Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział II Misie
Oddział II Misie

Oddział II Misie 4 - latki

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 06.30 - 16.30

NAUCZYCIELKI: Dominika Pietrucha, Katarzyna Dworakowska

PERSONEL POMOCNICZY: p. Anna

W roku szkolnym 2019/2020 grupa 4-latków liczy 25 osób.

Kontynuujemy pracę, wspierając całościowy rozwój dzieci, opierając się na programie wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC Edukacja, autorstwa W. Żaby – Żabińskiej i M. Kwaśniewskiej w pełni dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

Realizujemy program Dwujęzyczne Dzieci „Baby Beetles”. Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego świata, a co za tym idzie – słownictwo. Zoom, Ring Ring, Splish Splash i Tick Tock to grupa przyjaciół o odmiennych charakterach i zainteresowaniach. Dzięki nim dziecko oswaja się z różnymi sytuacjami przyswajając określone słownictwo, ale także uczy się wielu innych rzeczy jak np. odpowiednich zachowań w różnych okolicznościach.

Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach.

W tym roku szkolnym w gr. II będzie również realizowany ogólnopolski projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, którego autorem jest p. Aneta Konefał. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Ponad to zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadamianie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków; tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; kształtowanie postaw patriotycznych; włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; promocja przedszkola; rozwijanie współpracy między nauczycielami.

W grupie będziemy kontynuować działania związane z innowacją pedagogiczną pt.: „Rytuały znam – stosuje sam” w oparciu o utwory Agnieszki Chartanowicz. Jej głównymi celami są: kształtowanie umiejętności zrozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, rozwój nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia rytmu.

Harmonogram wyjść do BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w gr. II w roku szkolnym 2019/2020

24.10.2019r. (czwartek) godz. 10.00

25.11.2019r. (poniedziałek) godz. 10.00

12.12.2019r. (czwartek) godz. 10.00

29.01.2020r. (środa) godz. 10.00

23.03.2020r. (poniedziałek) godz. 10.00

20.04.2020r. (poniedziałek) godz. 10.00

14.05.2020r. (czwartek) godz. 10.00

22.06.2020r. (poniedziałek) godz. 10.00

Harmonogram spotkań z rodzicami w gr. II w roku szkolnym 2019/2020, godz. 16.30

24.09.2019r.

24.10.2019r.

26.11.2019r.

12.12.2019r.

21.01.2020r.

27.02.2020r.

24.03.2020r.

23.04.2020r.

26.05.2020r.

11.06.2020r.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące w miesiącu WRZEŚNIU

To ja Podawanie informacji o sobie

 • imienia, nazwiska
 • określanie swoich ulubionychzajęć
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.
 • ściąganie ubrań, buumieszczanie ich wwyznaczonym miejscu w szatni

Nasza grupa

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Nasz kontakt z techniką Środki transportu

 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 • zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

Poznajemy przyrodę Jesień

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy)

„Pajacyk”

Mam pajaca ogromnego w kapturku
Co wywija wciąż koziołki na sznurku
Zgina ręce, zgina nogi,
zawsze wesół i bez trwogi ten pajacyk mój.

Raz mu się przygoda stała oj, oj, oj
Jedna nóżka się złamała oj, oj, oj
Biedny pajac cierpiał srodze
Stojąc tak na jednej nodze
Kto pomoże mu?

Weszła mama do pokoju co ci to?
Ja naprawie nóżkę twoją pokaż ją
Obie nóżki naprawione
Skaczą w tę i w tamtą stronę
Ten pajacyk mój
.

„Wiewiórka” W. Broniewski

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka
skacze wesoło z drzewa na drzewo.
Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka,
machnie ogonkiem w prawo i w lewo.
Zeszła na ziemię, nic się nie boi,
wie, że orzeszki mamy w kieszonkach.
O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi
chwiejąc puszystym końcem ogonka.
Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy
taka jest śliczna, zręczna i żywa!
Zjadła orzeszków za kilka groszy,
na pożegnanie ogonkiem kiwa.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące w miesiącu PAŹDZIERNIKU

Tematy kompleksowe :

- Jesień w sadzie

- Dary ogrodu

- Nasze rodziny

- Domowi ulubieńcy

Poznajemy przyrodę

- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach: wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”,

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek, wychodzenia na spacer,

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt,

- naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

Nasze rodziny

- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata,

- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia etc.,

- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny) w toku zabaw tematycznych,

- podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech,

- rysowanie postaci człowieka.

Zagadnienia matematyczne

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- segregowanie przedmiotów,

- rozwijanie orientacji przestrzennej (na, pod, obok, za, przed, między etc.),

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni

„Zbieramy kasztany” W. Broniewski

Zbieramy kasztany, robimy w nich dziurki,
a wtedy je można nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce, naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany będziemy zbierali.

„Idzie jesień” sł. M. Terlikowska

Idzie jesień z pełnym koszem, z pełnym koszem
Dobre rzeczy wam przynoszę, wam przynoszę.
Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,
pomidory i selery.

Przyszła jesień do gosposi, do gosposi.
Czy gosposia o coś prosi, o cos prosi.
Mam kapustę do kwaszenia, dobre grzyby do suszenia,
dobre grzyby do suszenia.

Idzie jesień z wielkim koszem, z wielkim koszem.
Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!
Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki i chowają do spiżarki.

„Daj mi rączkę” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

1. Daj mi rączkę, dam ci ja, zatańczymy raz i dwa.

Dookoła na paluszkach, leciuteńko tak jak muszka,

dookoła na paluszkach, leciuteńko tak jak muszka.

2. Teraz nóżką wytupiemy i rączkami wyklaszczemy.

Jeszcze tylko skoki dwa, dookoła raz i dwa,

jeszcze tylko skoki dwa, dookoła raz i dwa.

 

„Żelazko” Dorota Gellner

Żelazko jest dobre. Ma gorące serce.

Chętnie biega tam i z powrotem po ścierce,

z zapałem prasuje, bluzki, spódnice,

spodnie i koszule, biega posłusznie

po piżamie, bo bardzo lubi

pomagać mojej mamie.

„Gimnastyka” J. Koczanowska

Gimnastyka to zabawa, ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny, żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady, trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody, niezawodne są metody.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-10-28