Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział I Krasnale
Oddział I Krasnale

ODDZIAŁ I KRASNALE

Do „Krasnoludków” uczęszcza 25 dzieci, w tym 12 chłopców i 13 dziewczynek. Ponad połowa grupy już w pierwszych dniach września była bardzo samodzielna, pozostałe stopniowo uczą się podstawowych umiejętności związanych z samoobsługą. W pierwszych miesiącach najważniejszy jest proces adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych, nabywanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb, nawiązywania kontaktu z opiekunami, zrozumienia, że zostają w placówce tylko przez jakiś czas Poczucie bezpieczeństwa jest stanem, który warunkuje rozwój podstawowych umiejętności dzieci w sferze społecznej, emocjonalnej i intelektualnej, co łączy się z umiejętnością poprawnego funkcjonowania w grupie społecznej, jaką stanowi grupa przedszkolna. Dzieci czują się w grupie bezpiecznie, chętnie przychodzą do przedszkola, są radosne i uśmiechnięte.

Nauczycielki starają się stworzyć przede wszystkim atmosferę zaufania i bezpieczeństwa (podkreślanie mocnych stron dziecka, akceptacja). Dzieci zdolne również mogą liczyć na indywidualną pomoc – dostają trudniejsze zadania, trudniejsze pytania (zgodnie z zasadami stopniowania trudności). Pracę nauczycieli wspomaga przedszkolny psycholog i logopeda. Nauczycielki prowadzące grupę realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, program. „Nasze przedszkole” W. Żaby – Żabińskiej, Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej, Program Powszechnej Dwujęzyczności ”Baby Beatles”, Program ‘Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, program „Więcej wiem, mniej choruję” Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            W całym roku szkolnym będą realizowane zagadnienia dotyczące między innymi: działań kształtujących szacunek do drugiego człowieka, jego godności osobistej, tolerancję dla inności; zapoznania dzieci z salą, budynkiem przedszkolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w nim oraz w ogrodzie przedszkolnym, szatni, wyrabiania nawyków higienicznych; samodzielności, kształtowania postaw proekologicznych. Dzieci będą poznawały wygląd, smak, zapach i zastosowanie owoców i warzyw, będą rozpoznawały kolejne pory roku obserwując charakterystyczne ich oznaki, poznają podstawowe zasady określające bezpieczne poruszanie się po drodze, zapoznają się z wybranymi zawodami, będą wykonywać prace plastyczne różnymi technikami, śpiewać piosenki, recytować wiersze, wykonywać proste układy taneczne.

Nauczyciele będą prowadzić obserwacje (październik, styczeń, czerwiec) w oparciu o wybrane „Arkusze obserwacji”, przy pomocy których zostaną określone mocne strony dziecka, trudności. Arkusze ułatwią również usystematyzowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. Proces ten pozwali na bardziej szczegółowe zaobserwowanie rozwoju danego dziecka. Rodzice otrzymają informacje o dziecku, ze wskazówkami do kontynuowania działań podjętych w przedszkolu.

        Grupa I „Krasnale” zaangażowała się w realizację Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”. Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2019 - maj 2020.Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.Udział w Projekcie obliguje nas do zrealizowania dwudziestu zadań tzn. dwóch zadań z każdego z ośmiu modułów oraz czterech zadań z „Innych działań projektowych”. Zrealizowane zadania będą systematycznie publikowane w formie: opisu, zdjęć, prezentacji na grupie projektowej na Facebooku.

W październiku zrealizowaliśmy aż trzy zadania:

 • „Pomocnicy Kopciuszka” - czytaliśmy „Kopciuszka” a następnie dzieci chcąc pomóc Kopciuszkowi dzielnie oddzielały fasolę od grochu.
 • „Kryształowy pantofelek” - dzieci wspólnie z rodzicami wzięły udział w konkursie plastycznym.
 • „Zaczarowana dynia” - rodzice z naszej grupy wraz z dziećmi pomogli w zorganizowaniu przedszkolnej wystawy prac na najciekawiej ozdobioną dynię (przynosząc aż 11 ciekawie ozdobionych dyń- dziękujemy).

   Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące  Wrzesień 2019 r.

Tematy kompleksowe:

1. Pierwszy raz w przedszkolu.

 • Poznawanie imion i nazwisk dzieci
 • Ustalanie umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 • Zapoznanie z kącikami zainteresowań
 • Poznanie i rozpoznawanie znaczków indywidualnych

2. Jestem przedszkolakiem.

 • Słuchanie i nauka wiersza
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Zabawy z farbami i plasteliną
 • Nauka samodzielnego rozbierania i ubierania się

3. Bezpieczne ulice.

 • Nazywanie pojazdów
 • downictwo klockowe
 • Opowiadanie obrazka
 • Poznanie świateł sygnalizatora i wybranych znaków drogowych
 • Składanie obrazków pociętych na 2-4 części
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

4. Nadeszła jesień.

 • Oglądanie liści, oraz owoców drzew liściastych i iglastych
 • Obserwowanie zmian jakie zaszły w środowisku przyrodniczym
 • Segregowanie liści wg kształtu i wielkości, próby liczenia
 • Dostrzeganie rytmu i jego kontynuowanie
 • Zabawy muzyczne                                                       

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące  Październik 2019 r.

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie

2. Kolorowe warzywa

3. Nasze rodziny

4. Domowi ulubieńcy

 • Integracja grupy: wspólne zabawy integracyjne
 • Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez lepienie z plasteliny, masy solnej, malowanie farbami, rysowanie
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia
 • Przeliczanie w zakresie 3
 • Porównywanie liczebności zbiorów; stosowanie określeń „tyle samo”
 • Rysowanie postaci ludzkich
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowlane w domu
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Rozwijanie mowy i myślenia: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych utworów literackich, rozwiązywanie zagadek, wypowiadanie się na określony temat

PIOSENKI, KTÓRYCH SIE UCZYMY

KOTEK PUSZEK

słowa:. A. Tarczyńska

muzyka: K. Kwiatkowska

1. Kotek Puszek z czarną łatką

dziś w przedszkolu był z Agatką.

A z kieszeni u fartuszka

wyglądały małe uszka.

2. Nagle ruszył się fartuszek,

na podłogę skoczył Puszek.

Teraz kotku będziesz z nami,

my już ciebie nie oddamy.

MAŁE CZERWONE JABŁUSZKO muzyka i słowa D i K. Jagiełło

1. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.

Ref. Za rączki się trzymają

i wkoło obracają        (x2)

2. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką

Ref. Jabłuszko podskakuje

a gruszka przytupuje   (x2)

3. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką

Ref. W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką  (x2)

4. Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką

Ref. Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła  (x2)

MÓJ PIES, słowa: D. Zawadzka

1. Mój pies jest bardzo piękny i długie uszy ma.

Jest najpiękniejszy z wszystkich psów. Lubię mego psa!

2. Mój pies jest bardzo silny i duże łapy ma.

To najsilniejszy z wszystkich psów. Lubię mojego psa!

3. Mój pies jest bardzo zwinny i skacze hop SA SA.

Jest najzwinniejszym z wszystkich psów. Lubię mojego psa!

4. Mój pies jest bardzo mądry i dobrze wie, że ja

uwielbiam go rozpieszczać, bo… Lubię mojego psa!

Popatrzcie na jamniczka, słowa: D. Gellner

1. Popatrzcie na jamniczka, wyturlał się z koszyczka,

zaczaił się na babcię i porwał babci kapcie.

Ref: A jak spał, a jak spał, taką grzeczną minę miał.

A jak spał, a jak spał, taką grzeczną minę miał.

2. Poszarpał chustkę w róże I zrobił dwie kałuże,

A moją nową lalkę, zaciągnął pod wersalkę.

Ref: A jak spał, a jak spał, taką grzeczną minę miał.

A jak spał, a jak spał, taką grzeczną minę miał.

3. A teraz gdzieś ucieka I szczeka, szczeka, szczeka,

Złapiemy, więc jamniczka, niech wraca do koszyczka

Ref: Bo jak spał, bo jak spał, taką grzeczną minę miał.

Bo, jak spał, bo jak spał, taką grzeczną minę miał.

4. Pod stołem jest koszyczek, W koszyczku śpi jamniczek,

Jamniczek sobie śpi, Jak się zbudzi będzie zły.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące lISTOPAD 2019r.

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienne drzewa
 2. Domy i domki
 3. Urządzenia elektryczne
 4. A deszcz pada i pada…
 5. Dbamy o zdrowie
 •  poznawanie kształtów i kolorów liści .
 • Liczenie liści w danym kolorze
 • Poznanie części składowych drzewa (korzenie, pień, korona)
 • Nazywanie kondygnacji budynku (piwnica, parter, piętro, strych)
 • Zapoznanie z nazwami poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych urządzeń elektrycznych
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią
 • Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do nadchodzącej zimy
 • Porównywanie długości
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia
 • Zapoznanie z zasadami higieny osobistej.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące Grudzień 2019r.

Tematy kompleksowe:

 1. Moje ulubione zabawy i zabawki
 2. Zima biała
 3. Święta tuż, tuż
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela i dowolnych.
 • Wypowiadanie się na temat ulubionych zabawek z uzasadnieniem wyboru.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Poznawanie właściwości fizycznych śniegu i lodu.
 • Określanie wielkości: duży- mały.
 • Przeliczanie w zakresie trzech.
 • Rozpoznawanie kolorów.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Przygotowanie programu artystycznego; wykonanie upominków.

  Święty Mikołaju – wiersz

  Święty Mikołaju na Ciebie czekamy.

  Przez okno zmarznięte Ciebie wyglądamy.              

  Już nam się na szybach noski rozpłaszczyły.

  Przyjedź do nas prędko Mikołaju miły.

Piosenka "Gwiazdka"

Świeci gwiazdka, jedna, druga

Główką kręci, oczkiem mruga       

Wszystkie gwiazdki zaświeciły

Wszystkie razem zatańczyły.

        Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko, zabawimy się w kółeczko    - bis

Krążą w kółko gwiazdki obie

czasem nóżką tupną sobie

czasem główką pokiwają

i mrugają wciąż mrugają

         Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko, zabawimy się w kółeczko    - bis       

Chłodno choince – piosenka

Chłodno choince

w ten zimowy czas.

Wzięliśmy ją z lasu,

stoi pośród nas.       - bis 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące Styczeń 2020 r.

Tematy kompleksowe:                                                        

 • W świecie baśni
 • Dokarmiamy ptaki
 • Moja babcia i mój dziadek

- ćwiczenia oddechowe i usprawniające narządy mowy na podstawie wiersza E.M. Skorek ,,Zimne ręce”.

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – składanie według wzoru obrazka postaci baśniowej, podzielonego na kilka części.

- nazywanie postaci baśniowych wybranych baśni

– przeliczanie w zakresie trzech

- oglądanie zdjęć ptaków: wrony, wróbla, gila i jemiołuszki

– obserwowanie nielicznych ptaków, ich śladów na śniegu

- nazywanie części karmnika, wyjaśnienie do czego służy.

- nauka piosenki ,,Głodny wróbelek”

- kończenie kolorowania kwiatka według wzoru (rytmu).

- zabawy matematyczne z wykorzystaniem papierowych kwiatów.

- rysowanie po śladach kropek rysunku serduszka dla babci i dziadka

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE LUTY 2020

Tematy kompleksowe: 

Zabawy na śniegu

Tak mija nam czas

Poznajemy kosmos

 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • Przebywanie na świeżym powietrzu
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ulicy, na zamarzniętym jeziorze
 • Zauważanie rytmów w mozaice geometrycznej, klockach
 • Dostrzeganie i rozumie nie cykliczności dnia i nocy, następstw pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór
 • Poznanie nazw wybranych planet układu słonecznego
 • Poznanie zawodów kosmonauty, astronoma
 • Poznanie ciekawostek na temat księżyca
 • Stosowanie liczebników porządkowych i głównych w zakresie trzech
 • Porównywanie wielkości duży - mały

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE MARZEC 2020

Tematy kompleksowe:

 • Poznajemy zwierzęta
 • Edukacja zdrowotna- Akademia Aquafresh
 • Były sobie dinozaury
 • Wiosna tuż- tuż

Rozpoznawanie wybranych zwierząt i środowiska, w których żyją (ryba, ptak, ssak)

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach                                                                            

Nauka posługiwania się nożyczkami

Zabawy ilustracyjne do piosenek

Malowanie gąbką

Składanie w całość obrazków pociętych na cztery części

Zabawy „prawda czy fałsz ?”                                                                                

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych: higiena jamy ustnej, higiena ciała, sport.                                                                                   

Poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów, zwracanie uwagi na budowę

Sensoryczne doświadczanie faktury figurek dinozaurów    

Zabawy liną sensoryczną                                                                                                                           

Dowiadywanie się o przyczynach wyginięcia dinozaurów

Zabawy taneczne wyzwalające naturalną ekspresję ruchową

Obserwacje przyrodnicze- dostrzeganie oznak kończącej się zimy

Praca z obrazkiem- dostrzeganie szczegółów                                                                

Malowanie przy muzyce (Bati Straus)

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Których zwierząt jest więcej - rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Mieszkańcy pastusiowej krainy -rozwijanie umiejętności liczenia
 • Wesołe klocki - nabywanie umiejętności rozróżniania różnych figur geometrycznych
 • Cztery dinozaury-rozwijanie umiejętności liczenia
 • Słoneczka i chmurki - rozwijanie umiejętności klasyfikowania

Treści nauczania w okresie 11.05.2020r. 15.05.2020r.: grupa I

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

11.05.2020 r.

Były sobie dinozaury

Wszystko o Dinozaurach oglądanie książek, albumów, ilustracji z dinozaurami  

Link do: Puzzle- Prehistoryczny dziki lew- 9 elementów

Ilustracje poglądowe

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/231391-prehistoryczny-dziki-lew

Jak nasza mama hodowała potwora

- słuchanie opowiadania

- kolorowanie obrazków dinozaurów

Link do: Dinozaury z Juraparku- Dinozaury Sa Wśród Nas- piosenka

Tekst opowiadania

Karty pracy- kolorowanki

https://www.youtube.com/watch?v=vFFTp-lOMG4&app=desktop

 

Cztery dinozaury- edukacja matematyczna

- segregowanie sylwet dinozaurów pod względem kolorów

- porównywanie liczebności sylwet

- określanie, o ile więcej/ o ile mniej jest sylwet w obręczach Link do: Pradawny ląd- najlepsza bajka o Dinozaurach. Reżyseria Stiven Spilberg.

Karty pracy do wycięcia

 

 

 

https://www.cda.pl/video/608501c4

Dino, dino- nauka rymowanki

Szkielet dinozaura- pół przestrzenna praca plastyczna

Link do: Śpiewające Brzdące- Dziwne pytania o Dinozaury- piosenki dla dzieci

Tekst rymowanki

Ilustracja poglądowa z instrukcją wykonania

https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M

Wujek Janek- nauka rymowanki

Dinozaury z plasteliny- przestrzenna praca plastyczna

Link do: Harry i jego wiadro pełne dinozaurów- film dla dzieci

Tekst rymowanki

Harry i jego wiadro pełne dinozaurów- filmhttps://www.youtube.com/watch?v=bvayLZV_EK

Treści nauczania w okresie 04.05.2020r. 08.05.2020r.

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

04.05.

Polska – moja ojczyzna

utrwalenie symboli narodowych,

nabywanie poczucia przynależności narodowej, znajomość symboli narodowych, Warszawa stolica Polski

Polska to mój dom

 

Film edukacyjny „Kto ty jesteś - Polak mały”

https://www.youtube.com/watch?v=uiuAPK1nWP8&fbclid=IwAR1h06-jjk5GYz-E6yulcvhLR8NuVqZy5RP68UwApyM1V6tLPG9cYdljjIw

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Niezwykłe Lekcje Rytmiki- Piosenka „Jestem Polakiem”

Wiersz wprowadzający "Czyj to domek?"

karta dla dziecka „Mieszkania zwierząt”

puzzle on - line "Jestem Polką ", "Jestem Polakiem".

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/229026-jestem-polką

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/229028-jestem-polakiem

05.05.

Warszawa, moje miasto

Wysłuchanie Legendy "Wars i Sawa", czyta Ludmiła Fabiszewska

https://www.youtube.com/watch?v=mg5Ke63v6Y4&fbclid=IwAR2kD2ffvRb_G_hU-8j3zk1RMjssyuV8Cxw8K1tWsRksfTa2TstP4gTi1oE

Kolorowanka „Wars i Sawa”

Puzzle Warszawa

"Milion rzeczy do zrobienia" kilka pomysłów na wspólną zabawę i naukę.

06.05.

 

Barwy ojczyste

Zapoznanie z wierszem poety Czesława Janczarskiego pt. "Barwy ojczyste".

Poznanie symboli narodowych: godła, flagi.

Praca plastyczna, flaga, godło do wyboru.

Propozycje wykonania orła z materiałów plastycznych i domowego użytku.

Film edukacyjny: "Gniazdo białego orła"

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0&app=desktop

Puzzle flaga

Karta pracy: ,,Flagi”, liczenie w zakresie 4

07.05.

 

Wędrówki po Polsce

Wędrówka po Polsce. Poznajemy najważniejsze miasta.

Smok Tobiasz zwiedza Polskę - prezentacja

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=G_LG0kmWuQU&fbclid=IwAR3ypHdPbt6fTfxFiVgAysGnQZAbOXD1bLZGIHq9GrMMV5INX430q9SPtIw&app=desktop

Układanie on- line puzzli „Flaga Polski”

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/gry/227759-flaga-polski

Puzzle- flaga Polski- 9 elementów

Materiały do ćwiczenia buzi i języka  - logopeda

08.05.

 

Polak mały

Legenda o warszawskiej Syrenie – posłuchaj

https://youtu.be/LzkppSufjDQ?t=3

Kolorowanka Syrenka, zdjęcie Pomnika, czy ktoś odgadnie, gdzie on się znajduje?

Propozycja wykonania sensorycznych kafelków z różnych materiałów dostępnych w domu. Kafelki należy wykonać parami - dobrej zabawy.

Treści nauczania w okresie 27.04.2020r. 30.04.2020r.

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

27.04.- 30.04.

W świecie teatru

 • Kto to jest – aktor?

- słuchanie opowiadania A. Frączek „Jaskiniowiec”

- rozmowa na temat treści

- wykonanie przestrzennej pracy plastycznej- Smoki

 • Zakładka do książki-

realizacja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek

- kolorowanie obrazka księgarni

Tekst opowiadania z przykładowymi pytaniami

 

Ilustracja poglądowa z instrukcją wykonania

 

Plakat informacyjny

 

 

Kolorowanka

 • Łyżeczkowy teatrzyk.

- słuchanie wiersza T. Śliwiaka „Łyżka i widelec”

- inscenizowanie wiersza

kukiełkami z łyżek i widelców

 • Link do: Kukiełki z drewnianych łyżek.

Tekst inscenizacji

 

 

https://lulajblog.blogspot.com/2017/06/kukieki-z-drewnianych-yzek-diy.html

 

 • Bajkowe postacie.

- słuchanie bajki o „Czerwonym Kapturku”

 • Linki do bajki

 

 • Link do bajki w wersji muzycznej
 • wykonanie postaci na

paluszki do bajki zgodnie z instrukcją

- animowanie i ilustrowanie ruchem działań bohaterów bajki

- kolorowanie obrazków- dokończ rysunek

https://www.youtube.com/watch?v=xZ62_lzvMO4

https://www.youtube.com/watch?v=EDFXQDA7qLA

https://www.youtube.com/watch?v=PP4v3OREaZk

Karty pracy do wycięcia

 

kolorowanka

karta pracy

 

 • Chciwość nie popłaca-

realizacja projektu „Magiczna moc bajek"

- słuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”

 • Linki do bajki

 

- wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką pt. „Nasze prośby do złotej rybki” (malowanie, rysowanie, wyklejanie papierem kolorowym, plasteliną itp.)

- kolorowanie obrazków

 • Link do: Pomysły na zabawę w teatr
 • Link do: Jak zrobić kukiełki ze ściereczek ?

 

Plakat informacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=lORzjYbIkAA

https://www.youtube.com/watch?v=rTG4fAYUtwc

 

 

 

 

Kolorowanki

https://dziecisawazne.pl/pomyslow-zabawe-teatr-bok/

https://kiermaszkreatywny.blogspot.com/2020/04/kukieki-ze-sciereczek.htm

Treści nauczania w okresie 20.04.2020r. 24.04.2020r.

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

20.04.-24.04.

Ochrona przyrody

Skąd się biorą śmieci ?

- słuchanie wiersza „Sznurek Jurka” I. Sikirycki

- rozmowa kierowana na temat treści

- zabawa „Slalom między śmieciami” (zwinięte kulki papieru)

Link do: Rady na odpady- bajka edukacyjna dla dzieci.

„Wojtek i maseczki”Nina Base – opowiadanie o tym

jak przekonać dziecko do noszenia maseczki.

- kolorowanka do opowiadania

Link do: Zwierzęta na wsi cz. 2- utrwalenie wiadomości zdobytych w zeszłym tygodniu.

Tekst wiersza

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&feature=share&fbclid=IwAR3

Tekst opowiadania z blogu BajkiMamyPrzyjaciela

Kolorowanka

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mPM7Bkf3C_AQF

„Kosz na śmieci” W. Broniewski.

- słuchanie wiersza i rozmowa na temat treści- burza mózgów- co by było, gdyby zabrakło koszy na śmieci.

Kolory- edukacja matematyczna.

- Słuchanie wierszyków o kolorach Z. Staneckiej.

- przeliczanie w zakresie czterech

- utrwalenie kolorów

Tekst wiersza

Ilustracja poglądowa

Propozycja pytań do wiersza

 

Tekst wierszyków

 

 

Karty pracy

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi

- Jak Tomek z tatą dbają o środowisko? - rozmowa kierowana na bazie kart pracy..

Ziemia- kolorowanka .

Link do: Śpiewające brzdące- Ekologia znak- Piosenki dla dzieci.

Karty pracy z instrukcją

 

Kolorowanka

https://www.bing.com/videos/search?q=ekologia+dla+dzieci&docid=608021168075050417&mid=FCA25CA7E80592B439B2FCA25C

Nie śmiecimy- praca z historyjką obrazkową.

- opowiadanie obrazków

- układanie obrazków we właściwej kolejności, naklejenie na kartkę

Dobrze- źle- wskazywanie i zaznaczanie na karcie pracy właściwych zachowań pro ekologicznych

Link do:„Znajdź pojemnik”- gra interaktywna

Historyjka obrazkowa do pocięcia

Karta pracy

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/znajdz-pojemnik-gra-interaktywna.html?spref=fb&fbclid=IwAR3LJs40yuKBrL_aRJuAmfctfsB9bDbemA2u0Pk1s02331uofuZWhD_-Q6E

 

Nasza Ziemia to nasz dom

Link do: Ekologiczny dom- bajka edukacyjna

Link do: Ćwiczymy pamięć- gra interaktywna

Szczęśliwe drzewo- praca

plastyczna    

- wypełnianie plasteliną powierzchni drzewa na obrazku i wyskrobywanie patyczkiem gałązek

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs&fbclid=IwAR1j_0LbsYq-uT5wjUxxYguaVZf3v4TOpGmc6SikZGjLqT5G1hzpt_8pE7I

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-pamiec-ekologia.html?fbclid=IwAR0OZui-qrCsbGdBhQAmyAO77Vc9ON8c_y6Z4LiXLBf-2TZBqyQHhVdmLRA

Karta pracy

Treści nauczania w okresie 14.04.2020r. 17.04.2020r.

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

14.04.- 17.04.

Na wiejskim podwórku- rozpoznawanie i nazywanie wiejskich zwierząt gospodarczych

„Co słychać na wsi?”W. Chotomska

- słuchanie wiersza

-  zwierzęta w zagrodzie- kolorowanie obrazka

- kogut- kolorowanie obrazka

„W gospodarstwie” M. Massalska

- aktywne słuchanie wiersza dźwiękonaśladowczego

Linki do filmów edukacyjnych o zwierzętach wiejskich

Tekst wiersza z ilustracją poglądową

karta pracy

kolorowanka

tekst wiersza

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP4Oa1Iw

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

https://www.youtube.com/watch?v=JcoDb_9bhFO

Tekst wiersza

Kolorowanka

Kolorowanka

 

Karta pracy

Tekst wiersza

 

 

 

Tekst wiersza będący treścią zadania matematycznego

 Karta pracy

 

Prezentacja multimedialna

 

Ilustracja poglądowa

Tekst wiersza

 

Karta pracy

 

Obrazki do wycięcia

 

Karta pracy

Skąd się bierze mleko?

- „Co słychać na łące ?” H. Bechlerowa- słuchanie wiersza z elementami humorystycznymi

- kolorowanie obrazka krowy

- Kogut- dowolna praca plastyczna na bazie kolorowanki

Skąd to mamy?

- dowiadywanie się jakie produkty otrzymujemy od wybranych zwierząt hodowlanych: krowa- mleko, świnka- mięso, owca- wełna, kura- jajka.

- łączenie produktu ze zwierzęciem

- „Piję mleko” A. Mikiciuk

Kapuściana głowa- edukacja matematyczna

- ćwiczenia w liczeniu do czterech

- „Koziołeczek”H. Bechlerowa- słuchanie wiersza

„W zagrodzie”- zabawa matematyczna

Rodziny zwierząt

- „Na wiejskim podwórku” S. Kraszewski-słuchanie wiersza

- łączenie w pary: rodzic plus dziecko

- segregowanie obrazków, tworzenie kolekcji (samiec, samica, dziecko)

Zwierzęta i ich cienie

- wycinanie zwierząt przy pomocy rodziców, naklejanie na kartę pracy

- zabawa naśladowcza- Zwierzęta z wiejskiego podwórka

Treści nauczania w okresie 06.04.2020r. 10.04.2020r.

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

06.04.- 10.04.

Wielkanoc

 • Jajo w roli głównej

- gotowane czy surowe- eksperyment z jajkiem

- tajemnice jajeczka- zabawa badawcza

 • Logobajlandia- materiały logopedyczne
 • Link do origami Top 10- zajączek

Mail z instrukcją przeprowadzenia eksperymentu w warunkach domowych

Ilustracja poglądowa

Załącznik

https://www.youtube.com/watch?v=aKiOAI7QYmc

 • Pisanki- poznawanie świątecznych tradycji

- wiersz

- kolorowanie pisanek- praca plastyczna

 • Liczenie pisanek- edukacja matematyczna

- liczenie w zakresie czterech

 • Link do Wielkanocne memory

Tekst wiersza

Kolorowanki

Karty pracy

https://learningapps.org/watch?v=pyovxmhmn20

 • Wielkanocny baranek

- wiersz- dostrzeżenie akcentu humorystycznego

 • Baranek- praca plastyczna na bazie kolorowanki
 • Link do filmu edukacyjnego- jak narysować koszyczek wielkanocny

Tekst wiersza

karta pracy

https;//www.youtube.com/watch?v=rpy-saDUpsY

 • Wielkanocny koszyczek z kurczaczkiem i zajączkiem- przestrzenna praca plastyczna
 • Linki do filmów instruktażowych – ozdoby wielkanocne (P. Dominika)
 • Link do ozdób wielkanocnych
 • Link do filmu Jak zrobić koszyczek wielkanocny z papieru ?

Ilustracja poglądowa z instrukcją wykonania

https://drive.google.com/file/d/1RjhSZdDQBYskvMW_Y-QCHxQHpaCRF2fs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sFRXuULhuH6hU8SZTEe-YgLfa9jlyFYm/view?

https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocny-koszyczek-2/

Https;//www.youtube.com/watch?v=GJe1F-tX1Y

 • Link do filmu Pidżamersi Otwierają Jajka Niespodzianki ! Gegson Sowella + Koszyk Pełen Jaj! Dla Dzieci Po Polsku
 • Link do filmu Pisanki Minionki- Jak je zrobić ?- Pomysły na Wielkanoc
 • Życzenia świąteczne

https://www.youtube.com/watch?v=67bpb9m9-Yc

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg1HaX22ZEk

Treści nauczania w okresie 30.03.2020r. 03.04.2020r.

Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Forma

30.03.- 03.04.

Nadeszła wiosna

 • „Prośba do słonka”

- słuchanie wiersza

- zabawa prosimy słoneczko

- rysowanie słoneczka pod dyktando rodzica

- praca plastyczna- wyklejanie rysunku słońca kuleczkami z żółtej plasteliny lub krepiny

 • Link do filmu edukacyjnego o koronawirusie, dla dzieci

 

Tekst wiersza

 

tekst rymowanki

 

 

 

karta pracy- rysunek słońca

https://www.youtube.com/watch?

 • Chmurki i słoneczka- edukacja matematyczna

- segregowanie elementów według rodzaju(sylwety chmurek i słoneczek)

- porównywanie liczebności

 • Link do:Bajkowy kącik- Polskie Radio Dzieciom

Karta pracy- sylwety do wycięcia

 

 

 

https://www.polskieradio.pl/18/7073

 • „Wiosna ogrodniczka”

- poznanie wybranych kwiatów wiosennych

- rozumienie, czego potrzebują rośliny, żeby się rozwijać

 • Założenie hodowli np. cebuli, fasoli, posianie rzeżuchy

Tekst wiersza

karty pracy- kolorowanki

 

ilustracja poglądowa

 • Poznajemy bociana- praca z obrazkiem

- omówienie wyglądu

- naśladowanie głosu

 • Malowanie obrazka bociana farbami
 • Link do filmu: Domowe przedszkole- „Przyleciały bociany”

Ilustracje bocianów

karta pracy- szablon bociana

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,przylecialy-bociany,39687

 

 • Policzymy co się ma

- zabawa naśladowcza z rymowanką

 • Roztańczony piątek

- nauka tańca dla całej rodziny

 • Link do filmu

Wiersz z ilustracją

 

facebook.com/watch

KiDs&Co

 

Treści nauczania w okresie 25.03.2030 r. 27.03.2020 r.

data

Temat Tygodnia

Temat dnia

forma

25.03-27.03.20r.

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

 • Strach ma wielkie oczy- na przykładzie opowiadania „Franklin boi się ciemności”, P. Bourgeois, B. Clark.
 • Był sobie strach- malowanie farbami wg inwencji twórczej dzieci.
 • „Cudaczek Wyśmiewaczek”- cz. 1
 • „Cudaczek Wyśmiewaczek”- cz. 2

Instrukcja pisemna

Link do filmu na You Tube

Załącznik z zadaniami VI Modułu projektu

Link do: Bajkowisko.pl- bajki do słuchania po polsku

Karty pracy- kolorowanki


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-01