Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział II Misie
Oddział II Misie

Oddział II Misie 4 - latki

W roku szkolnym 2019/2020 grupa 4-latków liczy 25 osób.

Kontynuujemy pracę, wspierając całościowy rozwój dzieci, opierając się na programie wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC Edukacja, autorstwa W. Żaby – Żabińskiej i M. Kwaśniewskiej w pełni dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

Realizujemy program Dwujęzyczne Dzieci „Baby Beetles”. Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego świata, a co za tym idzie – słownictwo. Zoom, Ring Ring, Splish Splash i Tick Tock to grupa przyjaciół o odmiennych charakterach i zainteresowaniach. Dzięki nim dziecko oswaja się z różnymi sytuacjami przyswajając określone słownictwo, ale także uczy się wielu innych rzeczy jak np. odpowiednich zachowań w różnych okolicznościach.

Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach.

W tym roku szkolnym w gr. II będzie również realizowany ogólnopolski projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, którego autorem jest p. Aneta Konefał. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Ponad to zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków; tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; kształtowanie postaw patriotycznych; włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; promocja przedszkola; rozwijanie współpracy między nauczycielami.

W grupie będziemy kontynuować działania związane z innowacją pedagogiczną pt.: „Rytuały znam – stosuje sam” w oparciu o utwory Agnieszki Chartanowicz. Jej głównymi celami są: kształtowanie umiejętności zrozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, rozwój nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia rytmu.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące w miesiącu WRZEŚNIU

To ja Podawanie informacji o sobie

 • imienia, nazwiska
 • określanie swoich ulubionychzajęć
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.
 • ściąganie ubrań, buumieszczanie ich wwyznaczonym miejscu w szatni

Nasza grupa

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Nasz kontakt z techniką Środki transportu

 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 • zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

Poznajemy przyrodę Jesień

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

„Pajacyk”

Mam pajaca ogromnego w kapturku
Co wywija wciąż koziołki na sznurku
Zgina ręce, zgina nogi,
zawsze wesół i bez trwogi ten pajacyk mój.

Raz mu się przygoda stała oj, oj, oj
Jedna nóżka się złamała oj, oj, oj
Biedny pajac cierpiał srodze
Stojąc tak na jednej nodze
Kto pomoże mu?

Weszła mama do pokoju co ci to?
Ja naprawie nóżkę twoją pokaż ją
Obie nóżki naprawione
Skaczą w tę i w tamtą stronę
Ten pajacyk mój
.

„Wiewiórka” W. Broniewski

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka
skacze wesoło z drzewa na drzewo.
Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka,
machnie ogonkiem w prawo i w lewo.
Zeszła na ziemię, nic się nie boi,
wie, że orzeszki mamy w kieszonkach.
O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi
chwiejąc puszystym końcem ogonka.
Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy
taka jest śliczna, zręczna i żywa!
Zjadła orzeszków za kilka groszy,
na pożegnanie ogonkiem kiwa.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące w miesiącu PAŹDZIERNIKU

Tematy kompleksowe :

- Jesień w sadzie

- Dary ogrodu

- Nasze rodziny

- Domowi ulubieńcy

Poznajemy przyrodę

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach: wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”,

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek, wychodzenia na spacer,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,

- naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

Nasze rodziny

- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata,

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia etc.,

- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny) w toku zabaw tematycznych,

- podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech,

- rysowanie postaci człowieka.

Zagadnienia matematyczne

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- segregowanie przedmiotów,

- rozwijanie orientacji przestrzennej (na, pod, obok, za, przed, między etc.),

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni

„Zbieramy kasztany” W. Broniewski

Zbieramy kasztany, robimy w nich dziurki,
a wtedy je można nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce, naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany będziemy zbierali.

„Idzie jesień” sł. M. Terlikowska

Idzie jesień z pełnym koszem, z pełnym koszem
Dobre rzeczy wam przynoszę, wam przynoszę.
Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,
pomidory i selery.

Przyszła jesień do gosposi, do gosposi.
Czy gosposia o coś prosi, o cos prosi.
Mam kapustę do kwaszenia, dobre grzyby do suszenia,
dobre grzyby do suszenia.

Idzie jesień z wielkim koszem, z wielkim koszem.
Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!
Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki i chowają do spiżarki.

„Daj mi rączkę” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

1. Daj mi rączkę, dam ci ja, zatańczymy raz i dwa.

Dookoła na paluszkach, leciuteńko tak jak muszka,

dookoła na paluszkach, leciuteńko tak jak muszka.

2. Teraz nóżką wytupiemy i rączkami wyklaszczemy.

Jeszcze tylko skoki dwa, dookoła raz i dwa,

jeszcze tylko skoki dwa, dookoła raz i dwa.

„Żelazko” Dorota Gellner

Żelazko jest dobre. Ma gorące serce.

Chętnie biega tam i z powrotem po ścierce,

z zapałem prasuje, bluzki, spódnice,

spodnie i koszule, biega posłusznie

po piżamie, bo bardzo lubi

pomagać mojej mamie.

„Gimnastyka” J. Koczanowska

Gimnastyka to zabawa, ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny, żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady, trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody, niezawodne są metody.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące w miesiącu GRUDNIU

Tematy kompleksowe:

1.      Na jesienny smutny czas

2.      Nadchodzi zima

3.      Święta tuż-tuż

 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek.
 • Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących zimą: opady  śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
 • Poznawanie właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

„Pierwszy śnieg” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

1. Od samego ranka pada śnieg,

cała droga nim zasłana.

Dzieci wyszły z domów, cieszą się,

ulepiły już bałwana.

Ref.: Zima przyszła już,

gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr,

trzeszczy mróz, trzeszczy mróz.

Zima przyszła już

gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz.

2. Narty przypiął sobie mały Krzyś,

łyżwy założyła Jola,

wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą

na saneczkach do przedszkola.

Ref.: Zima przyszła…

3. Nawet mały kotek cieszy się,

łapiąc w łapki płatki śniegu.

chciał dogonić wszystkie – no i bęc,

wpadł na zaspę w pełnym biegu.

Ref.: Zima przyszła…

„Wesoła choinka” T. Kubiak

Na gałązce choinkowej

wiszą dwa jabłuszka.

Przy jabłuszku pierwszym – pajac,

przy drugim – kaczuszka.

Pajac biały jest jak piekarz,

mąkę ma na brodzie,

a kaczuszka złota, jakby

kąpała się w miodzie.

- Popatrz mamo – woła Krysia –

jak ten pajac skacze!

- A czy słyszysz – mówi mama –

jak kaczuszka kwacze?

Pajac skacze, kaczka kwacze –

posłuchajcie sami,

a zajączek tuż – tuż obk

rusza wąsikami.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące w miesiącu STYCZNIU

Tematy kompleksowe:

 1. W krainie baśni
 2. Ptaki zimą
 3. Moja Babcia i mój Dziadek
 4. Zima wokół nas
 • Wzbudzanie zainteresłuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich, odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego, recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
 • Kontakt z literaturą i czasopismami, oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje i obrazki, słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny, nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek; podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty.
 • Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym; uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
 • Zdobycie wiedzy i rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.
 • Nauka bezpiecznych strategii reagowania i asertywnego mówienia „nie”.
 • Kształtowanie aktywnych postaw i nawyków dzieci wobec zdrowia, rozwijanie aktywności poznawczej.

„ROM, POM, POM” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

 1. To najnowszy taniec: Rom, POM, POM,

same nogi rytm ten tańczyć chcą,

więc podajmy sobie ręce: raz, dwa, trzy,

i zatańczmy dookoła ja i ty.

Ref.: Rom, pom, pom, rom, pom, pom,

chciałbym stanąć w miejscu, ale nogi tańczyć chcą.

Rom, pom, pom, rom, pom, pom,

ja chcę stanąć, nogi tańczyć chcą. (bis)

 1. Teraz się odwróćmy, jeden skok,

podajemy ręce tyłem w bok,

kołyszemy się w rytm tańca raz i dwa,

i zabawa przedszkolaków dalej trwa.

Ref.: Rom…

 1. Zawiążemy koło wszyscy wraz,

unieść ręce w górę nadszedł czas,

cztery kroki więc do przodu, piękny skłon,

a na koniec zaśpiewajmy: rom, pom, pom.

„Życzenia” I.R. Salach

Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dzidziusia,

dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadziunio w zdrowiu długo żyli,

aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili.

„Zimowa wyliczanka” (sł. P. Smoczyński, muz. W. Kaleta)

 1. Idzie sobie styczeń ścieżką,

     rzucił w zimę białą śnieżką.

Zdjęła zima rękawiczki,

uszczypnęła go w policzki.

Ref.: Czapka, szalik, łyżwy, sanki

to są słowa wyliczanki.

Rękawiczki, narty, mróz,

śniegu pełen wóz!

 1. Idzie styczeń na wycieczkę,

nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę.

Dziesięć minut popracował,

most lodowy wybudował.

 1. Usiadł styczeń koło drogi, bo mu bardzo zmarzły nogi.

Zima się ulitowała, ciepłe buty darowała.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

Tematy kompleksowe:

1.Zimo, baw się z nami

2.Tak mija czas

3.Czy jesteśmy sami w kosmosie?

 • fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;
 • Obserwowanie zmianzachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
 • Nazywanie pórdnia:
 • Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat;
 • literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem;
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

„Ufoludki” J. Koczanowska

W piaskownicy za przedszkolem wylądował srebrny spodek,

a ze spodka już po chwili ufoludki wyskoczyły.

Małe, zwinne i zielone, mądre i zaciekawione,

wymierzyły i zbadały ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą na planetę Togo-Togo.

Został po nich pył magiczny, taki był mój sen kosmiczny.

Treści nauczania w okresie 11.05.2020r. - 15.05.2020r.

Data

Temat Tygodnia

Temat dnia

Cele, formy

11.05

Moja miejscowość, mój kraj.

 • Jestem Polakiem.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami w Polsce.
 • Poznanie największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Gdańsk)

12.05

 

 • Zwiedzamy różne regiony naszego kraju.
 • Poznanie największej rzeki w Polsce – Wisły.
 • Utrwalenie nazw największych miast w Polsce.

13.05

 

 • Budujemy dom.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Łączenie elementów w pary.

14.05

 

 • Jaka piękna jest Warszawa.
 • Poznanie legendy dotyczącej powstania Warszawy.
 • Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnych.

15.05

 

 • Moja miejscowość – Warszawa.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania miejscowości, w której mieszkamy.

Treści nauczania w okresie 04.05.2020 r. - 08.05.2020 r.

data

Temat Tygodnia

Temat dnia

Cele, formy

04.05.

Muzyka jest wszędzie

 • Bajka muzyczna pt.: „Nieznajomy”
 • Wspomaganie rozwoju mowy;
 • Wspomaganie sprawności fizycznej;
 • Uwrażliwianie na muzykę;
 • Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
 • Rozwijanie umiejętności spostrzegania i koncentracji uwagi;
 • Nazywanie wybranych instrumentów muzycznych;

05.05.

 

 • W sklepie muzycznym
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, segregowanie elementów, tworzenie zbiorów;
 • Rozwijanie mowy;

06.05.

 

 • Śpiewaj tak jak on
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej;

07.05

 

 • Malowanie muzyki
 • Rozwijanie inwencji twórczej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Stymulowanie procesów poznawczych, uwrażliwienia na muzykę i przyrodę;
 • Rozwijanie wyobraźni;

08.05.

 

 • Koncert muzyczny
 • Rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;

Treści nauczania w okresie 27.04.2020r. - 30.04.2020r.

data

Temat Tygodnia

Temat dnia

Cele, formy

27.04

Zabawa w teatr

 • Teatrzyk „Trzy świnki”
 • Wspomaganie rozwoju mowy i logicznego myślenia;
 • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych;
 • Wprowadzanie w świat wartości estetycznych;
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych;

28.04

 

 • Księżniczki i rycerze
 • Rozwijanie umiejętności manualnych;
 • Rozwijanie zdolności artystycznych;

29.04

 

 • Moje emocje
 • Kształtowanie umiejętności emocjonalnych;
 • Nazywanie uczuć;
 • Wdrażanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

30.04

 

 • Polskie symbole narodowe
 • Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej;
 • Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji;
 • Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;

Treści nauczania w okresie 20.04.2020r. - 24.04.2020r.

data

Temat Tygodnia

Temat dnia

Cele, formy

20.04

Dbamy o Ziemię

 • Nie śmiecimy
 • Rozwijanie mowy i myślenia;
 • Uświadamianie konieczności ochrony przyrody poprzez m.in. segregację śmieci;

21.04

 

 • Kosze na śmieci
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • Klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy;
 • Posługiwanie się określeniami największy, najmniejszy;

22.04

 

 • Dzień Ziemi
 • Rozwijanie umiejętności manualnych, twórczych;
 • Zachęcanie do działalności artystycznej;
 •  
 • Uświadamianie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikającego z działalności człowieka np.: zatruwanie wód, wycinanie lasów etc.;

23.04

 

 • Przyjaciel przyrody
 • Uświadamianie dzieciom w jaki sposób mogą dbać o przyrodę;

24.04

 

 •  
 • Zachęcanie do działań proekologicznych tj.: oszczędzanie wody, segregowanie śmieci, pozyskiwanie energii słonecznej;
 • Nazywanie wybranych figur geometrycznych, przeliczanie elementów;

Treści nauczania w okresie 14.04.2020r. - 17.04.2020r.

Data

Temat Tygodnia

Temat dnia

Cele, formy

14.04

Wiosna na wiejskim podwórku.

 • Zwierzęta z wiejskiej zagrody.
 • Zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w gospodarstwie wiejskim.
 • Naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta.

15.04

 

 • Na wiejskim podwórku – praca plastyczna.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Układanie historyjki obrazkowej złożonej z 4 elementów.

16.04

 

 • Animals on the farm – zwierzęta wiejskie po angielsku
 • Poznanie piosenki w języku angielskim.
 • Nazywanie określonych nazw zwierząt w języku angielskim.

17.04

 

 • Wiosenna matematyka na wsi.
 • Tworzenie zbiorów według określonej cechy.
 • Liczenie w zakresie 5 i więcej.

Treści nauczania w okresie 06.04.2020r. 10.04.2020r.

data

Temat Tygodnia

Temat dnia

Cele, formy

06.04

Wielkanoc

 • Zwyczaje wielkanocne
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami Świąt Wielkanocnych – rozwijanie mowy i myślenia;

07.04

 

 • Liczymy pisanki
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji uwagi;

08.04

 

 • W koszyczku wielkanocnym
 • Rozwijanie umiejętności manualnych, twórczych;
 • Zachęcanie do działalności artystycznej;
 • Nazywanie tradycyjnych składników koszyka wielkanocnego, potraw, zwyczajów;

09.04

 

 • Wielkanocny poranek

 

 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Zapoznanie ze słownictwem i zwrotami w języku angielskim dotyczącymi Wielkanocy;

10.04

 

 • Świąteczne gotowanie
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną aktywność;
 • Zachęcanie do przygotowywania prostych wypieków;

Treści nauczania w okresie 30.03.2020r. 03.04.2020r. w gr. II:

data

Temat Tygodnia

Temat dnia

Cele, formy

30.03

Akademia Aquafresh

 • W Pastusiowej Krainie
 • Słuchanie i interpretowanie opowiadania – rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Poznawanie i nazywanie cech postaci występujących w utworze – rozwijanie mowy i myślenia.

31.03

 

 • Dbamy o zęby ze Szczotkusiem
 • Poznawanie budowy jamy ustnej.
 • Określanie różnic w wyglądzie przedmiotów.

01.04

 

 • Przeganiamy Robaczka Próchniaczka
 • Uświadamianie potrzeby mycia zębów przynajmniej dwa razy dziennie.

02.04

 

 • Z wizytą u doktora Ząbka
 • Poznawanie pracy lekarza dentysty.
 • Uświadamianie konieczności wizyt w gabinecie stomatologicznym.

03.04

 

 • Dbamy o higienę
 • Poznawanie podstawowych zasad higieny i zasad ich przestrzegania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.

Treści nauczania w okresie 25.03.2020r. 27.03.2020r.

data

Temat Tygodnia

Temat dnia

forma

25.03 – 27.03

Wesołe zabawy

 • Miś Czytuś

List od misia Czytusia, link z bajkami terapeutycznymi https://bajki-zasypianki.pl/

 

 

 • Baby Beetles Expert „Sun”

Film i piosenka „Sun”, karta pracy utrwalające umiejętność przeliczania i nazywania kolorów oraz dodatkowo praca plastyczna do wykonania słońce z promykami – paskami wyciętymi przez dzieci

 

 

 • Dzień teatru

Praca techniczna „Czerwony Kapturek” (dokładny opis wykonania w pliku), link do zabaw muzyczno-ruchowych  https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-01