Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu zorganizowane sa bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci.

RYTMIKA OD 09.09.2019

KOREKTYWA OD 01.10.2019

ODDZIAŁY

PONIEDZIAŁEK

PIATEK

WTOREK

I

14.40

9.00

9.20

II

12.30

9.20

9.00

III

14.20

9.40

9.40

IV

12.50

11.00

10.00

V

13.20

10.30

10.30

VI

13.50

10.00

11.00

 

Język angielski od dnia 01.10.2019 r.

ODDZIAŁY

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

I

10.20

11.20

II

10.40

11.40

III

11.00

12.30

IV

11.20

12.50

V

12.30

13.15

VI

12.55

13.40

GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

PROWADZĄCA: Katarzyna Dworakowska

FORMY I CELE ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH REALIZOWANYCH Z DZIEĆMI MŁODSZYMI (3-LATKAMI I 4-LATKAMI)

- zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe: kształtowanie właściwej reakcji na sygnał wzrokowy i dźwiękowy, wyrabianie orientacji w przestrzeni, kształtowanie umiejętności zachowanie się i poruszania w grupie tj. chodu, biegu bez potrącania, omijania przeszkód, oceny kierunku i odległości, zapamiętywanie poleceń, kształtowanie właściwych reakcji na gest i ruch;

- zabawy i ćwiczenia doskonalące podstawowe formy ruchu: bieg, skok, podskok, wspinanie się, czworakowanie, rzut, chwyt, celowanie, poczucie równowagi: nabywanie ogólnej sprawności i wzmocnienie zwinności, wytrzymałości, bieg całą grupą w jednym kierunku bez potrąceń na małych odcinkach, nabywanie lepszej orientacji w czasie biegu, czworakowanie w podporze na całych dłoniach i palcach stóp na krótkich odcinkach, poruszanie się na czworakach w dowolnym kierunku, omijanie przeszkód, wzmacnianie mięśni pasa barkowego, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nabywanie umiejętności zachowania równowagi ciała w utrudnionych warunkach, rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez płynny ruch ( zamach-rzut), rzuty oburącz prawą i lewą ręką, rzuty do określonego celu, podrzucanie piłek, woreczków, szarf, próby chwytu oburącz, jednorącz (prawą i lewą ręką), toczenie różnych piłek, przyjmowanie prawidłowej postawy podczas rzutu i toczenia ( w leżeniu, w siadzie ), aktywizowanie mięśni przykręgosłupowych, mięśni obręczy barkowej i biodrowej, wzmacnianie siły całego ciała;

- zabawy i ćwiczenia oddechowe: służą poprawieniu wentylacji płuc i zwiększania ruchomości klatki piersiowej, uczą nawyku oddychania podczas zabaw i ćwiczeń, służą uspokajaniu organizmu po wysiłku;

- zabawy i ćwiczenia kształtujące - pozwalają na dokładne dozowanie i ukierunkowanie ruchu na wzmocnienie odpowiednich grup mięśni, stawów, zwiększenie ruchomości kręgosłupa; stanowią także główny zabieg profilaktyczny, zabezpieczający przed powstawaniem zniekształceń postawy ciała w ustalających się krzywiznach kręgosłupa: Ćwiczenia mięśni grzbietu, mięśni brzucha i pośladków, wzmacniające mięśnie stóp.

FORMY I CELE ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH REALIZOWANYCH Z DZIEĆMI STARSZYMI (5 - LATKAMI)

- zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe: szybkie reagowanie na sygnały, doskonalenie umiejętności różnych ustawień: w kole, rzędzie, rozsypce, parami, doskonalenie chodu i biegu;

- zabawy i ćwiczenia doskonalące podstawowe formy ruchu: bieg, skok, podskok, wspinanie się, czworakowanie, rzut, chwyt, celowanie, poczucie równowagi: doskonalenie wytrzymałości, nabywanie lepszej orientacji w czasie biegu, doskonalenie koordynacji mięśni nóg i rąk podczas biegu, kształtowanie zwinności, refleksu, swobody w poruszaniu się, wzmacnianie mięśni dłoni i stóp, naśladowanie sposobów poruszania się różnych zwierząt, czworakowanie tyłem, chodzenie na trzech kończynach, wyścigi w czworakowaniu i pełzaniu z toczeniem piłki głową, chód równoważny połączony z dodatkowym ruchem np.: z podnoszeniem, przenoszeniem, przesuwaniem piłki, worka, krążka, doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi, chód z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach, zatrzymanie się na palcach po biegu, po pełzaniu, po obrocie w przysiadzie podpartym przodem, sprawniejsze wykonywanie rzutów, chwytów, celowania i toczenia w różnych pozycjach np.: w torze przeszkód, we wspięciu na drabinki oraz większymi piłkami i większą liczbą woreczków, kontrola poprawnego wykonywania ruchów przez nauczyciela i współćwiczącego, nauka pokonywania toru przeszkód obwodu stacyjnego w przejściach, zejściach, wspinaniu się po różnych przyrządach na różnych wysokościach;

- zabawy i ćwiczenia oddechowe służą poprawieniu wentylacji płuc i zwiększania ruchomości klatki piersiowej, uczą nawyku oddychania podczas zabaw i ćwiczeń – torem brzusznym i piersiowym w różnych pozycjach korekcyjnych, wzmacnianiu mięśni brzucha i rozciąganiu mięśni klatki piersiowej, służą uspokajaniu organizmu po wysiłku;

- zabawy i ćwiczenia kształtujące - pozwalają na dokładne dozowanie i ukierunkowanie ruchu na wzmocnienie odpowiednich grup mięśni, stawów, zwiększenie ruchomości kręgosłupa; stanowią także główny zabieg profilaktyczny, zabezpieczający przed powstawaniem zniekształceń postawy ciała w ustalających się krzywiznach kręgosłupa: Ćwiczenia mięśni grzbietu, mięśni brzucha i pośladków, wzmacniające mięśnie stóp.

ROZWÓJ RUCHOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Rozwój ruchowy dziecka jest ściśle związany z jego rozwojem somatycznym (rośnięciem, zmianami proporcji ciała, przyrostem masy mięśniowej, procesem kostnienia szkieletu), fizjologicznym (usprawnianiem mechanizmów krążenia i oddychania, przebiegiem procesów biochemicznych w mięśniach, dojrzewaniem układu nerwowego) i psychicznym (od niego zależą motywy podejmowanych czynności ruchowych oraz stany emocjonalne regulujące czynności ruchowe i poziom sprawności), a także z rozwojem umysłowym warunkującym racjonalność postępowania i społecznym, który każe dziecku uwzględniać racje innych i dostosowywać swoje zachowanie do obowiązujących norm społecznych.

Rozwój sprawności ruchowej przebiega dwutorowo; jako doskonalenie ruchów postawno-lokomocyjnych (chodu, biegu, skoków, wspinania się itp.- motoryka duża) i jako rozwój ruchów manipulacyjnych (polegających na zdolności posługiwania się przedmiotami i narzędziami- motoryka mała). Tempo rozwoju motorycznego dziecka nie jest równomierne a także nie przebiega jednakowo. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci przebiega nierównomiernie, skokowo, w cyklach dwuletnich. W okresie przedszkolnym można wyodrębnić dwie grupy wiekowe, między którymi następuje owo przyspieszenie. Są to trzy- i czterolatki oraz pięciolatki.

Dzieci trzyletnie potrafią chodzić, biegać, wspinać się i pełzać. Obserwujemy u nich jednak brak koordynacji, krótkotrwałą koncentrację uwagi, powolne i niezręczne działania, wykonywanie niepotrzebnych ruchów dodatkowych oraz niemożność połączenia w całość dwóch różnych form ruchu, na przykład biegu i skoku, rzutu i chwytu.

U dzieci czteroletnich obserwujemy postęp w rozwoju cech motorycznych i sprawności fizycznej. Wydłuża się możliwość skupienia uwagi, zwiększa potrzeba ruchu i chęć wspólnej zabawy. Poprawia się zdolność wykonywania chwytów, rzutów, podskoków, łatwych ćwiczeń równoważnych. W tej grupie wiekowej występuje między dziećmi duże zróżnicowanie w poziomie rozwoju cech motorycznych.

U dzieci pięcioletnich obserwujemy szybki rozwój cech motorycznych, takich jak siła, szybkość, zwinność, zręczność i wytrzymałość. Równocześnie kształtują się takie cechy psychiczne jak pojętność, pamięć, odwaga, ambicja. Pojawiają się różnice w rozwoju motorycznym ze względu na płeć.

RYTMIKA - prowadząca P. Ewa Fortuna - Woszczyńska

HYMN TARGÓWKA
Tutaj wielka puszcza stała
rzeczka Brodnia przepływała.
Przy jej brzegach całkiem blisko,
zbudowano wnet grodzisko.
Targi tu przeprowadzano
więc Targówkiem go nazwano.
Ref.:
Ach Targówek, nasz Targówek,

tu jest wiele mądrych główek.

To jest nasza wspólna sprawa,

tu zaczyna się Warszawa

Tu atrakcji wiele mamy,
wspólnie tutaj czas spędzamy.
Na nauce, na zabawie
na Targówku jest ciekawie.
W lesie, parku i stadninie
wszyscy razem jak w rodzinie.

Ref.:
Ach Targówek, nasz Targówek,

Na Targówku mamy wszystko,
Kino, teatr, lodowisko.
Jest bezpiecznie, blisko wszędzie
Nawet wkrótce metro będzie.
Nasz Targówek nas zachwyca,
„Tu zaczyna się stolica”!

Ref.:
Ach Targówek, nasz Targówek,

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-10-15