Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział IV
Oddział IV

GRUPA IV GUMISIE

GODZINY PRACY ODDZIAŁU:

NAUCZYCIELKI: p. Jolanta, p. Paulina

PERSONEL POMOCNICZY: p. Bogumiła

Grupa IV Gumisie liczy 25 dzieci. Jest to grupa jednorodna wiekowo - czterolatki. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka zatem praca opiekuńczo-wychowawczo-kształcąca będzie organizowana według Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Programu Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa Mac.

Dodatkowo w grupie realizowany będzie Program Powszechnej Dwujęzyczności „Tom and Keri” oraz innowacja pedagogiczna autorstwa Pauliny Worotnickiej „Przedszkolak i muzyka” mająca na celu rozwijanie wrażliwości na muzykę klasyczną.

W grupie IV Gumisie będziemy pracować nad rozwijaniem u dzieci poczucia bezpieczeństwa, wiary we własne możliwości oraz na rozwój indywidualności w poszanowaniu prawa do bycia sobą. W myśl zasady „powiesz mi to zapomnę, doświadczę to zapamiętam” będziemy  organizować dzieciom przestrzeń do poznawania świata współtworząc ją z rodzicami. Bardzo ważne jest też dla nas zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce dlatego niejednokrotnie będziemy przypominać i ustalać wraz z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu oraz podczas wyjść poza teren.

Harmonogram dni otwartych w gr. IV

Każda środa miesiąca godz.17:00:

26.09.18  24.10.18

22.11.18  19.12.18

23.01.19  27.02.19

20.03.19  24.04.19

29.05.19  19.06.19

Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem na temat przebiegu rozwoju dziecka. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci spotkania!

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE PAŹDZIERNIK 2018

Tematy kompleksowe:

1.         Jesień w sadzie

2.         Dary ogrodu

3.         Nasze rodziny

4.         Domowi ulubieńcy

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.
 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Obserwowanie zmieniającej się przyrody, poznanie charakterystycznych cech pory roku jesieni,
 • Wycieczka do Parku Bródnowskiego, zbieranie kolorowych liści, poznanie nazw drzew
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw(dżemy, kiszonki); poznanie smaku i zapachu wybranych
 • Podawanie informacji, czym się zajmują i jak mają na imię mama i tata.
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej ronp. mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek.
 • Pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 • Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • Opisywanie wyglądu rodziców,dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Naśladowanie sposobówporuszania się zwierząt hodowanych w domu, odgłosów.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE LISTOPAD 2018

Tematy kompleksowe:

 1. Domy i domki.
 2. Urządzenia elektryczne.
 3. A deszcz pada i pada.
 4. Dbamy o zdrowie.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub w mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad obowiązujących w grupie.
 • Zapoznanie z rolą urządzeń elektrycznych w życiu codziennym i niebezpieczeństw związanych z prądem.
 • Zachęcanie do zbierania zużytych baterii i oddawania ich do recyclingu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów.
 • Doskonalenie sprawności manualnych - bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się nożyczkami.
 • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 • Uświadamianie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
 • Zachęcanie do utrzymania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu.

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-11-02