Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział V
Oddział V

Oddział V Muminki 5 - latki

Nauczyciele prowadzący - p. Marzanna Tobera, p. Justyna Turlin

Personel obsługowy: p. Bogumiła, w zastępstwie p. Paulina

Godz. pracy oddziału: 06.30 - 16.30

Grupa liczy 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe świata i aktywne zarówno podczas zajęć jak i zabaw. Dzieci bardzo lubią różnego typu zabawy ruchowe organizowane przez nauczycieli.

Praca opiekuńczo - wychowawczo – kształcąca w roku szkolnym 2020/2021 prowadzona będzie w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, Program Wychowania Przedszkolnego wydawnictwa MAC. W swojej pracy nauczyciele wykorzystywać będą fachową literaturę i stosować różnorodne metody, formy i środki dydaktyczne. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane zagadnienia dotyczące między innymi: działań  kształtujących szacunek do drugiego człowieka, jego godności osobistej, wyrabiania nawyków higienicznych, kształtowania postaw proekologicznych, postaw patriotycznych oraz zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa.

W grupie będą realizowane projekty, programy, innowacje m.in.:

- Program Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci ,,Tom and Keri”

- Ogólnopolski projekt ,,Idź ty lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa

- Program Regionalny ,,Targówek znamy, na Targówku mieszkamy, na Targówek zapraszamy”

- innowacja pedagogiczna ,,Magiczne kwadraty – zabawa z orgiami”

Dzieci podczas pobytu w przedszkolu będą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Przedszkolaki będą się uczyć  samodzielnego pokonywania trudności, wzajemnego współdziałania w grupie rówieśniczej, reagowania na polecenia nauczycieli, kształtowania odporności emocjonalnej,  rozwijania pomysłowości i kreatywności.

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – kształcące na miesiąc wrzesień, grupa V

Tematy kompleksowe:

1. Przedszkole – drugi dom

 • określanie zasad zgodnej zabawy i bezpiecznego pobytu w przedszkolu
 • utrwalanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej
 • ustalenie kodeksuprzedszkolaka obowiązującego w grupie
 • umieszczenie na rysunku podstawowych elementów postaci ludzkiej
 • dokonywanie analizy sylabowej wyrazów

2.  Przedszkole – drugi dom c.d.

 • nazywanie wybranych regionów Polski
 • zapoznanie z mapą konturową Polski
 • utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych

3.  Uliczne sygnały

 • odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego
 • reagowanie na ustalony sygnał
 • poznanie specyfiki pracy policjanta
 • utrwalenie znajomości adresu zamieszkania
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych

4.  Już jesień

 • rozpoznawanie i nazywanie drzew znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym
 • poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do nadchodzącej zimy;
 • rozwijanie koordynacji ręka–oko podczas łączenia wykropkowanych obrazków

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • posługiwanie się liczebnikami głównymi, liczenie obiektów,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów
 • zastosowanie symboli i znaków umownych
 • klasyfikowanie według określonych cech
 • segregowanie według kryterium znaczenia
 • ustalenie stronności ciała
 • przeliczanie w zakresie liczbowym dziecka
 • segregowanie elementów według wielu kryteriów

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – kształcące na miesiąc październik, grupa V

1. Jesień w sadzie

  ? rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców

  ? nazywanie przetworów z owoców i warzyw

  ? poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

2. Jesień na działce

  ? rozpoznawanie warzyw

  ? budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą

  ? układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń

3. Nasze rodziny

  ? poznanie pracy zawodowej rodziców

  ? określanie relacji między członkami rodziny

  ? kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat

4. Nasi domowi ulubieńcy

  ? kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 ? kształtowanie pojęcia liczb: 1, 2, 3,4  w aspektach kardynalnym i porządkowym

 ? rozwijanie umiejętności liczenia

 ? stosowanie  liczby pojedynczej i mnogiej

 ? dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 ? porównywanie zbiorów równolicznych

 ? poznanie figury geometrycznej – kwadratu

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – kształcące na miesiąc listopad, grupa V

Tematy kompleksowe:

1. Domy i domki

2. Urządzenia elektryczne

3. A deszcz pada i pada

4. Zdrowie naszym skarbem

 • zapoznanie z budową domu, nazywanie podstawowych części składowych domu, poznanie pomieszczeń znajdujących się w domu, nazywanie ich
 • zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie, poznanie historii prądu
 • rozpoznawanie i nazywanie urządzeń elektrycznych, znajdujących się w domu, określanie zasad działania urządzeń elektrycznych,
 • zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych
 • zachęcanie do przygotowywania prostych potraw
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarzy w sytuacji choroby,
 • rozwijanie postaw prozdrowotnych, uświadomienie konieczności zdrowego odżywiania się i aktywnego spędzania czasu, aby być zdrowym
 • uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
 • poznanie cech trójkąta, poznanie cech prostokąta, utrwalenie cech poznanych ?gur geometrycznych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 • kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
 • kształtowanie pojęcia liczby 5 w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie muzykalności, kształcenie słuchu i poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualneji pomysłowości
 • rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – kształcące na miesiąc grudzień, grupa V

Tematy kompleksowe:

1. Co robić w taki smutny czas?

2. Nadeszła zima

3. Święta tuż - tuż

 • zapoznanie z oznakami zimy,
 • utrwalenie nazw pór roku
 • dobieranie stroju do panujących warunków pogodowych
 • rozwijanie postaw prozdrowotnych- odpowiedni strój, ruch, prawidłowa dieta
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
 • poznawanie wybranych drzew iglastych
 • zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu
 • czerpanie radości ze wspólnego ubierania choinki
 • utrwalenie swojego adresu
 • rozwijanie poczucia byciawspółgospodarzem sali
 • rozwijanie umiejętności manualnych cięcie nożyczkami
 • kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym
 • kształtowanie pojęcia liczby 6 waspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfkowania
 • rozwijanie umiejętności współdziałania

 

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – kształcące na miesiąc styczeń, grupa V

Tematy kompleksowe:

 1. W krainie baśni
 2. Zimowe potrzeby ptaków
 3. Nasze rodziny 
 4. Realizacja scenariuszy z programu ,,Chronimy dzieci:
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu  używając czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec)
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic między światem realnym i fantastycznym
 • Zapoznanie znazwami dni tygodnia
 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarni
 • Poznanie właściwości magnesu- zabawy badawcze z magnesem- wnioskowanie
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich
 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią
 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
 • Wypowiadanie się na temat sportów zimowych
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych - zamarzanie ziemi, szron
 • Więcej, mniej, tyle samo - porównywanie liczebności
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • Ćwiczenia w liczeniu, stosowanie liczebników głównych i porządkowych
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Rozpoznawania dobrych i złych tajemnic

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – kształcące na miesiąc LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Zimowe zabawy
 2. Tak mija nam czas
 3. Czy jesteśmy sami w kosmosie ?

Opowiadanie obrazków, wymyślanie tytułów.

Wyczuwanie ciała i przestrzeni, odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu

Wspólne układanie opowiadania poprzez dokładanie zdań przez kolejne dzieci w taki

sposób, aby łączyły się z poprzednimi w logiczną całość.

Poznanie pracy zegarmistrza.

Przypomnienie nazw pór roku, zapoznanie z nazwami miesięcy, dopasowanie miesięcy do pór roku.

Określanie logicznej wartości zdań - Prawda czy fałsz ?

Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Rozwijanie słuchu muzycznego - określanie liczby zwrotek, tempa i nastroju piosenki oraz wysokości dźwięków.

Liczenie w zakresie 8

Tworzenie zbiorów ze względu na jedną cechę - wielkość.

Rozmowa na temat kosmosu i układu słonecznego.

Nazywanie poszczególnych planet Układu Słonecznego

Wspieranie umiejętności dziecka w odróżnianiu świata fikcji od realnej rzeczywistości

Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej

Zamierzenia opiekuńczo - wychowawczo – kształcące na miesiąc MARZEC

Tematy kompleksowe:

1. Zwierzęta na świecie

2. Czy dinozaury żyły naprawdę?

3. Nadchodzi wiosna

4. Wiosna już jest!

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny, kształtowanie samodzielności w ubieraniu się, kształtowanie nawyków prozdrowotnych- pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków, zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas obserwacji zmian pogody, wiązanie oznak wiosny z nową porą roku
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji
 • Utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych oraz domowych, wiejskich, leśnych, tworzenie grup, przyporządkowywanie zwierząt do środowiska w którym żyją, wskazywanie różnic między zwierzętami egzotycznymi i domowymi, leśnymi, gospodarskimi, poznawanie ciekawostek na temat wybranych zwierząt
 • Rozbudzanie zainteresowańdzieci historią wielkich gadów, rozpoznawanie ich i nazywanie, poznawanie ciekawostek na ich temat, poznanie zawodu paleontologa, wzbudzanie zainteresowaniajego pracą,
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w  improwizacjach ruchowych, umuzykalnienie dzieci, rozwijanie talentów wokalnych
 • Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowywania się podczas posiłków
 • Doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami
 • Doskonalenie umiejętności pisania po śladzie
 • Doskonalenie umiejętności kolorowania w konturach
 • Doskonalenie umiejętnościrysowaniana dowolny temat

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA CZAS NAUKI ZDALNEJ W DNIACH 29.03-9.04.2020 W GRUPIE V MUMINKI

 • Poznanie i utrwalenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,
 • Wykonanie wspólnie z rodzicami dekoracji świątecznych,
 • Aktywne uczestniczenie udział dzieci w tworzeniu atmosfery związanej ze Świętami
 • Recytowanie wiersza o tematyce wielkanocnej, rozwijanie umiejętności recytatorskich
 • Rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i przeliczania w zakresie 9
 • Poznanie zwierząt hodowlanych żyjących na wsi, poznanie nazw zwierząt w obrębie rodzin np. krowa, cielę, byk, kura,kogut,kurczątko itd.
 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka np. mleko, jaja
 • Utrwalenie wiadomości na temat zasad dbania o zwierzęta hodowlane, ich zwyczajów żywieniowych oraz nazw ich domów np .obora, stajnia itp.

Zamierzenia wychowawczo-opiekuńczo-kształcące  w grupie V Muminki na czas nauki zdalnej w dniach 12.04-16.04.2021

Temat kompleksowy: W świecie teatru

 • Zapoznanie dzieci  z różnymi formami teatru np. kamishibai, teatr lalek, kukiełek,cieni itd.
 • Poznanie zawodów związanych z pracą w teatrze np. aktor, reżyser, kostiumograf, scenarzysta,
 • Rozpoznawanie i nazywanie elementów teatru: scena, kurtyna, widownia, kasa biletowa, rekwizyty, maski, kostiumy
 • Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas oglądania przedstawienia teatralnego w formie on-line
 • Rozwijanie twórczej aktywności poprzez tworzenie swoich własnych pacynek, sylwet do teatrzyku
 • Rozwijanie myślenia twórczego poprzez zachęcanie do zabaw w teatr

Zamierzenia wychowawczo-opiekuńczo-kształcące na okres 19.04-30.04.2021

 • Rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i przeliczania w zakresie 9
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni
 • Utrwalenie wiadomości na temat zasad dbania o zwierzęta hodowlane, ich zwyczajów żywieniowych oraz nazw ich domów np .obora, stajnia itp.
 • Rozwijanie zainteresowania hodowlą roślin,ustalenie zasad hodowli i pielęgnacji roślin, wspólne założenie hodowli roślin w ogródku przedszkolnym
 • Wdrażanie do bycia przyjacielem przyrody,
 • Propagowanie zachowań proekologicznych,
 • Utrwalenie zasad segregacji śmieci, poszerzanie wiadomości na temat recyklingu oraz sposobów dbania o planetę np. oszczędzanie wody, światła
 • Poznanie ekosystemu jakim jest las, utrwalenie zasad zachowania w lesie oraz nazw zwierząt w nim mieszkających, określanie ważnej roli lasu w życiu człowieka i zwierząt
 • Przypomnienie i utrwalenie zasad zdrowego trybu życia, uświadomienie dzieciom jak ważne w życiu człowieka jest zdrowe odżywianie oraz ruch, wyjaśnienie zwrotu „w zdrowym ciele zdrowy duch”
 • Przypomnienie i utrwalenie zasad prawidłowej higieny rąk, poznanie sposobów dbania o zdrowie i chronienia się przed bakteriami i wirusami, poznanie zagrożeń płynących ze strony wirusów i bakterii niewidzialnych gołym okiem

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-19