śladach kropek rysunku serduszka dla babci i dziadka

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo - kształcące w miesiącu lutym

Tematy kompleksowe:

Zabawy na śniegu

Tak mija nam czas

Poznajemy kosmos

 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • Przebywanie na świeżym powietrzu
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ulicy, na zamarzniętym jeziorze
 • Zauważanie rytmów w mozaice geometrycznej, klockach
 • Dostrzeganie i rozumie niecykliczności dnia i nocy, następstw pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór
 • Poznanie nazw wybranych planet układu słonecznego
 • Poznanie zawodów kosmonauty, astronoma
 • Poznanie ciekawostek na temat księżyca
 • Stosowanie liczebników porządkowych i głównych w zakresie trzech
 • Porównywanie wielkości duży - mały

 

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo - kształcące w miesiącu marcu

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy zwierzęta.
 2. Były sobie dinozaury.
 3. Wiosna tuż – tuż.
 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
 • Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji;
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych;
 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
 • Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np.: olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg wielkości, rodzaju etc.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – rysowanie, dorysowywanie brakujących elementów, malowanie farbami, lepienie z plasteliny.

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-30