Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział II Misie
Oddział II Misie

Oddział II MISIE 3 - latki

Nauczyciele prowadzący - p. Karolina Kondracka, p. Iwona Alkan, p. Elżbieta Janeczek

Personel obsługowy: p. Alina, p. Izabela

Godz. pracy oddziału: 08.00 - 16.00

To my! Dzielne Misie

Rozpoczęliśmy przygodę z przedszkolem. Naszą grupę tworzy 11 dziewczynek i 14 chłopców.  Dzięki naszym Paniom bardzo chętnie przychodzimy do przedszkola i uczestniczymy w rozmaitych zajęciach i zabawach. Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy wiele aktywności: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Nasz dzień zajmują zajęcia i ćwiczenia kształtujące naszą samoobsługę, bo bardzo dążymy do bycia samodzielnymi przedszkolakami. Czas wypełniają nam także wesołe zabawy oraz różne zajęcia zapoznające nas z najbliższym środowiskiem. Uwielbiamy codzienne spacery i zabawy na placu przedszkolnym. Po zjedzonym obiadku relaksujemy się, słuchając bajek terapeutycznych, radosnych opowiadań lub muzyki relaksującej. Nasze codzienne postępy sprawiają nam wiele satysfakcji i radości, co cieszy nasze Panie i naszych Rodziców.

Nasza grupa bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”

Kontakty z wychowawcami poprzez pocztę grupową oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-17.00 w ramach dnia otwartego.

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu wrześniu

Tematy kompleksowe:

1.Pierwszy raz w przedszkolu

2.Jestem przedszkolakiem

3.Bezpieczne ulice

4.Nadeszła jesień

·       poznawanie imion  dzieci z grupy

·       poznanie swojego znaczka rozpoznawczego

·       przestrzeganie zasad panujących w grupie

·       rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów

·       dostrzeganie rytmu i jego kontynuowanie

·       kształtowanie poczucia rytmu

·       rozwijanie sprawności manualnych

·       poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

·       poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej

·       poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy

·       obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie

·       oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu październiku

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie
 2. Kolorowe warzywa
 3. Nasze rodziny
 4. Domowi ulubieńcy

Cele:

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw,
 • znajomość imion rodziców,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, siostra, brat, ciocia, wujek, babcia, dziadek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
 • liczenie w zakresie 5
 • poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu listopadzie

Tematy kompleksowe:

 1. Domy i domki.
 2. Urządzenia elektryczne
 3. A deszcz pada i pada…
 4. Dbamy o zdrowie

Zamierzenia:

 • Nazewnictwo poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w domu (piwnica, parter, piętro, strych)
 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom..
 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych (deszcz, mgła, niska temperatura, skracająca się długość dnia)
 • Poznanie zasad zdrowego żywienia, ograniczania spożywania słodyczy.
 • Zapoznanie z zasadami higieny osobistej (mycie zębów, mycie rąk, dbanie o rzeczy osobiste, mycie całego ciała, zmienianie ubrań).

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu grudniu

Tematy kompleksowe:

 1. Ulubione zabawy i zabawki.
 2. Nadeszła zima.
 3. Święta tuż-tuż

Zamierzenia:

 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji :nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie ; podejmowanie prób wspólnych zabaw.
 • Uczestniczenie w zabawach : uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw : wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli; dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru).
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu styczniu

Tematy kompleksowe:                                                  

 1. W świecie baśni
 2. Dokarmiamy ptaki
 3. Moja babcia i mój dziadek
 4. Projekt „Chronimy dzieci”
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – składanie obrazków z części
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań i baśni
 • Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytanie
 • Nazywanie postaci baśniowych wybranych baśni, oglądanie książeczek dla dzieci – zwrócenie uwagi na piękne ilustracje
 • Doskonalenie przeliczania w zakresie trzech
 • Zapoznanie ze zdjęciami ptaków: wrony, wróbla, gila i jemiołuszki oraz obserwacje przyrodnicze
 • Śpiewanie piosenek „Głody wróbelek” i „Walczyk dla babci i dziadka”
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków zimą
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu lutym

Tematy kompleksowe:

 1. Zabawy na śniegu
 2. Tak mija nam czas
 3. Poznajemy kosmos
 4. Bale, bale w karnawale
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • Przebywanie na świeżym powietrzu
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych np. przy ulicy, na zamarzniętym jeziorze
 • Zauważanie rytmów w mozaice geometrycznej, klockach
 • Dostrzeganie i rozumie nie cykliczności dnia i nocy, następstw pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór
 • Poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego
 • Poznanie zawodów kosmonauty, astronoma
 • Poznanie ciekawostek na temat księżyca

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu marcu

Tematy kompleksowe:

Poznajemy zwierzęta

Były sobie dinozaury

Wiosna tuż tuż

Nadeszła wiosna

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, ich wyglądem nazwami, przypomnienie co znaczy „rośliny chronione”
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków bocian, jaskółka
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz wzbogacenie słownictwa dzieci o określenia charakteryzujące wiosnę
 • Rozwiazywanie zagadek słownych i słuchowych
 • Sprawne lepienie z plasteliny
 • Przeliczanie do czterech
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Uważne słuchanie tekstów literackich

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu kwietniu

1.     Wielkanoc

2.     Wiosna na wsi

3.     Wiosna na wsi

4.     Ochrona przyrody

5.     W świecie teatru

 • Wzmacnianie więzów w rodzinie , kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • Ochrona przyrody -nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami , wyrzucanie śmieci do kosza
 • Oglądanie przedstawień dla dzieci
 • Rozwiazywanie zagadek słownych i słuchowych
 • Sprawne lepienie z plasteliny
 • Przeliczanie do czterech
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Uważne słuchanie tekstów literackich

Zamierzenia wychowawczo- kształcące w grupie II, praca zdalna 12.04.-16.04.2021

Temat kompleksowy: W świecie teatru

 • Udział w przedstawieniach dla dzieci
 • Oglądanie przedstawień teatralnych
 • Rozwijanie zainteresowania teatrem i sztuką
 • Pobudzanie wyobraźni
 • Nabywanie umiejętności odróżniania zdarzeń świata realnego od fikcji;
 • Wdrażanie do zachowywania się stosownie do roli widza podczas przedstawienia teatralnego

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – kształcące w miesiącu kwietniu

 1. Życie na wsi
 2. Ochrona przyrody
 • Utrwalenie wiadomości o rodzinach zwierząt żyjących na wsi
 • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • Ochrona przyrody -nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, wyrzucanie śmieci do kosza
 • Zapoznanie z zasadami segregacji śmieci
 • Doskonalenie umiejętności manualnych – wycinanie
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie; wskazywanie zbiorów równolicznych

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-20