Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Oddział VI
Oddział VI

ODDZIAŁ VI SMERFY 5 - latki

Grupa  liczy 24 dzieci, wśród których jest  10 dziewczynek i 14 chłopców. Smerfy chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry
i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie przyswajają zasady zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszy, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Praca opiekuńczo – wychowawczo - kształcąca w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona będzie w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i zgodny z nią Program Wychowania Przedszkolnego ,,Nasze Przedszkole” wydawnictwa MAC. Treści programu „Nasze Przedszkole” będą realizowane w oparciu o Pakiet Edukacyjny „Kolorowy Start”. Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która w tym przypadku oznacza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania. Bohaterami pakietu są dzieci z grupy przedszkolnej, które indywidualnie i wspólnie bawią się i pracują. W skład pakietu wchodzą:

- książka z ćwiczeniami zachęcającymi do wspólnego działania. Tematyka zadań dotyczy rodziny, przedszkola, zabaw oraz środowiska bliskiego dzieciom.

- karty pracy cz. 1-2, w których znajdują się ćwiczenia powiązane tematycznie z treściami z książki.

- wyprawka plastyczna złożona z 27 prac plastycznych.

W grupie będą kontynuowane działania związane z innowacją pedagogiczną pt.: „Rytuały znam – stosuje sam” w oparciu o utwory Agnieszki Chartanowicz. Jest to rodzaj terapii  muzyką i ruchem mająca za zadanie wyciszanie i dyscyplinowanie grupy. Zabawy prowadzone zgodnie z tą metodą zwiększają pamięć i koncentrację, uwalniają z ciała nagromadzone emocje, ćwiczą małą motorykę.

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO -KSZTAŁCĄCE MIESIĄC WRZESIEŃ 2019

Tematy kompleksowe:

I. Przedszkole drugi dom(dwa tygodnie)

II. Uliczne sygnały

III. Już jesień

 • tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z aktualną porą roku
 • znajomość własnego adresu zamieszkania
 • znajomość numerów telefonów alarmowych
 • poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi
 • klasyfikowanie przedmiotów
 • orientacja w schemacie własnego ciała
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • stosowanie określeń: za, pod, na, z przodu, z tyłu, wysoko, nisko
 • poznanie figur geometrycznych – koło
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności
 • doskonalenie umiejętności rysowania postaci ludzkiej z zachowaniem jej charakterystycznych elementów

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO -KSZTAŁCĄCE MIESIĄC PAŻDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień na działce
 2. Nasze rodziny
 3. Nasi domowi ulubieńcy
 • budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • porównywanie zbiorów równolicznych
 • poznanie figury geometrycznej – kwadratu
 • dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 •  poznanie   litery A a, M m, E e
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat
 • układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespole
 • poznanie pracy zawodowej rodziców
 • określanie relacji między członkami rodziny
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych i eksperymentowania
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych
 • rozbudzanie inwencji twórczej i pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO -KSZTAŁCĄCE MIESIĄC LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Domy i domki
 2. Urządzenia elektryczne
 3. A deszcz pada i pada
 4. Zdrowie naszym skarbem
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • Zachęcanie do prowadzenia zabaw badawczych i eksperymentów
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
 • Zapoznanie z literą I i, K k, D,d, T t – wielką i małą, drukowaną i pisaną
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem, prostokątem
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5
 • Tworzenie zbiorów i porównywanie ich elementów
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie dziesięciu
 • Rozwijanie kreatywności, umiejętności konstrukcyjnych, inwencji twórczej
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • Rozumienie konieczności dbania o zdrowie poprzez właściwy ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, zdrowe odżywianie, kontrolne wizyty u lekarza, aktywność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne uczestnictwo w pracach domowych

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO -KSZTAŁCĄCE MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

Tematy kompleksowe:

Co robić w taki smutny czas

Nadeszła zima

Święta tuż, tuż(2-tyg.).

 • Wprowadzenie radosnej atmosfery oczekiwania na święta, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w życiu rodzinnym – wspólne przygotowywanie posiłków
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami rozwiniętymi
 • Wprowadzenie litery L, l; R,r wielkiej i malej, drukowanej i pisanej
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 0, 6
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi
 • Rozwijanie umiejętności twórczych i pomysłowości oraz poczucia estetyki

Kolęda „Jest taki dzień”

1. Jest taki dzień
Bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień
W którym gasną wszelkie spory

Jest taki dzień
W którym radość wita wszystkich
Dzień, który już
Każdy z nas zna od kołyski

Ref: Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom
Tchnienie wiatru - płatkom śniegu

2. Jest taki dzień
Tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień
Który liczy się od zmroku                                                                                                                             

Jest taki dzień
Gdy jesteśmy wszyscy razem

Dzień zwykły dzień

Dziś nam los go składa w darze

Ref:Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom
Tchnienie wiatru - płatkom śniegu

Wiersz „Już święta”

1.Gdy opłatkiem się łamiemy

To życzymy  bliskim

Żeby Pokój był na ziemi

I niósł radość wszystkim

2. Żeby słońce nam świeciło

Raj był naokoło,

Żeby ludziom tutaj było

Dobrze i wesoło.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- kształcące luty

Tematy kompleksowe:

1. Zimowe zabawy

 • Opowiadanie obrazków, wymyślanie tytułów.
 • Dopowiadanie czasowników do rzeczowników
 • Wyczuwanie ciała i przestrzeni, odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu
 • Rysowanie pod dyktando.
 • Wspólne układanie opowiadania poprzez dokładanie zdań przez kolejne dzieci w taki sposób, aby łączyły się z poprzednimi w logiczną całość.

2. Tak mija nam czas

 • Poznanie pracy zegarmistrza.
 • Przypomnienie nazw pór roku, zapoznanie z nazwami miesięcy, dopasowanie miesięcy do pór roku.
 • Określanie logicznej wartości zdań- Prawda czy fałsz ?
 • Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego- określanie liczby zwrotek, tempa i nastroju piosenki oraz wysokości dźwięków.

3. Czy jesteśmy sami w kosmosie ?

 • Rozmowa na temat kosmosu i układu słonecznego.
 • Nazywanie poszczególnych planet Układu Słonecznego
 • Wspieranie umiejętności dziecka w odróżnianiu świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Śnieżne kule- Tworzenie zbiorów ze względu na jedną cechę- wielkość.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie jako przybywania, w zakresie 7
 • Ściganka- Konstruowanie gry „ściganki”, zabawa matematyczna w dwóch zespołach
 • Zegary, koraliki, słoneczka”- Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
 • Osiem ufoludków- Liczenie w zakresie 8, dodawanie i odejmowanie sylwet ufoludków oraz różnych liczmanów wg instrukcji n-lki
 • Lądowanie UFO-  Rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie  jako ubywania, w zakresie 8

„Zabawa zimą” W. Kostecka
Spójrz za okno- śnieg już pada!
Przykrył domy i uliczki.
Chodźmy szybko na plac zabaw!
Gdzie są twoje rękawiczki?
Porzucamy się śnieżkami
i bałwana ulepimy.
Popatrz, dzieci z saneczkami!
Może do nich dołączymy?
Bardzo fajny ten pagórek!
Trzeba się z sankami wdrapać,
tylko mocno trzymaj sznurek ...
Oj, zjechały, ale gapa!
Zobacz, tam jest lodowisko.
Dam ci łyżwy- dalej, śmiało!
Och, uważaj! Ale ślisko ...
Uff, niewiele brakowało.
A śnieg ciągle sypie, prószy
Niknie pod nim chodnik, trawa...
Chociaż mróz nas szczypie w uszy-
zimą świetna jest zabawa!

Piosenka „Zima biała”

I. Przyszła rankiem zima biała, 
Pola śniegiem zasypała. 
Utocz śniegiem białe kule 
I bałwana z nami lep.
Ref. Bo zabawy zimowe 
są radosne i zdrowe. 
Zimnym śniegiem muskane 
kwitną bazie rumiane.
II. zamiast zerkać zza firanki, 
wyjmij łyżwy, narty, sanki, 
Mknij po lodzie i po śniegu 
Białą zimę chwytaj w biegu!

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO -KSZTAŁCĄCE MIESIĄC MARZEC

Tematy kompleksowe:

1.  Zwierzęta na świecie

 • Uwrażliwianie dzieci na losy zwierząt. Poszerzanie wiadomości o zwierzętach
 • Dostarczenie ciekawostek na temat wrony.                                                     
 • Wymienianie nazw zwierząt nie spotykanych w Polsce na wolności

2. Czy dinozaury żyły naprawdę ?

 • Uzupełnianie wiedzy dzieci na temat dinozaurów
 • Poznanie przypuszczalnych przyczyn wyginięcia dinozaurów
 • Poznanie właściwości fizycznych minerałów: soli kamiennej i węgla kamiennego

3. Nadchodzi wiosna

 • Zapoznanie z kalendarzem pogody
 • Określanie elementów pogody: deszcz, wiatr, słońce, chmury, burza
 • Dostrzeganie i obserwacja oznak zbliżającej się wiosny
 • Poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów

4.  Nadeszła wiosna

 • Rozmowy o wiosennych powrotach ptaków, omawianie ich wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic
 • Zapoznanie z etapami rozwojowymi motyla
 • Omówienie wyglądu pszczół, słuchanie ciekawostek na temat pszczół, degustacja miod

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Liczymy - liczenie na zbiorach zastępczych, z jednoczesnym przeniesieniem liczby elementów na inne zbiory (zabawki, klocki, węzły na sznurku).
 • Zwierzęta w Zoo - działania na liczmanach wg instrukcji nauczyciela, zamiana liczmanów na cyfry i znaki matematyczne, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Dziewięć dinozaurów - dodawanie i odejmowanie w zakresie 8 i 9.
 • Rozwiązywanie zadań metodą symulacji. Układanie i odczytywanie działań, posługując się cyframi i znakami matematycznymi.
 • Liczymy do dziewięciu - porównywanie liczebności zbiorów. Zbiory równoliczne.
 • Wiosenne bazie i bociany - liczenie gałązek z baziami wierzbowymi. Bociany nad stawem- zabawa matematyczna-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10.
 • Kukułcze jajo - liczenie w zakresie 10, utrwalanie zbioru liczbowego, rozwiązywanie zadań matematycznych.
 • Tajemnicze butelki - zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów- napełnianie butelek różną zawartością wody zabarwionej farbą.

Idzie wiosna

Puk, puk, puk ...w okienko!
- Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek liliowych.
Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.
Idzie, uderza witką
wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko
młodymi listkami.
Słono złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk ... chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.

Tekst piosenki:
Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.
Ktoś na niebie owce wypasa, hej
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej
Nawet w bramie pan Walenty stróż,
puszcza wiosną pierwsze pędy , już.
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,
I na spacer poszedł sobie sam.
Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,
By zieloną wiosnę w głowie mieć.
Wiosna, wiosna, wiosna, wiosna

TREŚCI  NAUCZANIA REALIZOWANE  W GRUPIE „ SMERFY” 04.05.2020r.-08.05. 2020r

DATA

TEMAT TYGODNIA

TEMAT DNIA

FORMA

04.05.-08.05.2020r.

 

 

 

 

POLSKA W UNII  EUROPEJSKIEJ

„Spacer po Warszawie”

 

„Spacer  po Krakowie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?  Uporządkowanie dotychczas  przyswojonej;  wiedzy związanej ze stolicą Polski-Warszawą ;

 ? Przybliżenie położenia Warszawy na mapie Polski;  

? Quiz wiedzy związanej z zabytkami Warszawy; 

? Przedstawienie dzieciom ciekawostek związanych z naszym miastem-Warszawą;

? Rozwijanie motoryki małej podczas wykonywania pracy plastycznej-Syrenka Warszawska;

? Zapoznanie dzieci z miastem –Kraków: (przybliżenie położenia miasta na mapie);

? Przybliżenie dzieciom wiadomości związanych z najważniejszymi zabytkami  Krakowa;

? Przedstawienie legendy związanej z grodem- Kraka: „Legenda o Smoku Wawelskim” w formie Teatrzyku Kasimhibai;

? Ćwiczenia z a zakresu spostrzegawczości wzrokowej: „Czym się różnią smoki?”;

? Rozwijanie motoryki małej podczas wykonywania ćwiczenia graficznego „Smok chce wrócić pod Wawel”;

? Doskonalenie słuchu muzycznego podczas słuchania Hejnału z Wieży Mariackiej i piosenki związanej z Krakowem;

 

 

 

„Poznajemy Europę”

„Poznajemy

Unię Europejską”.

„Kraje należące do Unii Europejskiej.

Święto Europy-9 maja”.

 

 

 

Zapoznanie dzieci z położeniem Europy na mapie, globusie

? Wprowadzenie pojęcia Europa, jako nazwy kontynentu

? Słuchanie legendy „Mit o Europie”;

? Zapoznanie z państwami leżącymi w Europie;

? Słuchanie wiersza pt „Unia Europejska”;

? Wyjaśnienie pojęcia Unia Europejska; 

? Zapoznawanie z symbolami UE: flaga, hymn „Oda do radości”, maskotka Syriusz, waluta;

? Nauka piosenki „Piosenka o Europie” (Orkiestra Naszych Dni);

 ? Zapoznanie z położeniem na mapie politycznej Europy państw należących do UE

?  Ogólna charakterystyka krajów: położenie geograficzne, ukształtowanie terenu zabytki, ważniejsze miejsca itp. - flaga, - godło, - hymn, - język;

 ? Podsumowanie wiedzy o Unii Europejskiej zdobytej podczas tygodnia ,,Polska w Unii Europejskiej”

? Rozwiązywanie quizów, zagadek o tematyce europejskiej. ;

 

 

 

DATA

TEMAT TYGODNIA

TEMAT DNIA

FORMA

                                                          27.04.-30.04.2020r.

 

 

 

 

„Polska -  moja Ojczyzna”

 

- „Polska –mój kraj”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Z biegiem Wisły”.

 

 

?  Zapoznanie z symbolami narodowymi (godło, flaga, hymn,) ;

 ? Przybliżenie historii naszego kraju z okresów niewoli do momentu odzyskania Niepodległości;  

? Wyjaśnienie słowa: Ojczyzna, patriota, patriotyzm,; 

? Wyrabianie postawy Obywatelskiej Polaka podczas oglądania filmu edukacyjnego związanego z Polską i słuchanie Hymnu Narodowego;

? Rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych;

? Stymulowanie poprawności wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjno/fonacyjne;

? Przybliżenie wiadomości związanych ze stolica polski-Warszawą ;

? Poznanie legendy związanej z naszą stolicy  Polski- Warszawą: „Wars i Sawa”;

? Przybliżenie wiadomości związanych z najważniejszymi pomnikami i zabytkami Warszawy;

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dzień twórczości Wielkich Polaków”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Moja matematyka”

 

? Poznanie piosenki związanej z główąa rzeka ,która płynie przez Warszawę-Wisłą;

 ? Rozwijanie motoryki małej poprzez uzupełnianie Kart Pracy dotyczących naszego kraju

? Wzmacnianie tężyzny fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne;

? Zaprezentowanie postaci głównych Wielkich Polaków zasłużonych dla naszego kraju-przybliżenie ich życiorysów i zasług;

? Oglądanie ilustracji przedstawiających Polaków zasłużonych dla Polski-omawianie ich wyglądu ;

 ? Rozwijanie myślenia twórczego podczas zabawy dydaktycznej „O jakiej osobie mówię”  ;

? Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej podczas tworzenia wyrazów z rozsypani literowej;

? Globalne czytanie wyrazu: Polska, Godło, Flaga, Wisła, Warszawa,…

? Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania Puzzlowego obrazka związanego z Polską.

 ? Doskonalenie umiejętności wykonywania „symboli równania”- podczas zabawy matematycznej;

? Rozwijanie umiejętności dopasowywania  elementów do obrazka wg wzoru;

 ? Dostrzeganie różnic i podobieństw na dwóch obrazkach związanych z tematyką Polski;

? Określanie miar długości podczas wykonywania zadania-długi,dłuższy,najdłuższy…

? Wprowadzanie elementów Kodowania podczas wykonywania zadania z tekstem.

TREŚCI  NAUCZANIA REALIZOWANE  20.04.2020r.-24.04. 2020r.

DATA

TEMAT TYGODNIA

TEMAT DNIA

FORMA

                               20.04.-24.04.2020r.

 

 

 

 

 

„Ziemia nasza Planeta”

 „Bez wody nie ma życia”.

 

 

 

 

 

-„Chronimy las i jego mieszkańców”

 

 

 

?  Zapoznanie z właściwościami wody ;

 ? Przedstawienie  znaczenia wody w życiu ludzi,  zwierząt oraz przyrody;

 •  Rozmowa na temat   szkodliwego działania  człowieka na  ochronę środowiska

? Przeprowadzanie różnorodnychdoświadczeńz wykorzystaniem wody i innych składników-formułowanie własnych wniosków z doświadczeń;

 •  Stymulowanie motoryki małej poprzez  wykonywanie pracy plastycznej- „Roślinny przyjaciel”;

? Zapoznanie z gatunkami zwierząt zamieszkującychw lesie: ptaki, ssaki, owady;

? Poznanie charakterystycznych cech wyróżniających w/w gatunki zwierząt lasu

? Zapoznanie z gatunkami drzew rosnących w lesie i pracą leśniczego;

 

 

 

„Uwaga! Ziemia w niebezpieczeństwie”

„Zabawy z matematyka”

 

 

„W krainie emocji”-

zajęcie z Programu Promocji  Zdrowia Psychicznego u małych  dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie znajomości języka angielskiego-materiały od lektora;

Rozwijanie poczucia rytmu u dzieci podczas „ekologicznych zabaw”

Wzmacnianie tężyzny fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne;

Podsumowanie wiadomości nt. Ochrony środowiska w jakim  żyjemy

Oglądanie ilustracji przedstawiających środowisko czyste i zanieczyszczone (połączone z rozmową) ;

 ? Utrwalenie  zjawiska  „dzień-noc”;

? Rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci podczas oglądania filmu edukacyjnego- pt.„Ziemia w niebezpieczeństwie”.

? Globalne czytanie wyrazu: ZIEMIA, SŁOŃCE, KSIĘŻYC…

? Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania wieży z kubków ekologicznych.   

 ? Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych podczas wykonywania zadania;

? Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności elementów w zbiorach: więcej, mniej ,tyle samo….

 ? Rozwiązywanie  zadań z treścią –formułowanie wniosków z wykonywanych działań. 

? Rozwijanie umiejętności opowiadania o swoich emocjach: Jak się czuje ?Czy jestem wesoły ,smutny?, Kiedy jestem wesoły, kiedy smutny….?

? Odkrywanie podczas zabaw  w dzieciach potencjałów pozytywnych cech- jestem radosny bo… jestem smutny bo....,lubię robić to…, pomagam innym w…. ,nie lubię gdy…?

TREŚCI  NAUCZANIA REALIZOWANE  14.04.2020r.-20.04. 2020r.

 

DATA

 

TEMAT TYGODNIA

 

TEMAT DNIA

 

FORMA

 

14.04.-17.04.2020

 

 

„DBAMY O ZIEMIĘ”

 

- „Wycieczka do lasu”.

 

 

 

 

 

-„Wiemy jak dbać o świat wokół nas”.

 

 

 

 

? Rozmowa na temat konieczności i sposobów dbania o środowisko naturalne;

 ?  Czytanie wierszy, opowiadań o tematyce ekologicznej m.in. ,,Potwór Ekologiczny” N. Usenko ;

 •     Zapoznanie z systemem segregowania odpadów

? Przeprowadzanie eksperymentów z wodą;

 •  Wyrabianie umiejętności koncentracji i uwagi podczas oglądania filmu edukacyjnego o tematyce ekologicznej;

? Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat w formiezdań złożonych.

? Zapoznanie dzieci z następującymi określeniami: „postawa proekologiczna”, „ekologia/ekolog”, „segregacja „, „recykling”.

 

 

 

 

„Ziemia-błękitna planeta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eko -Przyjaciel”

? Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się w rytm muzyki przy piosence: „Świat w naszych rękach ;

? Doskonalenie znajomości języka angielskiego-materiały od lektora;

 ? Ćwiczenia analizy i syntezy głosek w wyrazach związanych z przyrodą/ ekologią;

? Wzmacnianie tężyzny fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne;

? Uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”;

 ? Zapoznanie dzieci z cyklicznością zjawiska  „dzień-noc”;

? Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów;.

? Globalne czytanie wyrazu: ZIEMIA;

? Uogólnienie i rozwijanie myślenia twórczego podczas rozwiązywania zagadek  

? rozwijanie aktywności plastycznej podczas wykonywania pracy .

? Oglądanie ilustracji przedstawiających środowisko czyste i zanieczyszczone (połączone z rozmową) ;

? Zapoznanie z literą Z, z- doskonalenie motoryki małej podczas odwzorowywania litery Z.

 •   Układanie historyjki obrazkowej ,,Co się dzieje z odpadami?” (rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego) ;

TREŚCI  NAUCZANIA REALIZOWANE  06.04.2020r.-10.04. 2020r.

DATA

TEMAT TYGODNIA

TEMAT DNIA

FORMA

                            06.04.-10.04.2020r.

 

 

 

 

 

„Wielkanoc zbliża się…”

 

- „Wielkanocne symbole”.

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Pisanki”.

Zapoznanie dzieci z tradycjami i obrzędami obchodzenia Świąt Wielkanocnych- (Niedziela Palmowa, Wielka Sobota-święcenie pokarmów, Wielkanocna Niedziela, Wielkanocny Poniedziałek);

 ? Pielęgnowanie polskich obyczajów i rodzinnych więzi  poprzez wspólne przygotowywanie się do Świat

?   rozwijanie mowy czynnej poprzez czytanie wierszy, opowiadań o tematyce wielkanocnej ;

? stymulowanie kompetencji matematycznych poprzez

Rozwijanie kreatywności, doskonalenie motoryki małej  poprzez proponowanie różnorodnych form  plastycznych związanych z ozdabianiem jajek: kraszanki, pisanki, wydrapywani itp.

 •  Rozwijanie   umiejętności klasyfikowania elementów w zbiorach, wskazywania liczby największej ,najmniejszej. Posługiwanie się znakiem  +,-, =.

? Wyrabianie umiejętności koncentracji i uwagi podczas oglądania filmu edukacyjnego;

 

 

 

„Zajączki malują jajka”.

„Święta w moim domu”

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się w rytm muzyki przy piosence związanej z Wielkanocą;

Doskonalenie znajomości języka angielskiego-materiały od lektora;

 ? Ćwiczenia analizy i syntezy głosek w wyrazach związanych ze Świętami;

? Wzmacnianie tężyzny fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne;

? Omawianie treści historyjki obrazkowej, tworzenie zakończenia według własnego pomysłu;

? Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabawy dydaktycznej;

? Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie  ćwiczeń grafomotorycznych i prac plastycznych;

? Ćwiczenia relaksacyjne mające na celu wyciszenie i relaksację całego ciała

? Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 10.

? Rozwijanie myślenia twórczego poprzez ćwiczenia i zabawy;

? Zapoznanie z literą J, j- doskonalenie motoryki małej podczas odwzorowywania litery J.

? Zacieśnianie więzi rodzinnych podczas wspólnego przygotowywania pisanek ,dekoracji świątecznych ,wspólnego pieczenia ciast i przygotowywania potraw świątecznych.

Treści programowe 30.03 - 03.04.2020

DATA

TEMAT TYGODNIA

TEMAT DNIA

FORMA

                          30.03-03.04.2020

 

„Wiosna na wsi”

Na wiejskim podwórku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Co słychać na wsi?”

 

 

- Dzień w kuchni z mamą i tatą-wspólne gotowanie i pieczenie.

 

 doskonalenie mowy i myślenia

- bajka edukacyjna  - 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A

? rozwijanie słuchu i poczucia rytmu u dzieci

- zabawy przy muzyce – piosenka Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Śpiewające Brzdące

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
? zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku

Odgłosy wiejskiego podwórka- poniżej krótki filmik z odgłosami:
https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA

? Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów  w zbiorze. Rozwiązywanie zadań z treścią

-„Matematyka w zagrodzie”- zabawa dydaktyczna w załączony scenariuszu

? Życie zwierząt na wsi- film edukacyjny

http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin3/mod-1_3/index.html

? Zwierzęta wiejskie- praca plastyczna.

? Rozmowa na temat piosenki – wymienianie zwierząt i określanie ich miejsc zamieszkiwania 

- Piosenka Stary Donald farmę miał : https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

? Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej –kolejności czynności

 ? Zacieśnianie więzi rodzinnych

 - Zdrowa Dziecko-sałatka  warzywna z serem fetą

-  Zdrowe Dziecko- kolorowe zdrowe kanapki

 -  Zdrowy Dziecko-sałatka owocowa

-  Słodki Dzień Gofra

Załączniki w scenariuszu dla rodziców.

 

 

„Doświadczamy czegoś innego, nowego”

„Kto żyje na wsi?”

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności eksperymentowania z produktów domowych „Mleczna droga”

? Doskonalenie znajomości języka angielskiego-materiały od lektora P. Heleny

? „Zwierzęta i ich domy”- makieta gospodarstwa domowego.

 ? Ćwiczenia analizy i syntezy głosek w wyrazach-„Zwierzęta”

? Zabawa twórcza- „Językiem zwierząt mówić chcę”.

? Rozwijanie umiejętności koncentracji i uwagi

- Bajka terapeutyczna  „Na wiejskim podwórku”-Tatiana Jankiewicz

? zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku

? Zwierzęta wiejskie- praca plastyczna.

?Rozwijanie sprawności ruchowej i reakcji na sygnał - Ćwiczenia gimnastyczne-zestaw w załaczniku

? Zabawa integracyjna  „Mamo ,mamo, ile kroków po domu” -rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy dorosłego z dzieckiem

? Zabawy logopedyczne w ramach profilaktyki logopedycznej (materiały od logopedy)


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-01