Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział I Krasnale
Oddział I Krasnale

ODDZIAŁ I KRASNALE:

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 07.00 - 17.00

NAUCZYCIELKI: p. Katarzyna, p. Dominika

PERSONEL POMOCNICZY: p. Ania, P. Zosia

Grupa I liczy obecnie 25 dzieci. Pierwszy miesiąc był okresem adaptacji, pełnym emocji i trudnych chwil rozstania dzieci z najbliższymi. Dyrektor, nauczyciele i wszyscy pracownicy dołożyli ogrom starań, aby każdy przedszkolak poczuł się w nim bezpiecznie i komfortowo.

W celu pomocy i ułatwienia dziecku przekroczenia progu przedszkola realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, gdyż wiemy, że pierwsze doświadczenia przedszkolne rzutują później na dalszy rozwój dziecka. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom sprawnego rozwiązywania trudności związanych z podejmowaniem nowych ról w środowisku przedszkolnym. Program koncentruje się na różnych kierunkach pracy z dzieckiem, ważnych z punktu widzenia jego adaptacji do nowego środowiska przedszkolnego. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z dzieckiem.

W grupie I realizowany jest program „Nasze przedszkole” - program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie: aktywności społecznej, aktywności językowej, aktywności poznawczej, aktywności artystycznej, aktywności ruchowej i zdrowotnej.

Rozwijając umiejętności językowe naszych podopiecznych realizujemy również program Powszechnej Dwujęzyczności „Baby Beetles”. Jest to animowana seria edukacyjna przeznaczona dla najmłodszych, która opowiada o przygodach czterech przyjaciół. Rozśpiewani bohaterowie wprowadzają dzieci w świat słów i zwrotów w języku angielskim.

Harmonogram wyjść do biblioteki dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 w gr. I

23.01.2019 godz. 10

27.02.2019 godz. 10

07.03.2019 godz. 10

24.04.2019 godz. 10

22.05.2019 godz. 10

05.06.2019 godz. 10

Harmonogram dni otwartych dla rodziców w grupie I

27.09.2018r. godz. 17.00

24.10.2018r. godz. 17.00

29.11.2018r. godz. 17.00

12.12.2018r. godz. 17.00

24.01.2019r. godz. 17.00

27.02.2019r. godz. 17.00

28.03.2019r. godz. 17.00

24.04.2019r. godz. 17.00

30.05.2019r. godz. 17.00

12.06.2019r. godz. 17.00

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia sie na spotkanie.

„Maszeruje mała Ania” (sł. i muz. B. Forma)

Maszeruje mała Ania

razem z rodzicami,

głośno śpiewa im piosenkę

z wiatrem i ptakami.

Ref: La, la, la śpiewaj też,

        La, la, la jeśli chcesz.

Opowiada o przedszkolu

i o miłej pani,

o zabawkach i o swojej

przyjaciółce Hani.

„Mam trzy lata.” (I. Suchorzewska)

Mam trzy lata, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w grupie I w miesiącu październiku

1. Jesień w sadzie

2. Kolorowe warzywa

3. Nasze rodziny

4. Domowi ulubieńcy

 • Integracja grupy: wspólne zabawy integracyjne
 • Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu
 • Porównywanie liczebności zbiorów; stosowanie określeń „tyle samo”
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji
 • Przeliczanie w zakresie 3
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez lepienie z plasteliny, masy solnej, malowanie farbami, rysowanie
 • Rysowanie postaci ludzkich
 • Rozwijanie mowy i myślenia: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych utworów literackich, rozwiązywanie zagadek, wypowiadanie się na określony temat

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w grupie I w miesiącu listopadzie

Tematy kompleksowe:

 1. Domy i domki.
 2. Urządzenia elektryczne
 3. A deszcz pada i pada…
 4. Dbamy o zdrowie
 • Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
 • Pokazywanie na wybranych przykładach (np.: jeża, wiewiórki), jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie zwierząt np.: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór
 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
 • Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, nabiału, mięsa, uświadamianie wartości odżywczych tych produktów
 • Wdrażanie do dbałości o higienę: codzienne mycie się, mycie zębów, mycie rąk, także po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3
 • Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: mało, dużo
 • Porównywanie długości, stosowanie określeń: długi, krótki;
 • Reagowanie na przerwy w muzyce, wyklaskiwanie rytmu
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez tworzenie wydzieranki, rysowanie po śladzie
 • Rozwijanie mowy i myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek dotyczących tematu kompleksowego, opowiadanie historyjek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-02