Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział IV
Oddział IV

GRUPA IV GUMISIE 5 - latki.

Nauczyciel prowadzący - p. Dominika Gąsiorowska

Personel obsługowy: p. Magdalena

Godz. pracy oddziału: poniedziałek , wtorek, środa - 08.00 - 16.00, czwartek, piątek - 08.00 - 15.30

Czas rozłąki, choć bardzo długi, minął szybko. Wakacje się skończyły, a my wracamy do przedszkola. W tym roku jesteśmy „starszakami” a nasza grupa nazywa się Gumisie. Dołączyli do nas nowi koledzy, mamy nadzieję, że będziemy się razem świetnie bawić! Poznajemy nowe zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, zasady higieny osobistej oraz reguły dbania o zdrowie. Będziemy dużo śpiewać, tańczyć i rozwijać się we wszystkich strefach.

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy pracować na podstawie nowego Programu Wychowania Przedszkolnego z roku 2020 wyd. Mac, w oparciu o pakiet edukacyjny „Kolorowy Start. Pięciolatek”. Kontynuować będziemy realizację Programu Powszechnej Dwujęzyczności- Tom&Keri poziom A, a także innowacji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oraz innowacji „Rytuały znam- stosuję sam”.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące

Wrzesień 2020

Tematy kompleksowe:

1. Przedszkole – drugi dom

 • określanie zasad zgodnej zabawy i bezpiecznego pobytu w przedszkolu
 • ustalenie kodeksuprzedszkolaka obowiązującego w grupie
 • wdrążanie do przestrzegania zasad higieny – prawidłowego mycia rąk z użyciem mydła i wody, wycieranie w jednorazowy ręcznik; zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania;
 • umieszczenie na rysunku podstawowych elementów postaci ludzkiej
 • zintegrowanie grupy poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów
 • nazywanie wybranych regionów Polski
 • zapoznanie z mapą konturową Polski
 • wzbogacenie kącika przyrody o pamiątki z wakacji
 • utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystani z urządzeń ogrodowych

2.  Uliczne sygnały

 • odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego
 • reagowanie na ustalony sygnał
 • poznanie specyfiki pracy policjanta
 • utrwalenie znajomości adresu zamieszkania
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych

3.  Już jesień

 • rozpoznawanie i nazywanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • wzbogacanie kącika przyrody jesiennymi zbiorami
 • poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do nadchodzącej zimy;
 • rozwijanie koordynacji ręka–oko podczas łączenia wykropkowanych obrazków

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • posługiwanie się liczebnikami głównymi, liczenie obiektów,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów
 • zastosowanie symboli i znaków umownych
 • klasyfikowanie według określonych cech
 • segregowanie według kryterium znaczenia
 • ustalenie stronności ciała
 • przeliczanie w zakresie liczbowym dziecka
 • segregowanie elementów według wielu kryteriów

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące Październik 2020

 Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie

  ? rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców

  ? nazywanie przetworów z owoców i warzyw

  ? poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

2. Jesień na działce

  ? rozpoznawanie warzyw

  ? budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą

  ? układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń

 3. Nasze rodziny

  ? poznanie pracy zawodowej rodziców

  ? określanie relacji między członkami rodziny

  ? kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat

4. Nasi domowi ulubieńcy

  ? kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 ? kształtowanie pojęcia liczb: 1, 2, 3,4  w aspektach kardynalnym i porządkowym

 ? rozwijanie umiejętności liczenia

 ? stosuje liczby pojedynczą i mnogą

 ? dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 ? porównywanie zbiorów równolicznych

 ? poznanie figury geometrycznej – kwadratu

 Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące LISTOPAD 2020

 Tematy kompleksowe:

1. Domy i domki

   ? poznawanie sposobów budowania dawniej i współcześnie

   ? nazywanie zawodów związanych z budownictwem.

2. Urządzenia elektryczne

   ? wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne uczestnictwo w pracach domowych

   ? zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie

   ? bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych

   ? poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.

3. A deszcz pada i pada

   ? obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

   ? wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

   ? prowadzenie obserwacji przyrodniczych

   ? zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie

4. Zdrowie naszym skarbem

   ? rozumienie konieczności dbania o zdrowie poprzez właściwy ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, zdrowe odżywianie, kontrolne wizyty u lekarza, aktywność

      fizyczną, ruch na świeżym powietrzu

   ? ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

   ? spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków,

   ? ograniczenie napojów gazowanych

   ? przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw

Kształtowanie pojęć matematycznych:

   ? rozwijanie umiejętności liczenia

   ? rozpoznaje i nazywa ?gurę geometryczną – trójkąt, prostokąt

   ? wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5

   ? tworzenie zbiorów i porównywanie ich elementów

   ? dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie dziesięciu

   ? rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

 Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące GRUDZIEŃ 2020

 Tematy kompleksowe:

1. Co robić w taki smutny czas?

   ? obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

   ? rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną wie, co rozpuszcza się wodzie

2. Nadeszła zima

   ? obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi  na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

   ? poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

  ? poznawanie wybranych właściwości ?zycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

  ? poznawanie wybranych drzew iglastych: sosna, jodła, świerk, modrzew

    ? rozwijanie słuchu fonematycznego, dzieli słowa na głoski, wybrzmiewanie głoski na początku i na końcu słów

3. Święta tuż tuż

   ? kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

   ? wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

   ? utrwalenie swoje- go adresu

Kształtowanie pojęć matematycznych:

   ? klasy?kowanie ?gur geometrycznych ze względu na ich wielkość

   ? rozwijanie orientacji przestrzennej, wskazuje kierunki w odniesieniu do siebie

   ? kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym

   ? rozwijanie umiejętności klasy?kowania

   ? kształtowanie pojęcia liczby 6 w aspektach kardynalnym i porządkowym

 Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące STYCZEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

1. Witaj Nowy Roku !

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu  używając czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego
 • Wdrażanie do posługiwania się kalendarzem
 • Rozumienie stałości następstw pór roku
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec)

2. W krainie baśni

 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic między światem realnym i fantastycznym
 • Zapoznanie znazwami dni tygodnia
 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarni

3. Nasze rodziny 

 • Poznanie właściwości magnesu- zabawy badawcze z magnesem- wnioskowanie
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich
 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią

4. Chronimy dzieci

 • Wzmocnienie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie.
 • Przekazanie dzieciom wiedzy i rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.
 • Nauczenie dzieci, że są zachowania, które mogą krzywdzić innych lub im się nie podobać.
 • Nauczenie dzieci bezpiecznych strategii reagowania i asertywnego mówienia „nie”.
 • Przekazanie dziecku, że istnieją różne formy kontaktu i niektórych z nich może ono nie lubić lub są niedozwolone.
 • Przekazanie dziecku wiedzy, że nikt nie ma prawa zmuszać je do czynności powodujących dyskomfort, smutek czy strach.
 • Zachęcanie dzieci do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych.
 • Przedstawienie osób i miejsc, w których każde dziecko może szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Pory roku- układanie i odczytywanie rytmu z figur geometrycznych
 • Więcej, mniej, tyle samo- porównywanie liczebności z użyciem znaków: =, >, <, ćwiczenia w samodzielnym stosowaniu znaków.
 • Wędrujące figury- układanie obrazków z klocków w kształcie figur geometrycznych, porównywanie liczebności figur, rozpoznawanie części wspólnej zbiorów
 • Przyjęcie dla babci i dziadka-ćwiczenia w liczeniu, stosowanie liczebników głównych i porządkowych.

 Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące LUTY 2021

Tematy kompleksowe:

1. Zimowe zabawy

 • Opowiadanie obrazków, wymyślanie tytułów.
 • Dopowiadanie czasowników do rzeczowników
 • Wyczuwanie ciała i przestrzeni, odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu
 • Rysowanie pod dyktando.
 • Wspólne układanie opowiadania poprzez dokładanie zdań przez kolejne dzieci w taki sposób, aby łączyły się z poprzednimi w logiczną całość.

2. Tak mija nam czas

 • Poznanie pracy zegarmistrza.
 • Przypomnienie nazw pór roku, zapoznanie z nazwami miesięcy, dopasowanie miesięcy do pór roku.
 • Określanie logicznej wartości zdań- Prawda czy fałsz ?
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego- określanie liczby zwrotek, tempa i nastroju piosenki oraz wysokości dźwięków.

3. Czy jesteśmy sami w kosmosie ?

 • Rozmowa na temat kosmosu i układu słonecznego.
 • Nazywanie poszczególnych planet Układu Słonecznego
 • Wspieranie umiejętności dziecka w odróżnianiu świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej

4. Projekt „Przez śmiech do wiedzy – pokonaj wirusa”

 • Uświadamianie dzieciom, że istnieją wokół nich zarazki i wirusy niewidzialne gołym okiem
 • Nauka świadomego stosowania w praktyce podstawowych zasad profilaktyki antywirusowej oraz antybakteryjnej
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas pandemii

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Śnieżne kule- Tworzenie zbiorów ze względu na jedną cechę- wielkość.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie jako przybywania, w zakresie 7
 • Ściganka- Konstruowanie gry „ściganki”, zabawa matematyczna w dwóch zespołach
 • Zegary, koraliki, słoneczka”- Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
 • Osiem ufoludków- Liczenie w zakresie 8, dodawanie i odejmowanie sylwet ufoludków oraz różnych liczmanów wg instrukcji n-lki
 • Lądowanie UFO-  Rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie  jako ubywania, w zakresie 8

 Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-kształcące MARZEC 2021

Tematy kompleksowe:

1.  Zwierzęta na świecie

 • Uwrażliwianie dzieci na losy zwierząt. Poszerzanie wiadomości o
 • Dostarczenie ciekawostek na temat wrony
 • Wymienianie nazw zwierząt nie spotykanych w Polsce na wolności

2. Czy dinozaury żyły naprawdę ?

 • Uzupełnianie wiedzy dzieci na temat dinozaurów
 • Poznanie przypuszczalnych przyczyn wyginięcia dinozaurów
 • Poznanie właściwości fizycznych minerałów: soli kamiennej i węgla kamiennego

3. Nadchodzi wiosna

 • Zapoznanie z kalendarzem pogody
 • Określone elementów pogody: deszcz, wiatr, słońce, chmury, burza
 • Dostrzeganie i obserwacja oznak zbliżającej się wiosny
 • Poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów

4. Nadeszła wiosna

 • Rozmowy o wiosennych powrotach ptaków, omawianie ich wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic
 • Zapoznanie z etapami rozwojowymi motyla
 • Omówienie wyglądu pszczół, słuchanie ciekawostek na temat pszczół, degustacja miodu

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Liczymy - liczenie na zbiorach zastępczych, z jednoczesnym przeniesieniem liczby elementów na inne zbiory (zabawki, klocki, węzły na sznurku).
 • Zwierzęta w Zoo - działania na liczmanach wg instrukcji nauczyciela, zamiana liczmanów na cyfry i znaki matematyczne, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Dziewięć dinozaurów - dodawanie i odejmowanie w zakresie 8 i 9. Rozwiązywanie zadań metodą symulacji. Układanie i odczytywanie działań, posługując się cyframi i znakami matematycznymi.
 • Liczymy do dziewięciu - porównywanie liczebności zbiorów. Zbiory równoliczne.
 • Wiosenne bazie i bociany - liczenie gałązek z baziami wierzbowymi. Bociany nad stawem- zabawa matematyczna-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10.
 • Kukułcze jajo - liczenie w zakresie 10, utrwalanie zbioru liczbowego, rozwiązywanie zadań matematycznych.
 • Tajemnicze butelki - zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów- napełnianie butelek różną zawartością wody zabarwionej farbą.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – kształcące Praca zdalna 30.03 – 09.04.2021

Temat kompleksowy: Wielkanoc – zwyczaje i tradycje (29.03 – 02.04.2021)

 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi
 • Słuchanie ciekawostek na temat różnych zwyczajów, obrzędów związanych z Wielkanocą
 • Poznanie etapów wykluwania się piskląt – historyjka obrazkowa.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 9.
 • Doskonalenie motoryki małej - wykonywanie pracy plastycznej „Mazurek”.

Temat kompleksowy : Wiosna na wsi. (06.04- 09.04.2021)

 • Ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka
 • Poznanie młodych i dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Rozwijanie umiejętności głoskowania i tworzenia rymów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 9.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące  w miesiącu kwietniu, praca zdalna 12.04-16.04.2021 r.

Temat: Teatr.

 • Zapoznanie z teatrem
 • Zachęcanie do oglądania spektakli teatralnych
 • Zapoznanie z nazwami: scena, kurtyna, widownia
 • Porównywanie wysokości, stosowanie określeń: wyższy, niższy, takiego samego wzrostu
 • Rozwijanie sprawności manualnej – wykonywanie pacynek

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-12