Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  WAŻNE INFORMACJE
WAŻNE INFORMACJE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ 25.03 - 10.04.2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie Dzieci z Przedszkola nr 156

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nasze przedszkole nadal będzie prowadzić nauczanie zdalne.

Jest to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla Państwa dzieci.

Wspólnie z nauczycielkami - Radą Pedagogiczną ustaliłyśmy, że codziennie w godzinach przedpołudniowych za pośrednictwem poczty grupowej nauczyciele przekazywać będą materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej, z ewentualnymi załącznikami w postaci: propozycji wykonania prac plastycznych, zabaw badawczych, eksperymentów; opracowanych przez siebie propozycji twórczej aktywności dzieci; linki do słuchowisk, a także linki do wartościowych programów, zabaw on-line.

Dodatkowo materiały będą przesyłać nauczyciele logopedzi i nauczyciel języka angielskiego.

Będziemy także informować Państwa na stronie internetowej i FB o ważnych komunikatach Urzędu Dzielnicy Targówek, Biura Edukacji, Kuratorium Oświaty, Ministra Zdrowia  i Ministra Edukacji Narodowej.

W przypadku pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego (22 811 42 52) w godz. 08.00 – 16.00.

Dyrektor – Lidia Wicha email: p156@edu.um.warszawa.pl

Wicedyrektor - Mariola Drzewińska email: wicedyrektor156@onet.pl

Kierownik gospodarczy - Urszula Bucholc email: sekretariat156@wp.pl

Sekretarka – Bożena Barszczewska email: p156@edu.um.warszawa.pl

Ponadto przekazujemy niezbędne Państwu informacje dotyczące funkcjonowania Przedszkola Nr 156 na okres epidemii koronawirusa w Polsce:

  • Przedszkole jest otwarte w godzinach 07.30 - 13.30
  • Preferowany jest kontakt e-mailowy pod ww. adresami mailowymi
  • Sekretariat jest czynny w godzinach 8.00-12.00
  • Kontakt z nauczycielami – każda grupa posiada poczty grupowe, poprzez które nauczyciele kontaktują się z rodzicami, przesyłają materiały do pracy z dziećmi w domu (zgodne z podstawą programowąi wybranym programem wychowania przedszkolnego);

Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych pracownicy administracji pracują także zdalnie, by zapewnić ciągłość pracy Przedszkola.

Adresy e-mailowe do poszczególnych grup:

Grupa I Krasnoludki - p. Jolanta Wróblewska, p. Mariola Drzewińska

p156wenus@gmail.com

Grupa II Misie - p. Katarzyna Dworakowska, p. Dominika Pietrucha

p156merkury@gmail.com

Grupa III Teletubisie - p. Marzanna Tobera

p156gwiazda@gmail.com

Grupa IV Gumisie - p. Elżbieta Firchał

p156jowisz@gmail.com

Grupa V Muminki - p. Paulina Worotnicka, p. Jolanta Kok

p156pluton@gmail.com

Grupa VI Smerfy - p. Iwona Czubak, p. Sylwia Rosłoniec

p156neptun@gmail.com

W miarę możliwości prosimy, by dzieci gromadziły wykonane samodzielnie i z Państwa pomocą prace plastyczne, techniczne, np. w formie albumu, teczki, by po powrocie do naszego przedszkola mogły się nimi pochwalić, zaprezentować innym dzieciom i opowiedzieć jak powstały.

Zachęcamy również do przesyłania informacji zwrotnych – np. zdjęć z realizowanych wspólnie z Państwem działań twórczych i edukacyjnych na adresy emailowe poczty grupowej.

Do zobaczenia, mamy nadzieję już niedługo.

 

Przekazujemy bardzo ważne informacje - Apel Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

WAŻNY KOMUNIKAT KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku zsytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,
Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.
 
Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się,
Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń.
Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostaliw domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.
 
Z poważaniem
Andrzej Kulmatycki
dyrektor Wydziału – Biuro Kuratora Oświaty
rzecznik prasowy
Kuratorium Oświaty w Warszawie

  
Zajęcia w szkołach i przedszkolach zawieszone!

Wprowadzamy kolejne działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z decyzją MEN - od 12 do 25 marca - zawieszamy zajęcia w stołecznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Ograniczenie dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych.

- Bardzo cieszymy się z tej decyzji, apelowaliśmy o to już wczoraj. Sytuacja jest bardzo poważna – chorych wciąż przybywa. Ściśle współpracujemy ze administracja rządową. Nadal jednak brakuje czytelnych wytycznych dla dyrektorów, jak powinni się zachować w sytuacji stwierdzenia zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Od 12 do 25 marca w przedszkolach, szkołach i placówkach  nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek)
w przedszkolach i szkołach podstawowych będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze
- dla dzieci i uczniów, którym nie udało się zapewnić opieki rodziców (tylko
w przedszkolu/szkole do której uczęszcza dziecko).

Od poniedziałku - 16 marca – uczniowie i wychowankowie już nie będą przychodzili do przedszkoli i szkół (ograniczenia dotyczą także zajęć i praktycznej nauki zawodu w szkołach i technikach zawodowych). Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, za co będzie im przysługiwało wynagrodzenie (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy).

Zawieszenie zajęć nie dotyczy:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Informacja o czasowym ograniczeniu zostanie wysłana do rodziców w dzienniku elektronicznym i wywieszona przy wejściu do placówek.

Decyzja została podjęta przez Ministra Edukacji narodowej zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informacja na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-02