Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Ogłoszenia
Ogłoszenia

Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Prosimy o dostarczenie w dniu przyjścia dziecka do przedszkola następujących akcesoriów:

- małego ręcznika z zawieszką, (który zabierają Państwo w każdy piątek, a w poniedziałek przynoszą czysty);

- worka z ubraniami na przebranie;

- worka ze strojem na zajęcia z korektywy;

- kapci;

- dużego opakowania chustek mokrych i suchych;

- kocyk w poszwie dzieci 3,4 letnie.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od września 2019 r. kontynuujemy udział w AKCJI   „POMAGANIE PRZEZ UBRANIE”.

AKCJA – oznacza zbiórkę odzieży, obuwia, toreb/ek, tekstyliów domowych i zabawek spełniających określone kryteria jakościowe z podziałem na rok szkolny. Skierowana jest do szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków na terenie  Polski. Organizatorem Akcji zbierania tekstyliów jest:

3R Recycling Solutions sp. z o.o. S.K.A.

ul. Partyzancka 11, 21-020 Milejów

Beneficjentami Akcji są:

Fundacja „AKOGO” Ewy Błaszczyk (region mazowiecki)

Hospicjum Gajusz (region łódzki)

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tichnera (region małopolski)

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (region dolnośląski)

Charakter zbiórki jest ciągły, tzn. trwa ona cały rok szkolny: po zakończeniu akcji w czerwcu, automatycznie rozpoczyna się ona we wrześniu. Zbiórka adresowana jest do szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków na terenie Polski.

Zbieramy: odzież damską i męską (bluzki, spodnie, spodenki, spódnice, sukienki, koszule, swetry, bluzy, biustonosze, nową bieliznę, nowe skarpetki, płaszcze, kurtki, kompletne garnitury, czapki, szaliki, apaszki); odzież dziecięcą i niemowlęcą; odzież sportową;  torby, torebki, paski, biżuterię; tekstylia domowe (pościel, kolorowe ręczniki, firany, zasłony, obrusy, szlafroki); obuwie damskie, męskie i dziecięce.

Nie przyjmujemy:rzeczy brudnych, mokrych, zatęchłych; rzeczy odbarwionych, poplamionych i zmechaconych, rzeczy podartych, dziurawych i poprutych

rzeczy w sierści zwierząt i nieprzyjemnie pachnących kołder, poduszek, koców i dywanów.

Cel główny Akcji: Propagowanie działań i zachowań proekologicznych i charytatywnych zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Cele szczegółowe Akcji:

wzbudzanie prospołecznych postaw i wspieranie lokalnej instytucji charytatywnej; finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu dla podopiecznych Beneficjentów w ramach pozyskanych środków;
forma integracji dla uczniów, ich rodziców, przyjaciół i nauczycieli;
przełamywanie negatywnych stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami, niepełnosprawnością; uświadomienie sobie możliwości niestandardowego podejścia do pomagania; kształtowanie właściwych pro-ekologicznych odruchów i postaw u dzieci i młodzieży, a także u osób dorosłych zaangażowanych w akcję; wpływanie na świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mających kontakt z placówkami oświatowymi w zakresie recyklingu;
zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu tekstyliów.
uzupełnienie nabytej w szkole wiedzy teoretycznej poprzez jej praktyczne zastosowanie; wzbudzenie świadomości że i ja dbam o środowisko i mam na nie wpływ; element pozytywnej rywalizacji; naturalny sposób kształtowania liderów, wzmacniania więzi, zwiększania pozytywnej energii i motywacji.

Organizator NIE przekazuje żadnego wynagrodzenia dla koordynatorów, a zebrane tekstylia odbiera bezpłatnie, tzn. uczestnik nie otrzymuje pieniędzy za surowiec, ani nie płaci za jego odebranie.


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-13