Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział IV
Oddział IV

GRUPA IV GUMISIE

GODZINY PRACY ODDZIAŁU:

NAUCZYCIELKI: p. Jolanta, p. Paulina

PERSONEL POMOCNICZY: p. Bogumiła

Grupa IV Gumisie liczy 25 dzieci. Jest to grupa jednorodna wiekowo - czterolatki. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka zatem praca opiekuńczo-wychowawczo-kształcąca będzie organizowana według Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Programu Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa Mac.

Dodatkowo w grupie realizowany będzie Program Powszechnej Dwujęzyczności „Tom and Keri” oraz innowacja pedagogiczna autorstwa Pauliny Worotnickiej „Przedszkolak i muzyka” mająca na celu rozwijanie wrażliwości na muzykę klasyczną.

W grupie IV Gumisie będziemy pracować nad rozwijaniem u dzieci poczucia bezpieczeństwa, wiary we własne możliwości oraz na rozwój indywidualności w poszanowaniu prawa do bycia sobą. W myśl zasady „powiesz mi to zapomnę, doświadczę to zapamiętam” będziemy  organizować dzieciom przestrzeń do poznawania świata współtworząc ją z rodzicami. Bardzo ważne jest też dla nas zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce dlatego niejednokrotnie będziemy przypominać i ustalać wraz z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu oraz podczas wyjść poza teren.

Harmonogram dni otwartych w gr. IV

Każda środa miesiąca godz.17:00:

26.09.18  24.10.18

22.11.18  19.12.18

23.01.19  27.02.19

20.03.19  24.04.19

29.05.19  19.06.19

Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem na temat przebiegu rozwoju dziecka. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci spotkania!

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE PAŹDZIERNIK 2018

Tematy kompleksowe:

1.         Jesień w sadzie

2.         Dary ogrodu

3.         Nasze rodziny

4.         Domowi ulubieńcy

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.
 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Obserwowanie zmieniającej się przyrody, poznanie charakterystycznych cech pory roku jesieni,
 • Wycieczka do Parku Bródnowskiego, zbieranie kolorowych liści, poznanie nazw drzew
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw(dżemy, kiszonki); poznanie smaku i zapachu wybranych
 • Podawanie informacji, czym się zajmują i jak mają na imię mama i tata.
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej ronp. mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek.
 • Pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 • Podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • Opisywanie wyglądu rodziców,dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Naśladowanie sposobówporuszania się zwierząt hodowanych w domu, odgłosów.

Piosenka „Jesień”

Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Spadają liście z drzewa, a zima już tuż-tuż.

W sadzie dojrzały owoce i zebrać je już czas,

A ptaki szykują swój odlot za morze i chcą pożegnać nas.

Ref.

Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas niesie.

Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas ma.

Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Las zmienił swe kolory, a zima jest tuż-tuż.

Wszyscy gromadzą zapasy na srogie zimy czas,

a ptaki szykują swój odlot za morze i chcą pożegnać nas.

Wiersz "Listki"

Wietrzyk chodzi po ogródku, Strąca złote liście.

Wietrzyk gra, a one tańczą, Raźno zamaszyście.

Szur – szur – szur. Lecą, lecą liście z drzewa,

Żółte i czerwone. Kręcą, kręcą się w powietrzu,

W tą i w tamtą stronę. Szur – szur – szur.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE LISTOPAD 2018

Tematy kompleksowe:

 1. Domy i domki.
 2. Urządzenia elektryczne.
 3. A deszcz pada i pada.
 4. Dbamy o zdrowie.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub w mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad obowiązujących w grupie.
 • Zapoznanie z rolą urządzeń elektrycznych w życiu codziennym i niebezpieczeństw związanych z prądem.
 • Zachęcanie do zbierania zużytych baterii i oddawania ich do recyclingu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów.
 • Doskonalenie sprawności manualnych - bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się nożyczkami.
 • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 • Uświadamianie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
 • Zachęcanie do utrzymania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące Grudzień 2018

Temat kompleksowy: Na jesienny smutny czas

 • Wystukuje klockami o podłogę proste rytmy, podane przez nauczyciela.
 • Wypowiada się na podany temat.          
 • Dodaje na konkretach w dostępnym zakresie
 • Określa liczebność zbiorów poprzez łączenie w pary ich elementów.
 • Wskazuje wymienione części ciała.

Temat kompleksowy: Nadchodzi zima

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach na śniegu.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach logorytmicznych.
 • Opowiada o tym, co dzieje się na obrazku.
 • Mówi głośno słowa usłyszane szeptem.
 • Kończy rozpoczęte zdania.
 • Czyta całościowo wyraz sanki.
 • Kończy rymowanki, dopowiadając słowa rymujące się z podanymi.
 • Układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń.

Temat kompleksowy: Święta tuż tuż

 • Wymienia tradycje, zwyczaje świąteczne kultywowane w jego domu.
 • Uczestniczy w krótkim programie artystycznym dla rodziców.
 • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.
 • Opowiada historyjkę przedstawioną na obrazkach.

Temat kompleksowy: Kończy się rok

 • Wysłuchuje tekst literacki i odpowiada na zadane pytania.
 • Tworzy maskę karnawałową.
 • Przelicza na konkretach w dostępnym zakresie.

Piosenka :

Stała pod śniegiem choinka

I.
Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!               

II.
Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

Wiersz:

Święty Mikołaj
W mroźną noc grudniową
Wśród śnieżnej zamieci
Para reniferów
Z nieba do nas leci
Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów
Święty Mikołaju
Na Ciebie czekamy
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE STYCZEŃ 2019

Tematy kompleksowe:

 1. Bezpieczne zabawy na śniegu.
 2. W krainie baśni.
 3. Moja babcia i mój dziadek.
 4. Pamiętajmy o ptakach.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Zrozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej jako naturalnej potrzeby dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami.
 • Wypowiadanie się na temat swoich ulubionych książek; rozpoznawanie i nazywanie bohaterów bajek i baśni.
 • Utrwalenie zasad korzystania z książeczek.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny.
 • Kształtowanie szacunku dla dziadków.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z prezentowaniem swoich umiejętności artystycznych.
 • Sprawianie radości domownikom poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych dzieci.
 • Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich: wróbel, sikorka, gil, jemiołuszka.
 • Rozumienie konieczności systematycznego dokarmiania ptaków w okresie zimowym.
 • Wdrażanie dzieci do wypowiadania się dłuższymi zdaniami.

Wiersz B. Formy „Ptasia stołówka”

Przyleciała chuda wrona i stado wróbelków.

Stuku, puku w okieneczko pod rzędem sopelków.

Mamo, mamo, daj mi kaszy, okruszków, słoninki.

Zrobię zaraz stołóweczkę dla ptasiej rodzinki.

Już za oknem jest wesoło, a dziobków stukanie

mówi: stuk, puk, dziękujemy i tobie i mamie.

Wiersz „Życzenia” I. Salach

Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia,

dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadunio w zdrowiu długo żyli,

aby uśmiech dla nas mieli, w każdej wolnej chwili.


Ostatnia aktualizacja: 2019-01-02