Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział IV
Oddział IV

GRUPA IV GUMISIE 4,5 - latki

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 08.00 - 16.00

NAUCZYCIELKI: Elżbieta Firchał

PERSONEL POMOCNICZY: p. Alina

Wyścia do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, ul. Rembielińska 6a   godz. 9.30

14.10 – poniedziałek       20.11 – środa         09.12 – poniedziałek       20.01 – poniedziałek  

12.03 – czwartek            16.04 – czwartek    11.05 - poniedziałek

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH - konsultacji z nauczycielkami

17.09        15.10        19.11        03.12        14.01       25.02        17.03        07.04        05.05

Proszę o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem.

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące

Wrzesień 2019

Tematy kompleksowe:

1. Przedszkole – drugi dom

 • określanie zasad zgodnej zabawy i bezpiecznego pobytu w przedszkolu
 • ustalenie kodeksuprzedszkolaka obowiązującego w grupie
 • umieszczenie na rysunku podstawowych elementów postaci ludzkiej
 • zintegrowanie grupy poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów

2.  Przedszkole – drugi dom c.d.

 • nazywanie wybranych regionów Polski
 • zapoznanie z mapą konturową Polski
 • wzbogacenie kącika przyrody o pamiątki z wakacji
 • utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych

3.  Uliczne sygnały

 • odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego
 • reagowanie na ustalony sygnał
 • poznanie specyfiki pracy policjanta
 • utrwalenie znajomości adresu zamieszkania
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych

4.  Już jesień

 • rozpoznawanie i nazywanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • wzbogacanie kącika przyrody jesiennymi zbiorami
 • poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do nadchodzącej zimy;
 • rozwijanie koordynacji ręka–oko podczas łączenia wykropkowanych obrazków

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • posługiwanie się liczebnikami głównymi, liczenie obiektów,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów
 • zastosowanie symboli i znaków umownych
 • klasyfikowanie według określonych cech
 • segregowanie według kryterium znaczenia
 • ustalenie stronności ciała
 • przeliczanie w zakresie liczbowym dziecka
 • segregowanie elementów według wielu kryteriów

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące  Październik 2019

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie

 •  rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców
 •  nazywanie przetworów z owoców i warzyw
 •   poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

2. Jesień na działce

 •   rozpoznawanie warzyw
 •   budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą
 •   układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń

3. Nasze rodziny

 •   poznanie pracy zawodowej rodziców
 •   określanie relacji między członkami rodziny
 •   kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat

4. Nasi domowi ulubieńcy

 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • poznawanie sposobów opiekowania się zwierzętami, np.: wybieranie odpowiedniej karmy
 • poznanie zagrożeń i niebezpieczeństw

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 •  kształtowanie pojęcia liczb: 1, 2, 3,4  w aspektach kardynalnym i porządkowym
 •  rozwijanie umiejętności liczenia
 •  stosuje liczby pojedynczą i mnogą
 •  dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 •  porównywanie zbiorów równolicznych
 •  poznanie figury geometrycznej – kwadratu

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Listopad 2019

Tematy kompleksowe:

1. Domy i domki

   ? poznawanie sposobów budowania dawniej i współcześnie

   ? nazywanie zawodów związanych z budownictwem.

2. Urządzenia elektryczne

   ? wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne uczestnictwo w pracach domowych

   ? zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie

   ? bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych

   ? poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.

3. A deszcz pada i pada

? obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

   ? wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

   ? zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie

4. Zdrowie naszym skarbem

   ? rozumienie konieczności dbania o zdrowie poprzez właściwy ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, zdrowe odżywianie, kontrolne wizyty u lekarza, aktywność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu

   ? ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

   ? spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków,

   ? ograniczenie napojów gazowanych

   ? przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw

Kształtowanie pojęć matematycznych:

   ? rozwijanie umiejętności liczenia

   ? rozpoznaje i nazywa ?gurę geometryczną – trójkąt, prostokąt

   ? wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5

   ? tworzenie zbiorów i porównywanie ich elementów

   ? dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie dziesięciu

   ? rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Grudzień 2019

Tematy kompleksowe:

1. Co robić w taki smutny czas?

 •    obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 •    rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną, np.: tym, co rozpuszcza się w wodzie

2. Nadeszła zima

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 •  poznawanie wybranych właściwości ?zycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 •  poznawanie wybranych drzew iglastych: sosna, jodła, świerk, modrzew
 •  rozwijanie słuchu fonematycznego, dzieli słowa na głoski, wybrzmiewanie głoski na początku i na końcu słów

3. Święta tuż tuż

 •    kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 •    wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 •    utrwalenie swojego adresu

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 •    klasyfkowanie fgur geometrycznych ze względu na ich wielkość
 •    rozwijanie orientacji przestrzennej, wskazuje kierunki w odniesieniu do siebie
 •    kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym
 •   rozwijanie umiejętności klasyfkowania
 •    kształtowanie pojęcia liczby 6 w aspektach kardynalnym i porządkowym

Wiersz:

1. Już niedługo nas odwiedzi                           
    Ktoś, kto z nieba już Was śledzi                      
    Oczkiem bacznie obserwuje                            
    Drobnym maczkiem zapisuje  

 2. Jak z innymi się bawicie
    Czy naczynia odnosicie
    Czy zabawki układacie
    Czy mówicie proszę tacie

 3. Znacie tego Jegomościa?

     Chcecie mieć takiego gościa?

    To Mikołaj! – tak kochani

    Już niedługo będzie z nami

4. Więc Wam powiem tak na uszko

    Cieszy się moje serduszko

    Bo ja też na niego czekam

    I z poprawą już nie zwlekam.

Piosenka „Szła kolęda”

Szła kolęda w noc grudniową

Pukała do drzwi i wołała

Żeby ludzie do stajenki szli

Dziecko małe, malusieńkie

Przyszło na ten świat

A w stajence ściany cienkie

I dziurawy dach.

      Ref. Urodziła Matka Boska

              Synka w mroźny wieczór

              Co tu robić, co tu robić

              Żeby zimna nie czuć – bis

            Zatroskała się kolęda

A tu taki mróz

Trzeba prędko okryć dziecko

Najcieplejszą z chust

Imno dziecku, zimno matce

Obydwoje drżą – hej kolędo ,

Hej kolędo prowadź ich w nasz dom.

      Ref…………

            Uśmiechnęła się kolęda

A my razem z nią

Matka Boska i Dzieciątko

 Będą mieli dom.

Wejdą razem z tą kolędą

w nasz rodzinny kąt.

 I już nigdy, i już nigdy

Nie odejdą stąd

       Ref…………

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Styczeń 2019

Tematy kompleksowe:

1. Witaj Nowy Roku !

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu  używając czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego
 • Wdrażanie do posługiwania się kalendarzem
 • Rozumienie stałości następstw pór roku
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec)

2. W krainie baśni

 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic między światem realnym i fantastycznym
 • Zapoznanie znazwami dni tygodnia
 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarni

3. Nasze rodziny 

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich
 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią

4. Zimowe potrzeby ptaków

 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
 • Wypowiadanie się na temat sportów zimowych
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych- zamarzanie ziemi, szron

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Poznanie właściwości magnesu- zabawy badawcze z magnesem- wnioskowanie
 • Pory roku- układanie i odczytywanie rytmu z figur geometrycznych
 • Więcej, mniej, tyle samo- porównywanie liczebności z użyciem znaków: =, >, <, ćwiczenia w samodzielnym stosowaniu znaków.
 • Ptaki z figur geometrycznych- zabawa twórcza, utrwalenie nazw figur geometrycznych.
 • Wędrujące figury- układanie obrazków z klocków w kształcie figur geometrycznych, porównywanie liczebności figur, rozpoznawanie części wspólnej zbiorów
 • Goście w karmniku - zabawa matematyczna - przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi (który z kolei ?).
 • Przyjęcie dla babci i dziadka-ćwiczenia w liczeniu, stosowanie liczebników głównych i porządkowych.

Zamierzenia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Luty 2019

1. Zimowe zabawy

 • Opowiadanie obrazków, wymyślanie tytułów.
 • Dopowiadanie czasowników do rzeczowników
 • Wyczuwanie ciała i przestrzeni, odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu
 • Rysowanie pod dyktando.
 • Wspólne układanie opowiadania poprzez dokładanie zdań przez kolejne dzieci w taki sposób, aby łączyły się z poprzednimi w logiczną całość.

2. Tak mija nam czas

 • Poznanie pracy zegarmistrza.
 • Przypomnienie nazw pór roku, zapoznanie z nazwami miesięcy, dopasowanie miesięcy do pór roku.
 • Określanie logicznej wartości zdań- Prawda czy fałsz ?
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego- określanie liczby zwrotek, tempa i nastroju piosenki oraz wysokości dźwięków.

3. Czy jesteśmy sami w kosmosie ?

 • Rozmowa na temat kosmosu i układu słonecznego.
 • Nazywanie poszczególnych planet Układu Słonecznego
 • Wspieranie umiejętności dziecka w odróżnianiu świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Śnieżne kule- Tworzenie zbiorów ze względu na jedną cechę- wielkość.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie jako przybywania, w zakresie 7
 • Ściganka- Konstruowanie gry „ściganki”, zabawa matematyczna w dwóch zespołach
 • Zegary, koraliki, słoneczka”- Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
 • Osiem ufoludków- Liczenie w zakresie 8, dodawanie i odejmowanie sylwet ufoludków oraz różnych liczmanów wg instrukcji n-lki
 • Lądowanie UFO-  Rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie  jako ubywania, w zakresie 8

Treści nauczania w okresie 30.03.2020r – 03.04.2020r

 Data

Temat tygodnia

Temat dnia

Treści

 

30.03 – 03.04.2020

WIOSNA NA WSI

30.03.2020 – Kwoka i jej dzieci

 

31.03.2020 – Na wiejskim podwórku

 

 

 

01.04.2020 – Co słychać na wsi?

 

02.04.2020 – Zwierzęce rodziny

 

 

 

 

03.04.2020 – Wiosna na działce

- zapoznanie z wierszem „ W gospodarstwie” T.M. Massalskiej,

- rozwijanie mowy i myślenia

- ukazywanie znaczenia zwierząt hodowlanych

- rozwijanie sprawności manualnej( lepienie z plasteliny)

 - oglądanie obrazków przedstawiających zwierzęta i ich dzieci, nazywanie ich, zabawa

  głoskami, sylabami( dzielenie nazw zwierząt, wyklaskiwanie )

 

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- kształtowanie umiejętności śpiewania i reagowania ruchem

- rozwijanie mowy i  logicznego  myślenia

- gimnastyka buzi i języka + ćw. logopedyczne

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem określonych cech i cech wspólnych

- zabawy matematyczne z zastosowaniem metody symulacyjnej( liczmany)

- rozwijanie pamięci słuchowej, słuchanie wiersza „ W naszym ogródeczku”

- nazywanie narzędzi, rozwijanie słuchu fonematycznego

- ćwiczenia grafomotoryczne, rysuj pośladzie,


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-30