Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział IV
Oddział IV

GRUPA IV GUMISIE 4,5 - latki

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 08.00 - 16.00

NAUCZYCIELKI: Agnieszka Nowak, Elżbieta Firchał

PERSONEL POMOCNICZY: p. Alina

Wyścia do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, ul. Rembielińska 6a   godz. 9.30

14.10 – poniedziałek       20.11 – środa         09.12 – poniedziałek       20.01 – poniedziałek  

12.03 – czwartek            16.04 – czwartek    11.05 - poniedziałek

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH - konsultacji z nauczycielkami

17.09        15.10        19.11        03.12        14.01       25.02        17.03        07.04        05.05

Proszę o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem.

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące

Wrzesień 2019

Tematy kompleksowe:

1. Przedszkole – drugi dom

 • określanie zasad zgodnej zabawy i bezpiecznego pobytu w przedszkolu
 • ustalenie kodeksuprzedszkolaka obowiązującego w grupie
 • umieszczenie na rysunku podstawowych elementów postaci ludzkiej
 • zintegrowanie grupy poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów

2.  Przedszkole – drugi dom c.d.

 • nazywanie wybranych regionów Polski
 • zapoznanie z mapą konturową Polski
 • wzbogacenie kącika przyrody o pamiątki z wakacji
 • utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych

3.  Uliczne sygnały

 • odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego
 • reagowanie na ustalony sygnał
 • poznanie specyfiki pracy policjanta
 • utrwalenie znajomości adresu zamieszkania
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych

4.  Już jesień

 • rozpoznawanie i nazywanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • wzbogacanie kącika przyrody jesiennymi zbiorami
 • poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do nadchodzącej zimy;
 • rozwijanie koordynacji ręka–oko podczas łączenia wykropkowanych obrazków

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • posługiwanie się liczebnikami głównymi, liczenie obiektów,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów
 • zastosowanie symboli i znaków umownych
 • klasyfikowanie według określonych cech
 • segregowanie według kryterium znaczenia
 • ustalenie stronności ciała
 • przeliczanie w zakresie liczbowym dziecka
 • segregowanie elementów według wielu kryteriów

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące 

Październik 2019

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie

  ? rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców

  ? nazywanie przetworów z owoców i warzyw

  ? poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

2. Jesień na działce

  ? rozpoznawanie warzyw

  ? budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą

  ? układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń

3. Nasze rodziny

  ? poznanie pracy zawodowej rodziców

  ? określanie relacji między członkami rodziny

  ? kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat

4. Nasi domowi ulubieńcy

? kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

? poznawanie sposobów opiekowania się zwierzętami, np.: wybieranie odpowiedniej karmy

? poznanie zagrożeń i niebezpieczeństw

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 ? kształtowanie pojęcia liczb: 1, 2, 3,4  w aspektach kardynalnym i porządkowym

 ? rozwijanie umiejętności liczenia

 ? stosuje liczby pojedynczą i mnogą

 ? dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 ? porównywanie zbiorów równolicznych

 ? poznanie figury geometrycznej – kwadratu


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-22