Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział III
Oddział III

Oddział III TELETUBISIE 4 - latki

Nauczycielki prowadzące grupę: p. Jolanta Wróblewska, p. Ewa Mądra

Personel obsługowy : p. Edytka

Godz. pracy oddziału 07.00 - 17.00

Grupa III liczy w tym roku 25 dzieci, w tym 23 czterolatków i 2 trzylatków. (12 dziewczynek i 13 chłopców). Z radością spotkaliśmy się po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Mimo procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID- 19 , które mocno ograniczają sposób naszej zabawy i pracy, staramy się funkcjonować zgodnie z założeniami Programu Wychowania Przedszkolnego na 2020 r. wydawnictwa MAC.

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Idź ty lepiej,  Koziołeczku szukać swego Pacanowa”. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego. Będziemy również kontynuować realizację Programu Powszechnej Dwujęzyczności Baby Beetles.

Harmonogram kontaktów telefonicznych z rodzicami w ramach dni otwartych  w roku szkolnym 2020/2021.

Kontakt telefoniczny: 22.811 42 52 w godzinach 12:00- 12:30- Jolanta W.

Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca:    05.09.2020 r., 02.11.2020 r., 07.12.2020 r., 04.01.2021 r., 01.02.2021 r., 01.03.2021 r., 12.04.2021 r., 10.05.2021 r., 07.06.2021 r.

Kontakt mailowy:  p156wenus@gmail.com

Kontakt telefoniczny: 22 811 42 52 w godzinach 11:30- 12:00 - Ewa M.

Pierwszy lub drugi piątek każdego miesiąca: 02.10.2020 r., 13.11.2020 r., 11.12.2020 r., 08.01.2021 r., 05.02.2021 r., 05.03.2021 r.,  02.04.2021 r., 14.05.2021 r., 11.06.2021 r.   

Zajęcia dodatkowe:

Rytmika 2x w tygodniu - poniedziałek po południu i czwartek przed południem

„Labo”: 1x w miesiącu.

Dzień otwarty- kontakt mailowy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące na miesiąc wrzesień 2020 r.

Tematy kompleksowe:

 • Nasza sala.
 • Jestem przedszkolakiem
 • Uliczne sygnały
 • Nadeszła jesień.

Rozwijanie pojęć matematycznych:

 • Liczymy zabawki- liczenie w zakresie 4
 • Moje ciało- kształtowanie orientacji przestrzennej
 • Bardzo trudno być kierowcą- rozwijanie liczenia w zakresie 4
 • Gdzie są grzyby- rozwijanie stosowania pojęć na, przed, za, nad, obok.

Podawanie informacji o sobie

 • imienia, nazwiska
 • określanie swoich ulubionychzajęć
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem.
 • ściąganie ubrań, buumieszczanie ich wwyznaczonym miejscu wszatni

 Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

- poznawanie imion i nazwisk kolegów z grupy,

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie (w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID 19

Środki transportu

 • poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 • zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego

Jesień

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści
 • zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnychi niejadalnych

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące na miesiąc listopad 2020 r.

Dziecko:

 • Bierze udział wewspólnych zabawach
 • Segreguje obrazki przedmiotów według przynależności do danego pomieszczenia.
 • Nazywa domy wybranych zwierząt
 • Nawiązuje kontakt z partnerem poprzez ćwiczenia.
 • Stosuje słowo para.
 • Składa w całość obrazki pocięte na części – według wzoru.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne.
 • Maszeruje i biega w różnych kierunkach sali na hasło – nazwę danej czynności.
 • Obrysowuje kontury papierowych kropel deszczu palcami jednej, a potem drugiej ręki.
 • Uczestniczy w zabawie paluszkowej.
 • Różnicuje głoski s – z.
 • Segreguje elementy według wielkości lub koloru.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Rysuje po śladzie.
 • Ilustruje wiersz ruchem.
 • Odtwarza podaną melodię.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach wizualizacyjnych.
 • Określa, jakie kolory powstaną ze zmieszania barw podstawowych.
 • Wykonuje ćwiczenia według metody W. Sherborne.
 • Przeskakuje przez krążki.
 • Wie, czego w łazience używamy wspólnie, a czego – samodzielnie.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych w kąciku lekarskim
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Określa, ile to jest o jeden więcej/ o jeden mniej od podanej liczby.
 • Porusza się odpowiednio do dźwięków tamburynu.
 • Wykonuje zdrowe kanapki.
 • Śpiewa piosenkę
 • Spacer po dywanie.
 • Wycina elementy z kolorowego papieru i je nakleja.
 • Uczestniczy w berku na czworakach.
 • Ciągnie kolegę po podłodze za nogi.
 • Wymienia nazwy zdrowych produktów.
 • Wykonuje skoki pajaca.
 • Wie, dlaczego powinno dbać o zęby.

Wiersze:

H. Bechlerowa „Pokaż mi swój dom”

D. Gellner „Żelazko”

I. Schłuchorzewska „Słota”

W. Chotomska „Myszki”

D. Gellner „Deszczowy król”

E. Szelburg – Zarębina „Dziadzio Mrok”

J. Koczanowska „Gimnastyka”

B. Forma „Myj zęby”

B. Forma „Zęby”

Piosenki:

„Daj mi rączkę” D. i K. Jagiełło

„Nie chcę Cię znać” (autor nie znany)

„Porządki” J. Kucharczyk

„Ta nasza zabawa” (autor nie znany)

„Spacer po dywanie” D. Gellner, K. Kwiatkowska

Opowiadanie:

I.R. Salach „Co lubi jeść Zosia?”

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące na miesiąc grudzień 2020 r.

Dziecko:

Wypowiada się na temat oczekiwanych prezentów od Mikołaja

Wystukuje klockami o podłogę proste rytmy, podane przez nauczyciela.

Wypowiada się na podany temat.

Dodaje na konkretach w zakresie czterech.

Określa liczebność zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów.

Wskazuje wymienione części ciała.

Rysuje swoją ulubioną zabawkę.

Śpiewa piosenkę „Piłka Oli”.

Chodzi stopa przed stopą.

Skacze na jednej nodze.

Uczestniczy we wspólnych zabawach na śniegu.

Uczestniczy w ćwiczeniach logorytmicznych.

Opowiada o tym, co dzieje się na obrazku.

Mówi głośno słowa usłyszane szeptem.

Kończy rozpoczęte zdania.

Czyta całościowo wyraz sanki.

Kończy rymowanki, dopowiadając słowa rymujące się z podanymi.

Układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń.

Wskazuje i nazywa części ciała.

Rozpoznaje ślady na śniegu w pobliżu przedszkola.

Rozróżnia melodie – wolną i szybką.

Wykonuje skłony w przód.

Wykonuje skręty tułowia.

Bawi się na powietrzu.

Wymienia tradycje, zwyczaje świąteczne kultywowane w jego domu.

Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.

Opowiada historyjkę przedstawioną na obrazkach.

Układa sylwetę choinki z trzech trójkątów równobocznych różnej wielkości małego prostokąta.

Wskazuje cztery różnice między obrazkami. Segreguje przedmioty ze względu na jedną cechę – kolor lub kształt.

Recytuje wiersz T. Kubiaka „Wesoła choinka”

Reaguje odpowiednim ruchem na melodię w niskim i w wysokim rejestrze.

Śpiewa piosenkę „Choinka przedszkolaków”.

Wspólnie z kolegami wykonuje łańcuch na choinkę.

Interpretuje wiersz ruchem.

Naśladuje dekorowanie choinki.

Wykonuje przewroty z leżenia przodem na bok i na plecy.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące na miesiąc styczeń 2021 r.

„W krainie baśni”

"Moja Babcia i dziadek"

„Ptaki zimą”

„Chronimy dzieci”

Rozwijanie mowy i myślenia

Rozwiązywanie zagadek

Rozwijanie umiejętności ustalania liczebności zbiorów

Określanie, w którym zbiorze jest więcej/mniej elementów

Kształtowanie poczucia rytmu

Uczestniczenie w zabawie rytmicznej

Rozwijanie sprawności manualnej

Sprawne wycinanie obrazka

Odpowiadanie na pytania dotyczące utworu

Wypowiadanie się na temat dokarmiania ptaków

Rozwijanie  umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

Symulowanie na konkretach sytuacji związanych z przybywaniem i ubywaniem elementów

Kolorowanie obrazka

Wypowiadanie się na temat gila

Nauka i recytowanie wiersza

Rozwijanie  umiejętności prezentowania własnych możliwości

Śpiewanie piosenki dla babci i dziadka

Wykonywanie wyklejanki z papieru

Wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie,

 Podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających,

Przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji,

Dostarczenie  informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące na miesiąc marzec 2021 r.

Tematy kompleksowe:

Poznajemy zwierzęta

 • Oglądanie albumów, książek na temat zwierząt spotykanych u nas; słuchanie ciekawostek na ich temat.
 • Poznanie mieszkańców wybranych środowisk: łąka, staw, las.
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych
 • Nauka piosenki Dżungla

Zwierzęta prehistoryczne

 • Dowiadywanie się jakie zwierzęta żyły na Ziemi przed milionami lat.
 • Malowanie swoich wyobrażeń na temat lasu jurajskiego.
 • Lepienie figurek dinozaurów z plasteliny.
 • Rytmizowanie nazw dinozaurów.

Wiosna tuż- tuż

 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanek
 • Poznanie oznak zbliżającej się wiosny (topnienie śniegu, zmiana temperatury)
 • Ćwiczenia logopedyczne- odgłosy ptaków
 • Poznanie wybranych wiosennych kwiatów (przebiśnieg, krokus)

Nadeszła wiosna

 • Słuchanie wierszy i opowiadań o tematyce wiosennej.
 • Oglądanie kwitnących gałązek z baziami wierzbowymi.
 • Dowiadywanie się o przylotach ptaków (bocian).
 • Nauka piosenki Bociek.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Liczymy zwierzęta- ćwiczenia w liczeniu w zakresie 4
 • Liczenie niewidocznych obiektów- dźwięki, odgłosy upuszczanych przedmiotów,klaskanie, tupanie, zmysł dotyku
 • Kolorowe guziki- tworzenie kolekcji - ocenianie na oko liczebności poszczególnych kolekcji
 • Bazie- kotki- ćwiczenia w liczeniu w zakresie pięciu; rysowanie w każdej kolejnej pętli o jedną gałązkę więcej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – kształcące

Praca zdalna 30.03 – 09.04.2021

Tydzień 1. Wielkanoc

(30.03 – 02.04)

 • Poznanie wybranych zwyczajów wielkanocnych
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Zachęcenie do wykonywania prostych czynności z rodzicami (dekoracji)
 • Aktywne uczestniczenie w proponowanych czynnościach
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
 • Aktywny udział w tworzeniu atmosfery związanej ze świętami
 • Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce
 • Umuzykalnienie dzieci – nauka i zabawa przy piosence „Poranek wielkanocny”

Tydzień 2. Wiosna na wsi

(06.04 – 09.04)

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania o wysłuchanych treściach
 • Poznanie wybranych zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Nazywanie młodych osobników zwierząt wiejskich
 • Umuzykalnienie dzieci – zabawa przy piosence „Na naszym podwórku”

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-30