Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu zorganizowane sa bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci.

GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

PROWADZĄCA: Katarzyna Dworakowska

FORMY I CELE ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH REALIZOWANYCH Z DZIEĆMI MŁODSZYMI (3-LATKAMI I 4-LATKAMI)

- zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe: kształtowanie właściwej reakcji na sygnał wzrokowy i dźwiękowy, wyrabianie orientacji w przestrzeni, kształtowanie umiejętności zachowanie się i poruszania w grupie tj. chodu, biegu bez potrącania, omijania przeszkód, oceny kierunku i odległości, zapamiętywanie poleceń, kształtowanie właściwych reakcji na gest i ruch;

- zabawy i ćwiczenia doskonalące podstawowe formy ruchu: bieg, skok, podskok, wspinanie się, czworakowanie, rzut, chwyt, celowanie, poczucie równowagi: nabywanie ogólnej sprawności i wzmocnienie zwinności, wytrzymałości, bieg całą grupą w jednym kierunku bez potrąceń na małych odcinkach, nabywanie lepszej orientacji w czasie biegu, czworakowanie w podporze na całych dłoniach i palcach stóp na krótkich odcinkach, poruszanie się na czworakach w dowolnym kierunku, omijanie przeszkód, wzmacnianie mięśni pasa barkowego, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nabywanie umiejętności zachowania równowagi ciała w utrudnionych warunkach, rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez płynny ruch ( zamach-rzut), rzuty oburącz prawą i lewą ręką, rzuty do określonego celu, podrzucanie piłek, woreczków, szarf, próby chwytu oburącz, jednorącz (prawą i lewą ręką), toczenie różnych piłek, przyjmowanie prawidłowej postawy podczas rzutu i toczenia ( w leżeniu, w siadzie ), aktywizowanie mięśni przykręgosłupowych, mięśni obręczy barkowej i biodrowej, wzmacnianie siły całego ciała;

- zabawy i ćwiczenia oddechowe: służą poprawieniu wentylacji płuc i zwiększania ruchomości klatki piersiowej, uczą nawyku oddychania podczas zabaw i ćwiczeń, służą uspokajaniu organizmu po wysiłku;

- zabawy i ćwiczenia kształtujące - pozwalają na dokładne dozowanie i ukierunkowanie ruchu na wzmocnienie odpowiednich grup mięśni, stawów, zwiększenie ruchomości kręgosłupa; stanowią także główny zabieg profilaktyczny, zabezpieczający przed powstawaniem zniekształceń postawy ciała w ustalających się krzywiznach kręgosłupa: Ćwiczenia mięśni grzbietu, mięśni brzucha i pośladków, wzmacniające mięśnie stóp.

FORMY I CELE ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH REALIZOWANYCH Z DZIEĆMI STARSZYMI (5 - LATKAMI)

- zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe: szybkie reagowanie na sygnały, doskonalenie umiejętności różnych ustawień: w kole, rzędzie, rozsypce, parami, doskonalenie chodu i biegu;

- zabawy i ćwiczenia doskonalące podstawowe formy ruchu: bieg, skok, podskok, wspinanie się, czworakowanie, rzut, chwyt, celowanie, poczucie równowagi: doskonalenie wytrzymałości, nabywanie lepszej orientacji w czasie biegu, doskonalenie koordynacji mięśni nóg i rąk podczas biegu, kształtowanie zwinności, refleksu, swobody w poruszaniu się, wzmacnianie mięśni dłoni i stóp, naśladowanie sposobów poruszania się różnych zwierząt, czworakowanie tyłem, chodzenie na trzech kończynach, wyścigi w czworakowaniu i pełzaniu z toczeniem piłki głową, chód równoważny połączony z dodatkowym ruchem np.: z podnoszeniem, przenoszeniem, przesuwaniem piłki, worka, krążka, doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi, chód z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach, zatrzymanie się na palcach po biegu, po pełzaniu, po obrocie w przysiadzie podpartym przodem, sprawniejsze wykonywanie rzutów, chwytów, celowania i toczenia w różnych pozycjach np.: w torze przeszkód, we wspięciu na drabinki oraz większymi piłkami i większą liczbą woreczków, kontrola poprawnego wykonywania ruchów przez nauczyciela i współćwiczącego, nauka pokonywania toru przeszkód obwodu stacyjnego w przejściach, zejściach, wspinaniu się po różnych przyrządach na różnych wysokościach;

- zabawy i ćwiczenia oddechowe służą poprawieniu wentylacji płuc i zwiększania ruchomości klatki piersiowej, uczą nawyku oddychania podczas zabaw i ćwiczeń – torem brzusznym i piersiowym w różnych pozycjach korekcyjnych, wzmacnianiu mięśni brzucha i rozciąganiu mięśni klatki piersiowej, służą uspokajaniu organizmu po wysiłku;

- zabawy i ćwiczenia kształtujące - pozwalają na dokładne dozowanie i ukierunkowanie ruchu na wzmocnienie odpowiednich grup mięśni, stawów, zwiększenie ruchomości kręgosłupa; stanowią także główny zabieg profilaktyczny, zabezpieczający przed powstawaniem zniekształceń postawy ciała w ustalających się krzywiznach kręgosłupa: Ćwiczenia mięśni grzbietu, mięśni brzucha i pośladków, wzmacniające mięśnie stóp.

ROZWÓJ RUCHOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Rozwój ruchowy dziecka jest ściśle związany z jego rozwojem somatycznym (rośnięciem, zmianami proporcji ciała, przyrostem masy mięśniowej, procesem kostnienia szkieletu), fizjologicznym (usprawnianiem mechanizmów krążenia i oddychania, przebiegiem procesów biochemicznych w mięśniach, dojrzewaniem układu nerwowego) i psychicznym (od niego zależą motywy podejmowanych czynności ruchowych oraz stany emocjonalne regulujące czynności ruchowe i poziom sprawności), a także z rozwojem umysłowym warunkującym racjonalność postępowania i społecznym, który każe dziecku uwzględniać racje innych i dostosowywać swoje zachowanie do obowiązujących norm społecznych.

Rozwój sprawności ruchowej przebiega dwutorowo; jako doskonalenie ruchów postawno-lokomocyjnych (chodu, biegu, skoków, wspinania się itp.- motoryka duża) i jako rozwój ruchów manipulacyjnych (polegających na zdolności posługiwania się przedmiotami i narzędziami- motoryka mała). Tempo rozwoju motorycznego dziecka nie jest równomierne a także nie przebiega jednakowo. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci przebiega nierównomiernie, skokowo, w cyklach dwuletnich. W okresie przedszkolnym można wyodrębnić dwie grupy wiekowe, między którymi następuje owo przyspieszenie. Są to trzy- i czterolatki oraz pięciolatki.

Dzieci trzyletnie potrafią chodzić, biegać, wspinać się i pełzać. Obserwujemy u nich jednak brak koordynacji, krótkotrwałą koncentrację uwagi, powolne i niezręczne działania, wykonywanie niepotrzebnych ruchów dodatkowych oraz niemożność połączenia w całość dwóch różnych form ruchu, na przykład biegu i skoku, rzutu i chwytu.

U dzieci czteroletnich obserwujemy postęp w rozwoju cech motorycznych i sprawności fizycznej. Wydłuża się możliwość skupienia uwagi, zwiększa potrzeba ruchu i chęć wspólnej zabawy. Poprawia się zdolność wykonywania chwytów, rzutów, podskoków, łatwych ćwiczeń równoważnych. W tej grupie wiekowej występuje między dziećmi duże zróżnicowanie w poziomie rozwoju cech motorycznych.

U dzieci pięcioletnich obserwujemy szybki rozwój cech motorycznych, takich jak siła, szybkość, zwinność, zręczność i wytrzymałość. Równocześnie kształtują się takie cechy psychiczne jak pojętność, pamięć, odwaga, ambicja. Pojawiają się różnice w rozwoju motorycznym ze względu na płeć.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-11-02