Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział V
Oddział V

Oddział V Muminki 5 - latki

GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 07.00 - 17.00

NAUCZYCIELKI: Jolanta Kok, Paulina Worotnicka

PERSONEL POMOCNICZY: p. Magdalena

            Grupa V Muminki to grupa 25 dzieci uczęszczających do przedszkola trzeci rok. Praca wychowawczo-dydaktyczna opierać się będzie na Programie Wychowania Przedszkolnego wyd. PWN autorstwa Elżbiety Kordos – program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

W grupie V realizowane będą dwie innowacje pedagogiczne: pierwsza autorstwa nauczycielki Pauliny Worotnickiej pt. „Przedszkolak naukowcem”, która ma na celu rozwijanie wiedzy o świecie oraz budowanie współpracy między dziećmi, a druga to Program Sanford Harmony, dzięki któremu dzieci uczą się, doskonalą i rozwijają umiejętności emocjonalno–społeczne, które w praktyce pozwalają im realizować wartości. Kluczowe umiejętności ćwiczone w trakcie realizacji programu Sanford Harmony to umiejętność świadomego poznawania innych ludzi, by lepiej ich rozumieć, by być otwartym na innych; umiejętność empatii czyli rozumienia czyichś uczuć, doceniania wyjątkowości i odmienności każdej osoby oraz dostrzegania i rozumienia sytuacji społecznych z punktu widzenia różnych osób ; umiejętność komunikacji (porozumiewania się) w tym uważnego i aktywnego słuchania, odpowiadania i rozmawiania, przedstawiania swojego zdania i pomysłów na forum grupy oraz rozwiązywania problemów i konfliktów tak, by „liczyły się opinie wszystkich zaangażowanych w konflikt osób”; umiejętność budowania relacji z innymi rówieśnikami, w tym umiejętności składające się na dobre relacje międzyludzkie np.: troska o innych, wyrozumiałość, naprawianie krzywd i wybaczanie, bycie taktownym, docenianie innych, przyjaźnienie się z innymi dziećmi; umiejętność budowania wspólnoty grupowej opartej na odpowiedzialnych zachowaniach społecznych względem grupy i jej poszczególnych członków; umiejętność współpracy i pracy zespołowej definiowanej jako „słuchanie swoich pomysłów, dzielenie się ze wszystkimi i pomaganie sobie nawzajem” podczas działania. Oprócz tego dzieci będą brały udział w zajęciach programu „Więcej wiem, mniej choruję”, „Chronimy Dzieci”, „Czyste powietrze wokół nas” i wielu innych. Przed nami rok wspaniałej zabawy i nauki. Liczymy też na owocną współpracę z rodzicami.

Harmonogram dni otwartych w gr. V

Wyznaczona środa miesiąca godz.17:00:

25.09.19  23.10.19

20.11.19  18.12.19

29.01.20  26.02.20

25.03.20  22.04.20

20.05.20  17.06.20

Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem na temat przebiegu rozwoju dziecka.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci spotkania!

Terminy wizyt w bibliotece
30.10
27.11
30.01
26.03
29.04
20.05
15.06

Czego uczymy się we wrześniu w grupie pięciolatków?

Tydzień 1: Moje przedszkole

Tydzień 2: Ja i ty to my

Tydzień 3: To jestem ja

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami
 • Odczuwa przynależność do grupy
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wie, czym jest alfabet
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Wie, co to jest portret i autoportret
 • Maluje portret przyjaciela
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Wie, jak wygląda cyfra 1
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość elementów
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Ustala położenie obiektów w przestrzeni
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia (stopa za stopą)
 • Wznosi konstrukcje z klocków
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Określa charakter muzyki
 • Gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Zna charakterystyczne cechy jesieni
 • Zna nazwy owoców i warzyw; wskazuje ich części jadalne

Piosenka: „Jesień”

Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Spadają liście z drzewa, a zima już tuż-tuż.

W sadzie dojrzały owoce i zebrać je już czas,

A ptaki szykują swój odlot za morze i chcą pożegnać nas.

Ref. Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas niesie.

Jesień, nasza złocista jesień,

w wiklinowym koszu podarki dla nas ma.

Dawno minęło już lato, nadeszła jesień już.

Las zmienił swe kolory, a zima jest tuż-tuż.

Wszyscy gromadzą zapasy na srogie zimy czas,

a ptaki szykują swój odlot za morze i chcą pożegnać nas.

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze -  październik 2019

 1. Ja i moja rodzina
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Jesień w parku i w ogrodzie
 4. Pobaw się ze mną

Umiejętności dziecka:

 • Mówi płynnie pod względem artykulacyjnym
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę, określa kierunki
 • Orientuje się na kartce papieru
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad
 • Przelicza elementy
 • Porównuje liczebność zbiorów
 • Rozwija logiczne myślenie
 • Rozpoznaje i kontynuuje układy rytmiczne
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny, zna stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach i dzieli słowa na sylaby
 • Obdarza szacunkiem osoby starsze
 • Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia: zna numery alarmowe i numer 112, umie prosić o pomoc
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe, rozpoznaje światła sygnalizatora
 • Wie, na czym polega praca policjanta
 • Rozwija sprawność manualną
 • Wyraża emocje ruchem
 • Jest sprawne fizycznie: uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Wykazuje zainteresowanie przyrodą: zna nazwy niektórych gatunków drzew, nazywa zjawiska atmosferyczne, wymienia cechy jesieni
 • Rozpoznaje owoce i warzywa
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, wykleja, lepi
 • Śpiewa piosenki i rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów muzycznych

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące - Listopad

Tydzień 9: Jesienny deszcz

Tydzień 10: Ciekawe, dlaczego…

Tydzień 11: Mój zwierzak

Tydzień 12: Dzień Pluszowego Misia

Umiejętności dziecka:

 • Skupia uwagę na wykonywanym zadaniu
 • Mówi płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym
 • Interesuje się pisaniem i czytaniem
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach i dzieli słowa na sylaby
 • Układa i rozwiązuje zagadki
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Szacuje odległość między przedmiotami i ocenia ciężar przedmiotów
 • Obserwuje przyrodę i wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń
 • Potrafi wycinać nożyczkami
 • Śpiewa piosenki
 • Wykonuje układ ruchowy do muzyki
 • Wskazuje źródło dźwięku i odtwarza rytm na instrumentach
 • Interesuje się przyrodą: wie, czym jest wiatr, obserwuje i opisuje zjawiska atmosferyczne
 • Zna podstawowe informacje na temat niedźwiedzi
 • Wie, co oznacza słowo recykling
 • Rozumie, że należy dbać o przyrodę
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka oraz hodowane w domach
 • Rozumie, że zwierzętami należy się opiekować
 • Rozpoznaje odgłosy zwierząt
 • Łączy zwierzęta dorosłe z ich młodymi
 • Wie, na czym polega praca weterynarza
 • Wie, co to jest i jak powstaje cień
 • Przeprowadza proste doświadczenia: sprawdza, co tonie, a co unosi się na powierzchni wody
 • Rozpoznaje polskie symbole narodowe: godło, flagę i hymn
 • Rozumie, że należy dbać o zabawki
 • Rozwija sprawność manualną: stara się zawiązać sznurówkę
 • Doskonali sprawność grafomotoryczną
 • Rozwija umiejętności plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, lepi z masy solnej

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-28