Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny

Do pobrania dla rodziców oświadczenie do odbioru dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego i załącznik dla osób upoważnionych

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole156/p156-oswiadczenie-do-odbioru-dyzur-2018.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole156/p156-zalacznik-do-odbioru-dziecka-dyzur-2018.pdf

SZANOWNI RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA NR 156!

Prosimy o przyniesienie małego ręcznika materiałowego do wycierania rąk, chustek higienicznych (duże opakowanie), chustek mokrych (1 opakowanie) oraz obowiązkowych pisemnych upoważnień do odbioru dziecka.

Z uwagi na warunki pogodowe niezbędne są nakrycia na głowę.

Prosimy nie zapomnieć o kapciach, ubraniach na zmianę, jeśli dziecku zdarzają się „szczególne przypadki”. Produkty higieniczne, ręcznik, upoważnienie przynosimy do sali i przekazujemy nauczycielce, rzeczy osobiste na zmianę zostawiamy w szatni.

Nie przynosimy dzieciom żadnego jedzenia, napojów, nie ma takiej potrzeby.

Ze względu na nieznajomość Rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Przypominamy, że dzieci przyprowadzamy do godz. 08.15, (z uwagi na bezpieczeństwo dzieci przedszkole jest zamykane), o godz. 08.30 jemy śniadanie. Odbieramy dzieci do godz. 17.00

W przypadku nadpłaty za żywienie należy wypełnić druk zwrotu na konto bankowe dostępny u kierownika gospodarczego.

Nieobecności dziecka w przedszkolu proszę zgłaszać na adres mailowy: sekretariat156@wp.pl, a spóźnienia tylko i wyłącznie telefonicznie
pod nr 22 8114252.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 156 do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

Opłatę w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:72 1030 1508 0000 0005 5055 4089.
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola macierzystego".
Potwierdzenie dokonania przelewu na konto przedszkola należy przesłać na adres mailowy: sekretariat156@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r. do godz. 17.00.
Rodzice w dniu rozpoczęcia dyżuru i przyprowadzenia dziecka zobowiązani są dostarczyć oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka oraz ręcznik i chusteczki higieniczne.
Przedszkole nie jest przedszkolem dla dzieci z dietami, nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Szczegóły dotyczące nietolerancji pokarmowych prosimy omawiać tylko i wyłącznie z dyrektorem przedszkola.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec – sierpień 2018 r.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

16 kwietnia

 

14 maja

do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

16 kwietnia

14 maja

godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

30 kwietnia

godz. 9.00

14 maja

 godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

30 kwietnia

godz. 9.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.

25 maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

25 maja

 

 

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

20 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

20 czerwca
godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole156/dyzury-wakacyjne-2018.pdf

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-09