Kontrast
Przedszkole nr 156
Strona głowna  /  Programy i projekty
Programy i projekty

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019  grupa VI "Smerfy" zaangażowała się w realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt ten był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Udział w projekcie i otrzymanie Certyfikatu obligowało nas do zrealizowania 11 zadań wybranych z listy propozycji.

Realizacja kolejnych zadań dokumentowana była na bieżąco w formie opisu, zdjęć i filmów, na stronie grupy Piękna nasza Polska cała na FB. Natomiast relacja w formie sprawozdania i 10 wybranych zdjęć umieszczona została na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola w zakładce Projekty. Dzieci bardzo emocjonalnie podchodziły do wykonania każdego z zadań.

Zadanie 1

Grupa szybko nauczyła się i z dumą zaśpiewała 3 zwrotki Hymnu Polski- Mazurka Dąbrowskiego.

Zadanie 4

Do nauki piosenki o tematyce patriotycznej wybraliśmy pozycję pt. "Pierwsza Kadrowa"

Zadanie 3, 5 i 6

Apel z okazji Święta Niepodległości połączyliśmy z Rekordem dla Niepodległej. Przedstawiliśmy program, na który składały się wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej oraz taniec "Kujawiak". Uroczystość naszą zaszczycili swoją obecnością Julita Głażewska- Inspektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Dzielnicy Targówek, Iwona Wujastyk- Radna miasta stołecznego Warszawy i dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego, Płk Czesław Lewandowski- przewodniczący Związku Kombatantów R. P. i Byłych Więźniów Politycznych, Zofia Baryczka- z koła Emerytów i Rencistów nr 1, Jadwiga Machno- z Klubu Seniora Podgrodzie, Seniorzy z Domu Dziennej Opieki oraz przedstawiciele Rady Rodziców. O godzinie 11:11 wszystkie dzieci z przedszkola zaśpiewały hymn narodowy.

Zadanie 7

Od wykonania kącika patriotycznego rozpoczęliśmy realizację projektu, a słowa: "Kto ty jesteś ? Polak mały", nabrały dla dzieci wyjątkowego znaczenia.

Zadanie 12

Dzieci z zainteresowaniem oglądały pocztówki z widokami Warszawy, odnajdując i rozpoznając znane sobie miejsca odwiedzane z rodzicami. Długo nie mogły zdecydować, którą pocztówkę wyślemy. Po dokonaniu wyboru i zredagowaniu pozdrowień, każde dziecko napisało pierwszą literę swojego imienia. Spacer na pocztę stał się dodatkową atrakcją.

Zadanie 14 

Konkurs plastyczny "Moja mała ojczyzna", zgodnie z wewnętrznym regulaminem , dzieci zrealizowały wspólnie z rodzicami. Wszyscy otrzymali dyplomy w podziękowaniu za udział, natomiast autorzy prac, które zajęły 1, 2 i 3 miejsce wraz z dyplomami otrzymali nagrody rzeczowe.

Zadanie 18

W ramach wycieczki "Szlakiem historii" braliśmy udział w imprezie plenerowej na terenie lasku Bródnowskiego Happening "Osada- Bródno Stare". Dzieci odwiedzały kolejno sześć historycznych stanowisk edukacyjnych: opowieść o powstańcach styczniowych, prezentacja munduru Legionów Piłsudskiego, opowieści o monetach od czasów królów polskich a także pokaz bicia monet, sporty łucznicze, pokaz i nauka tańców dwudziestolecia międzywojennego, pokaz cyrkowców utrzymany w klimacie przedwojennym.

Zadanie 2 i 19

Zajęcie otwarte dla rodziców połączone z Turniejem wiedzy patriotycznej. Dwa zespoły oznaczone białymi i czerwonymi emblematami rywalizowały ze sobą w zdobywaniu punktów za udzielanie prawidłowych odpowiedzi wg określonych zasad. Rozwijały umiejętność współdziałania w zadaniach, wykazując się wiedzą w rozpoznawaniu symboli narodowych (godła, herby, flagi, banknoty), nazywaniu symboli związanych z regionami Polski ukryte w legendach, wskazywaniu pośród innych konturu Polski.

Udział w tym projekcie był dla dzieci i rodziców niezwykłą lekcją patriotyzmu.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dopuszczone do realizacji przez Dyrektora Przedszkola nr 156

 „Nasze przedszkole” autorstwa Wiesławy Żaby Żabińskiej, realizowany w gr. I, II, III,IV

 „Szkoła za pasem” autorstwa Marty Jelonek i Katarzyny Wójcik – Bożątka, realizowany w gr. V i VI,

„Program wprowadzania podstaw języka angielskiego w edukacji przedszkolnej” autorstwa Agnieszki Nowak, realizowany w gr. V,

„Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej”, realizowany we wszystkich grupach,

Program edukacji regionalnej ,,Targówek znamy, na Targówku mieszkamy, na Targówek zapraszamy”, autorstwa Marzanny Tobera, realizowany w gr. II,

Program Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego” na podstawie podpisanej umowy licencyjnej z Centrum Pozytywnej Edukacji, realizacja w grupie V przez Agnieszkę Nowak

Program „Kraina Dziecięcej Kreatywności” autorstwa Mireli Nawrot, realizowany we wszystkich grupach,

Program „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, realizowany we wszystkich grupach,

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Baby Beatles”, „Tom i Keri” realizowany we wszystkich grupach.

NECIOWE PRZEDSZKOLE

Neciowe Przedszkole", to projekt edukacyjny którego celem jest nauka bezpieczeństwa w Internecie. Prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Fundacją Orange. Bohaterem projektu jest przyjazny robocik Necio, który zaprasza najmłodszych do wspólnej „zabawy w Internet”. Bohater ten wprowadza przedszkolaki w świat mediów elektronicznych, zwraca uwagę na związane z nimi zagrożenia, uczy podstawowych umiejętności korzystania z komputera.

W ramach projektu zrealizowano w grupie III zajęcia edukacyjne o ww. tematyce. Przeprowadzono w październiku i listopadzie pięć zajęć 30 minutowych w oparciu o scenariusze zajęć, materiał audio, zeszyty ćwiczeń, bajkę, których celem było zapoznanie dzieci z pojęciem "komputer" oraz "Internet", a także oswojeniem ich z klawiaturą komputera i zasadami bezpieczeństwa  korzystania z niego.

Poprzez aktywne słuchanie bajki, naukę piosenek, pracę z zeszytem ćwiczeń i grę ruchową dzieci dowiedziały się, że Internet to przyjazne miejsce, w którym przy wsparciu rodziców można się bezpiecznie bawić, uczyć i poznawać świat.

http://www.necio.pl

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

ZAŁOŻENIA I CELE:

Podstawowe założenie, jaki przyświeca programowi „Przyjaciele Zippiego” jest bardzo proste - jeśli małe dzieci będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.

Program został stworzony specjalnie dla sześciolatków o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak określać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.

Jedną z ważnych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom. Zamiast zajmować się problemami osobistymi, promuje zdrowie emocjonalne.

Program „Przyjaciele Zippiego’ nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą.

Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom jak radzić sobie z ich problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy odczuwają smutek lub złość. Program afirmuje dziecięce zdolności zarówno w zakresie udzielania pomocy, jak i korzystania z udzielanego wsparcia.

Program składa się z sześciu części:

1. Uczucia - Dzieci omawiają uczucia - smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 2. Komunikacja - W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

 3. Nawiązywanie i zrywanie więzi - Dzieci uczą się o przyjaźni - jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

4. Rozwiązywanie konfliktów - Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

5. Przeżywanie zmiany i straty - Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

6. Dajemy sobie radę - Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

    * Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać

    * Jak mówić to, co chce się powiedzieć

    * Jak słuchać uważnie

    * Jak prosić o pomoc

    * Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie

    * Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem

    * Jak mówić przepraszam

    * Jak radzić sobie z prześladowaniem

    * Jak rozwiązywać konflikty

    * Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią

    * Jak adaptować się do nowych sytuacji

    * Jak pomagać innym

http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

Akademii Aquafresh

Rozpoczęliśmy realizację szóstej edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh". Otrzymaliśmy bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych, które posłużą do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu dbania o higienę jamy ustnej. W tym roku dzieci uczestniczące w akcji dowiedzą się również, dlaczego cukier jest niezdrowy, jak należy prawidłowo myć rączki i dlaczego jest to tak istotne, a Kapitan Aquafresh zaprosi najmłodszych do Pastusiowej Olimpiady. 

Bardzo ważne jest, aby edukacja z zakresu dbania o higienę jamy ustnej była kontynuowana również w domu, dlatego placówki, które uczestniczą w akcji otrzymują ulotki informacyjno-edukacyjne do przekazania rodzicom. W materiałach tych rodzice znajdą podstawowe informacje dotyczące dbania o zdrowy uśmiech ich pociech.

Zachęcamy do aktywnego udziału w programie Akademii Aquafresh. Pomimo działań edukacyjnych próchnica nadal pozostaje bardzo poważnym problemem wśród najmłodszych. Chcemy to zmienić poprzez systematyczne działania edukacyjne. Wspólnie dbajmy o zdrowy uśmiech dzieci!

https://www.akademia-aquafresh.pl/strefa-przedszkoli.html

Dzieciaki Mleczaki

Program powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel programu

Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.

Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

http://dzieciakimleczaki.pl

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” - Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas” - to Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, który realizujemy od 2011 roku w grupach dzieci 5 – letnich.

Na poziomie krajowym patronat honorowy nad programem objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży. Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, socjalizacją od podstaw od najmłodszych lat, biorąc pod uwagę szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.

Program „Czyste powietrze wokół Nas” angażuje dom rodzinny dziecka do współpracy w propagowaniu zdrowia, walczy z negatywnym zjawiskiem biernego palenia, a także umożliwia twórczą aktywację dziecka w różnych formach. Najważniejszym celem projektu jest jednak nauczenie dzieci praktycznej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą papierosy i właśnie ta umiejętność ma przynieść w konsekwencji trwałe efekty wykraczające poza wiek rozwojowy dziecka.

Założenia programu:

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania rożnych źródeł dymów.

2. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

3. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci:

1. Ja i troska o mnie – to, co jest bardzo ważne w tym aspekcie i na co zwracaliśmy szczególna uwag´ to odpowiednie do poziomu i warunków rozwoju, wyjaśnienie określeń:

• co to znaczy odpowiedzialne podejmowanie decyzji,

• jak podejmowane przeze mnie decyzje i działania wpływają na moje zdrowie,

• palenie w mojej obecności i jak ono na mnie wpływa.

2. Ja i relacje z innymi ludźmi:

• uświadomienie, że jakość kontaktów z innymi ludźmi wpływa na nasze zdrowie,

• przekazywanie prawidłowych wzorców relacji interpersonalnych i zachowań społecznych sprzyjających zdrowiu,

• wstęp do asertywności, obrony własnych praw (do oddychania świeżym powietrzem) bez narażania się na agresję innych, z respektowaniem innych osób włącznie.

http://www.pssewawa.pl/

Ostatnia aktualizacja: 2019-07-19