Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział VI
Oddział VI

ODDZIAŁ VI SMERFY

GODZINY PRACY ODDZIAŁU

NAUCZYCIELKI: p. Jolanta, p. Sylwia

PERSONEL POMOCNICZY: p. Marianna

Serdecznie witamy Rodziców w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Godziny pracy oddziału: 8:00 – 16:00

Grupa VI liczy 23 dzieci 5- 6 letnich. Praca dydaktyczna odbywać  się będzie w oparciu o założenia  Podstawy Programowej, Rocznego planu  pracy przedszkola, Programu wychowania przedszkolnego Nasze Przedszkole  Wiesławy Żaby- Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej - „Kolorowy Start” wydawnictwa Mac, oraz Programu wychowawczo- profilaktycznego przedszkola 156.

Roczny plan pracy w roku szkolnym 2018/2019 posiada dwa tematy wiodące:

 I – My przedszkolaki mamy swoje prawa

II – W świecie emocji

Realizacja programu wychowawczo profilaktycznego dotyczy:

 1. Kultury bycia
 2. Zdrowia
 3. Bezpieczeństwa
 4. Współżycia w grupie rówieśniczej
 5. Rodziny i najbliższego środowiska społecznego
 6. Bycia patriotą

Ponadto w I semestrze realizowany będzie Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” jako innowacja pedagogiczna. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i  skąd pochodzi.

Cele projektu:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Realizowany będzie również Program Powszechnej Dwujęzyczności – Tom and Keri .

Dni otwarte w roku szkolnym 2018/2019

(każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 16:00)

24.09.2018               28.01.2019

29.10.2018               25.02.2019

26.11.2018               25.03.2019

31.12.2018               29.04.2019

27.05.2019               24.06.2019

Serdecznie zapraszamy do kontaktu indywidualnego i prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego przybycia na spotkanie.

W październiku gr. VI rozpoczęła realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała. Projekt ten jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele projektu:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

Uczestnicy, którzy zrealizują 11 zadań otrzymają Certyfikaty dla nauczycieli i placówek.

Realizacja 11 zadań Projektu zaplanowana jest na pierwszą połowę roku szkolnego 2018/2019.

 1. Nauka,osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski- Mazurka Dąbrowskiego.
 2. Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej.
 3. Apel z okazji 11 listopada.
 4. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej.
 5. Nauka tańca ludowego.
 6. Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” o tematyce patriotycznej.
 7. Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu”
 8. Piękna nasza Polska cała”- wysłanie pocztówki Warszawy na podany adres.
 9. Konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała ojczyzna”.
 10. Dzień mody patriotycznej”.
 11. Szlakiem historii”- wycieczka.

 

Tematy kompleksowe październik:

Jesień w sadzie

Jesień na działce

Nasze rodziny

Nasi domowi ulubieńcy

 • budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 1, 2, 3, 4
 • porównywanie zbiorów równolicznych
 • poznanie figury geometrycznej – kwadratu
 • dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat
 • wprowadzenie litery A a, M m, E e
 • układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespole
 • poznanie pracy zawodowej rodziców
 • określanie relacji między członkami rodziny
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych i eksperymentowania
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych
 • rozbudzanie inwencji twórczej i pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych  

Tematy kompleksowe listopad:

Domy i domki

Urządzenia elektryczne   

A deszcz pada i pada

Zdrowie naszym skarbem

 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • Zachęcanie do prowadzenia zabaw badawczych i eksperymentów
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
 • Zapoznanie z literą I i, K k, D,d, T t – wielką i małą, drukowaną i pisaną
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem, prostokątem
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5
 • Tworzenie zbiorów i porównywanie ich elementów
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie dziesięciu
 • Rozwijanie kreatywności, umiejętności konstrukcyjnych, inwencji twórczej
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • Rozumienie konieczności dbania o zdrowie poprzez właściwy ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, zdrowe odżywianie, kontrolne wizyty u lekarza, aktywność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne uczestnictwo w pracach domowych

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-11-02